WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Продуктивність, мотивація і оплата праці (2 лекції, тести, завдання) - Реферат

Продуктивність, мотивація і оплата праці (2 лекції, тести, завдання) - Реферат

= 1050 грн.;
4. Фонд зарплати АУП:
(6825 + 600 + 750) х 0,35 = 2 861 х 1,4 = 4005 грн.
5. Додаткова зарплата:
(8175 + 2861) х 0,12 = 1324 грн.
6. Місячний фонд зарплати:
8531 + 780 + 1050 + 4005 + 1324 = 15689 грн.
7. Загальний ФОП складе (37,5% - відрахування)
15 589 х 1,375 = 21573 грн.
4. Участь у прибутках або стимулювання персоналу через прибутки полягає у розподілі певної частки прибутку між працівниками підприємства. Розподіл може бути:
а) строковим (виплачується щомісяця)
б) відкладним (раз у рік або кілька років)
Крім того може бути:
а) грошовим;
б) виданням акцій.
Наявність різних форм у прибутках пояснюється тим, що навіть найдосконаліші системи оплати праці не можуть бути стабільними і визивати у працівників бажання до стабільно високих результатів в роботі.
Системи участі в прибутках диференціюються залежно від показників та засобів мотивації.
Система оцінки заслуг - передбачає оцінювання зусиль і поведінки працівника за низкою чинників. Для кожного чинника визначається система балів, а для розрахунків оцінки встановлюються відповідні норми. Періодично розраховується показник ефективності діяльності працівника. Підсумкові результати показують відповідний рівень додаткової запралати.
Система стимулювання конкретних обсягів продукції найуспішніше можна застосувати в тих структурах, які мають завершений виробничий цикл. Такі структури мають власний бюджет, що є пропорційним обсягу продажу продукції. Персонал відчуває прямий зв'язок між ефективністю праці та успіхом підприємства, тобто його процвітанням та прибутковістю.
Система розподілу прибутку, зумовленого зростанням продуктивності праці, проектують у такийспосіб, щоб зменшити питомі витрати через заохочування до більш високої результативності праці без підвищення постійних витрат. Ця система базується на визначенні "загального коефіцієнта", який обчислюється як співвідношення сукупних витрат та обсягу продукції. Це співвідношення береться за базовий коефіцієнт. Використовуючи цей коефіцієнт і враховуючи обсяг продукції знаходять припустимим витрати на робочу силу. Потім ці витрати порівнюють з фактичною зарплатою.
Система преміальних виплат базується на тому, що розмір премії узгоджується з конкретними досягненнями підприємства, тобто внеском кожного працівника в загальну справу. Така система поширена в Японії. Окрім щомісячних премій працівник отримує двічі на рік (може і більше) так званий бонус.
Система колективного стимулювання використовується тоді, коли заохочення працівників через їхню участь у прибуток є можливим тільки на груповій основі.
Більш стійка зацікавленість працівників виникає у діяльності підприємств, особливо коли відбувається участь у прибутках через власність. Вона реалізується через подання працівникам акцій "своїх" підприємств.
Організація системи винагородження персоналу має спиратись на стиль управління, передбачає створення гнучких структур, методів мотивації відповідно до розвитку технічних, економічних і соціальних процесів у суспільстві в цілому та на кожному підприємстві зокрема.
Практичне заняття до теми
"Продуктивність, мотивація і оплата праці"
Питання для опитування
1. Форми оплати праці, їх характеристика.
2. Системи оплати праці, їх суть і застосування.
3. Охарактеризувати зміст та види доплат.
4. Дати характеристику надбавок до заробітної плати.
5. Охарактеризувати преміальну систему на підприємствах.
6. Як проходить розподіл зарплати в умовах колективної оплати.
7. Охарактеризувати контрактну систему оплати праці.
8. Як проходить участь працівників у прибутках підприємства?
Диктант
1. Відрядна форма оплати праці - це оплата за нормами і розцінками встановленими на підставі розряду працівників.
2. Почасова форма оплати праці - це оплата праці, що здійснюється за годинними тарифними ставками з врахуванням відпрацьованого часу та рівня кваліфікації, що визначається тарифним розрядом.
3. Пряма відрядна система зарплати розраховується множенням кількості одиниць виробленої продукції на розцінки за одиницю продукції.
4. Непряма відрядна система зарплати розраховується множенням погодинної тарифної ставки на фактично відпрацьований час з врахуванням коефіцієнта виконання норм виробітку всіма працівниками.
5. Відрядно преміальна система зарплати розраховується множенням кількості одиниць виробленої продукції на розцінку за одиницю продукції та премії за досягнення певних результатів в роботі.
6. Відрядно-прогресивна система оплати праці - це сума відрядного заробітку за виконання робіт понад норму по підвищених відрядних розцінках.
7. Акордна система оплати праці - це зарплата за весь комплекс робіт із зазначенням терміну його виконання.
8. Почасова система праці - визначається множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду на кількість відпрацьованих годин.
9. Почасово-преміальна система оплати праці це тарифний заробіток плюс премія за досягнення певних результатів в роботі.
Формули для розв'язку задач
1. Пряма відрядна зарплата:
Дпсв = ро · V
V - кількість одиниць виробленої продукції;
ро - розцінка за одиницю продукції.
2. Непряма відрядна зарплата:
Днвс= S · t · kвн
S - погодинна тарифна ставка;
t - фактично відпрацьована кількість годин;
kвн - середній коефіцієнт виконання норм виробітку всіма працівниками.
3. Відрядно-преміальна зарплата:
Двпс = роV + m
m - сума премії.
4. Відрядно-прогресивна зарплата:
Двпрог = р · no + pini
p - відрядна розцінка
no - норма виробітку за нормативний рівень
pi - підвищена розцінка
ni - норма виробітку понад нормативний рівень.
5. Почасова зарплата:
Дпп = S · t
6. Почасово-преміальна зарплата:
Дпрем = S · t + m
m - розмір премії.
Задача 1. Обчислити заробіток за березень 1999 р. працівників бригади при по часовій оплаті, якщо відомо, що в бригаді працювало 5 чол. За місяць план перевиконано на 110% (премія 20%) на базі таких даних:
VI розряд (1,8 грн.) - 2 чол. по 168 год
V розряд (1,531 грн.) - 1 чол. 122 год
І розряд (1,0 грн.) - 1 чол. 102 год
ІV розряд (1,35 грн.) - 1 чол. 168 год.
Розв'язок
1. Зарплата працівників VІ розряду за місяць:
З = 2(1,8 х 168) = 604,8 х 1,2 = 725,76 грн.
2. Зарплата працівника V розряду за місяць:
З = 1,531 х 122 = 186,78 х 1,2 = 224,14 грн.
3. Зарплата працівника ІV

 
 

Цікаве

Загрузка...