WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області) - Реферат

Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області) - Реферат

Структурні пропорції в економіці Чернігівського регіону неспроможні забезпечити нормальне функціонування власного виробництва, характер якого ресурсоємкий і переважно витратний. Існує монопольна залежність від імпорту енергоносіїв та сировинних ресурсів ключового значення з колишніх союзних республік [3].

Поглиблення диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України відбувається на фоні глибокої кризи, що охопила всі без винятку сфери суспільного життя. Майже всі показники віддзеркалюють істотні регіональні відмінності, зокрема, розмір валової доданої вартості (ВДВ) на душу населення варіює від 796 грн. у Закарпатській області до 2 868 грн. у м. Києві. Рівень зареєстрованого безробіття від 0,5 % у м. Києві до 4,8 % у Івано-Франківській області. Природний приріст населення від (– 49,3 %) у Донецькій області до (– 0,5 %) у Закарпатській. Смертність немовлят становить від 0,3 % у Вінницькій області до 14,9 % у м. Севастополі.

Наявність такої значної регіональної варіації обумовлює необхідність адаптації державної соціальної політики на рівні регіонів. Але врахування регіональної специфіки можливе лише за умови комплексного аналізу досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, оцінки його сучасних та прогнозу подальших тенденцій в кожній області.

Рис. 3. Потенційні резерви Чернігівського регіону

Ідея оцінки соціально-економічного розвитку регіонів підпорядковується концепції сталого розвитку, згідно з якою основною метою економічної діяльності є не нарощування обсягів виробництва, а забезпечення високого рівня життя населення при належному захисті і збереженні навколишнього середовища.

Основна мета оцінки регіонального розвитку полягає у визначенні пріоритетних напрямів регіональної політики, створенні умов для розвитку кожного регіону, забезпечення належного рівня життя для всіх людей незалежно від місця проживання, наявної соціальної інфраструктури та ступеня розвиненості соціальної сфери в цілому.

Аналіз статистичних даних про підсумки роботи господарського комплексу Чернігівської області свідчить про суттєві позитивні зрушення в економічному розвитку регіону. Упродовж року відбувалось постійне нарощування обсягів у промисловому виробництві, інвестиційній та будівельній діяльності. Збільшилась реалізація населенню споживчих товарів і платних послуг. Суттєво скоротилася заборгованість у виплаті заробітної плати, зменшився рівень безробіття.

Однією з провідних галузей промисловості є паливна. Успішно працювали підприємства хімічної промисловості. Суттєвим був внесок підприємств машинобудування і металообробки. Позитивні зрушення в господарському комплексі Чернігівщини базуються на роботі провідних галузей – паливної, машинобудівної і металообробної, деревообробної і целюлозно-паперової, хімічної і нафтохімічної галузей, які ще не набули системного характеру.

Згідно з Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" в Чернігівському регіоні на базі реформованих 585 сільськогосподарських підприємств створено 662 нових формувань – господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, приватні підприємства, селянські (фермерські) господарства. Тенденція до деякого економічного зростання у суспільстві повинна обов'язково позначитися на стані ринку праці. Такий зв'язок демонструє рис. 4.

Рис. 4. Вплив зайнятості на формування життєзабезпечення населення

Оскільки рівень розвитку продуктивних сил суспільства має вирішальний вплив на формування життєзабезпечення населення, необхідно досягти стійких темпів економічного зростання по всій структурі матеріального і нематеріального виробництва.

За останні роки підприємствами та організаціями-забудовниками за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 354 млн. грн. інвестицій в основний капітал. Порівняно з попереднім роком обсяги інвестицій зросли на 15,6 %. Перевищені обсяги освоєних капітальних вкладень у 10-ти районах та містах Чернігові і Прилуках.

У загальному обсязі інвестицій в основний капітал переважають вкладення у придбання машин, обладнання та устаткування – 61 %, витрати на будівельні та монтажні роботи становили 29 %. Більшість інвестицій (83 %) спрямовано у будівництво об'єктів виробничої сфери.

З метою реалізації Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 729/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" зареєстровано два інвестиційні проекти на суму 5,0 млн. дол. США: "Вирощування льону-довгунця та переробка трести на волокно" – приватне виробничо-комерційне підприємство "Інтрансавтострой"; "Вирощування та переробка льону" – ТОВ "Пеллі – льон". Поданий на реєстрацію проект сільського (фермерського) господарства "Гудленд".

За цей період введені в експлуатацію 63,41 км ліній електропередач, 4 нафтові та одна газова свердловини, потужності по виробництву 0,3 т ковбасних виробів за зміну у ТОВ "Світанок" Куликівського району, 3 т за рік макаронних виробів на Прилуцькому комбінаті хлібопродуктів, 0,3 т казеїну за годину – на ЗАТ "Бахмачконсервмолоко", міські автоматичні телефонні станції: у містах Чернігів (на 5 639 номерів), Прилуки (288), Ніжин (100), смт. Варва (64), сільські автоматичні телефонні станції у Бобровицькому (380) і Чернігівському (598) районах, автомобільні шляхи загального користування з твердим покриттям протяжністю 20,8 км тощо.

Одним з пріоритетних напрямів соціально-економічної діяльності є житлове будівництво. Проте ситуація в галузі стає дедалі гіршою. Введено в експлуатацію 1032 квартири загальною площею 83,1 тис. кв. м, що на 18,2 % менше, ніж за минулий період. Усі вказані фактори впливають на формування життєзабезпечення населення на рівні регіону, про що свідчить рис. 5.

Фінансовий результат суб'єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування становив 150 млн. грн. (загальна сума прибутку становила 230 млн. грн., збитків – 80 млн. грн.). Прибутково працювали підприємства промисловості – 115 млн. грн. прибутку, транспорту і зв'язку – 17 млн. грн., лісового господарства – 8 млн. грн., торгівлі і громадського харчування – 5 млн. грн.

У територіальному розрізі найбільший позитивний результат одержали підприємства міст Прилук (79 млн. грн.) та Чернігова (63 млн. грн.), Корюківського (14 млн. грн.), Ніжинського (4 млн. грн.) та Ічнянського (3 млн. грн.) районів.

Узагальнюючи викладене вище, необхідно зауважити, що регіональний підхід до аналізу фінансового та соціально-економічного розвитку прикордонних територій визначає необхідність більш детального дослідження поняття „регіон". Необхідно забезпечити односпрямованість зусиль держави і регіону, що базується на таких чинниках, як сталі стійкі темпи економічного зростання, демократична, ринкова трансформація суспільства, розгляд регіональних проблем та інтересів як засобу для вирішення загальнодержавних.

Таким чином, Чернігівський регіон має достатній економічний потенціал для забезпечення населенню гідних умов життя і праці. Серед пріоритетних завдань регіональної соціально-економічної політики особливу увагу необхідно приділити тим, що забезпечують економічне зростання на основі науково-технічного прогресу, реалізацію головного економічного інтересу регіону і формування на цій основі механізму життєзабезпечення населення.

Література:

1.Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Политика доходов и заработной платы. – Н.: НГАЭиУ; 1999. – 223 с.

2. Бондар І., Соколенко Н. Концептуальні основи державної політики розвитку трудового потенціалу України // Соціальний захист. – 1998. – № 8. – 80 с.

3. Бутко М. Соціально-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Чернігівської області в умовах реформування ринкових відносин. – Чернігів: Сіверянська думка, 1997. – 224 с.

4. Долішній М.І.Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. – 1999. – № 3. – С. 7–17.

5. Кредисов А., Дерев'янко О. Конкурентоспроможність країни та стратегія просування її експорту на світовому ринку // Економіка України. –1997. – № 5. – 96 с.

6. Мандибура В. Рівень життя населення в Україні та проблеми реформування механізмів його регулювання. – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 256 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...