WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економіка України за січень-квітень 2005 року - Реферат

Економіка України за січень-квітень 2005 року - Реферат

Реферат на тему:

Економіка України за січень-квітень 2005 року

Інформація Державного комітету статистики України

Валовий внутрішній продукт

Приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні-квітні 2005 р. порівняно з відповідним періодом 2004 р. становив 5%.

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 110137 млн грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався в обробній промисловості на 7,1%, транспорті - на 6,8%, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві - на 5,7%.

Промисловість

У січні-квітні 2005 р. обсяги промислового виробництва порівняно з відповідним періодом 2004 р. зросли на 6,7%.

Зміни обсягів промислового виробництва (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

У добувній промисловості обсяги виробництва продукції порівняно з січнем-квітнем 2004 р. збільшились на 3,7%.

В обробній промисловості випуск продукції проти січня-квітня 2004 р. збільшився на 7,1%.

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів у січні-квітні 2005 р. перевищили на 16% обсяги виробництва відповідного періоду попереднього року.

У легкій промисловості обсяги виробництва проти січня-квітня 2004 р. зросли на 3,2%.

У виробництві деревини та виготовленні виробів з неї випуск продукції зріс на 24%.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі обсяги виробництва порівняно з січнем-квітнем 2004 р. збільшились на 16,9%.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів приріст продукції у січні-квітні 2005 р. становив 12,7%.

У металургії та в обробленні металу протягом лютого-квітня 2005 р. мало місце скорочення щомісячних обсягів виробленої продукції проти відповідного періоду минулого року. Внаслідок чого приріст обсягів виробництва у січні-квітні 2005 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив лише 0,5%.

У машинобудуванні зберігається тенденція до щомісячного нарощування обсягів виробництва проти минулого року. За чотири місяці 2005 р. приріст продукції становив 11,9%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості приріст продукції проти січня-квітня 2004 р. становив 14,3%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги продукції порівняно з січнем-квітнем 2004 р. скоротилися на 5%.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) за січень-квітень 2005 р. порівняно з відповідним періодом 2004 р. збільшилися на 4,1%.

За січень-березень 2005 р. промисловими підприємствами реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 91,5 млрд грн., з неї на 0,3 млрд грн. (0,4%) - на бартерних умовах.

У першому кварталі 2005 р. інноваційною діяльністю у промисловості займалося 849 підприємств, або 9,0% їхньої загальної кількості (проти 646 підприємств і 7,0% у відповідному періоді попереднього року). Понад 70,0% інноваційно активних підприємств створювали та впроваджували у виробництво нову продукцію або значно її удосконалювали, 38,2% - нові виробничі процеси, 17,9% - здійснювали механізацію й автоматизацію виробництва, 3,3% - придбали нові технології.

Сільське господарство

У січні-квітні 2005 р. обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств проти відповідного періоду 2004 р. зріс на 4,6%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 17,6%, у господарствах населення скоротився на 0,8%.

Загальний обсяг реалізації продукції сільгосподарськими підприємствами за січень-квітень 2005 р. порівняно з відповідним періодом 2004 р. збільшився на 24%, у тому числі продукції рослинництва на 58%, продукції тваринництва - на 7%. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками реалізації у січні-квітні 2005 р. порівняно з січнем-квітнем 2004 р. зросли на 2% за рахунок зростання цін на продукцію тваринництва на 38%. Ціни на продукцію рослинництва знизилися на 30%.

Капітальні інвестиції

У першому кварталі 2005 р. у розвиток економіки суб'єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 14,7 млрд грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (85,8% загального обсягу) становлять інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання), 2,2% - витрати на придбання та створення інших необоротних матеріальних активів, земельних ділянок, бібліотечних фондів, інвентарної тари 0,5% - на формування основного стада робочої худоби. На поліпшення об'єктів (капітальний ремонт, модифікацію, модернізацію) витрачено 8,4% усіх інвестицій. У нематеріальні активи спрямовано 3,1% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 28,5% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 68,9% усіх обсягів.

Будівельна діяльність

У січні-квітні 2005 р. підприємствами, що працювали за контрактами будівельного підряду, виконано робіт на суму 5849,3 млн грн., що на 5,9% менше проти відповідного періоду попереднього року.

За перший квартал 2005 р. забудовниками усіх форм власності введено в експлуатацію 1463,1 тис. кв. м загальної площі житла, з яких три чверті (1094,1 тис. кв. м) побудовано у міських поселеннях. Проти відповідного періоду минулого року обсяги введеного житла зросли на 17,7 %, при цьому у міських поселеннях на 23,2%, у сільській місцевості - на 4,1%.

Транспорт

За січень-квітень 2005 р. підприємствами транспорту перевезено 262,5 млн т вантажів, що на 0,7% менше, ніж за січень-квітень 2004 р. Вантажооборот зменшився на 0,3% і становив 155,3 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-квітнем 2004 р. зменшилося на 2,3%, відправлення вантажів зросло на 0,7%. Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 5,7%, у цілому замовникам доставлено 5,5 млн т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-квітнем 2004 р. зросло на 7,7%, морського транспорту - на 3,4%. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 33,3 млн т вантажів, що на 4,0% більше порівняно з січнем-квітнем 2004 р., та виконано вантажооборот у обсязі 5,6 млрд ткм, який зріс на 35,4% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 79,9 млн т вантажів, що на рівні січня-квітня 2004 р. Перекачка газу зросла на 1,9%, аміаку залишилась на рівні відповідного періоду минулого року, разом з тим перекачка нафти зменшилася на 6,2%. Транзит газу зріс на 2,0%, нафти - на 6,1%, аміаку зменшився на 3,6%.

За січень-квітень 2005 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1,4 млрд пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 31,9 млрд пас. км, що відповідно на 6,6% та на 3,2% більше порівняно з січнем-квітнем 2004 р.

Фінанси

За даними Державного казначейства, доходи Зведеного бюджету за січень-березень 2005 р. становили 25,4 млрд грн. (32,1% до ВВП), що становить 22,8% річних призначень. Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 22,5 млрд грн. (28,4% до ВВП), що становить 19,7% річних призначень. Профіцит Зведеного бюджету за січень-березень 2005 р. становив 2,9 млрд грн. (3,7% до ВВП).

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 19,4 млрд грн. (22,4% річних призначень), або 24,5% до ВВП і на 71,8% сформовано за рахунок податкових надходжень. Видатки держбюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення) становили 17,5 млрд грн. (18,4% річних призначень), або 22,1% до ВВП. Державний бюджет зведено з профіцитом 1,9 млрд грн. (2,4% до ВВП).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб'єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 квітня 2005 р. становила відповідно 319,9 та 411,8 млрд грн. Протягом березня 2005 р. дебіторська заборгованість збільшилась на 1,6%, кредиторська - на 3,7%.

Зовнішньоекономічна діяльність


 
 

Цікаве

Загрузка...