WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічний аналіз - Контрольна робота

Економічний аналіз - Контрольна робота

номер підстанови

Фактори, які впливають на показники

обсяг товарної продукції тис.грн.

величина впливу фактора на ТП тис.грн.

2

3

4

5

6

7

нульова

100

236

7,9

4,5

838,98

х

перша

1040

236

7,9

4,5

8725,4

-7886,4

друга

1040

236

7,9

4,5

8725,4

0,0

третя

1040

236

7,4

4,5

8173,2

552,2

четверта

1040

236

7,4

4,3

7809,9

363,3

загальний вплив факторів становить

-6970,9

тис.грн.

В ре6зультаті використання способу ланцюгових підстановок можна оцінити у вартісному вираженні вплив на величину товарної продукції: чотирьох факторів (табл.). Загальний вплив цих факторів на товарну продукцію становить –6970,9тис.грн., що свідчить про невиконання плану за обсягом виробництва, що є негативним явищем. Така ситуація, в пешу чергу, сформувалася за рахунок зменшення чисельності працюючих (на 335600грн)

Загальна сума резервів становить 6970,9 тис.грн.

Таблиця

Розрахунок впливу середнього денного виробітку на зміну, обсягу товарної продукції в звітному році (в порівнянні з минулим роком)

номер підстановки

фактори, які впливають на показники

обсяг товарної продукції тис.грн.

Величина впливу фактора ТП тис.грн.

Ч сер.

Д сер.

Тдня

Ппгод.

1.нульова

1045

236

7,6

4,2

7872,11

Х

2.перша

1040

236

7,6

4,2

7834,44

-37,67

3.друга

1040

236

7,6

4,2

7834,44

0,00

4.третя

1040

236

7,4

4,2

7628,28

-206,17

5.четверта

1040

236

7,4

4,3

7809,90

181,63

Загальний вплив факторів

-62,21

Загальний вплив даних чотирьох факторів на товарну продукцію в звітному році порівняно з минулим роком (таблиця) становить-62,21тис.грн., щосвідчить про значні зменшення обсягу виробництва, що є негативним явищем.

Це сталося за рахунок зменшення в звітному році ( порівняно з минулим) чисельності працюючих (на 37,67тис.грн.). тазменшення tдня (206,17тис.грн)

Загальна сума резерву становить –62,21тис.грн..

МЕТОД АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ

Вплив чисельності працюючих:

порівняно з планом 40Х4,3Х7,4=1272,8 за зміну

порівняно з минулим роком –5Х4,3Х7,4=-159,1за зміну

Вплив зміни тривалості робочого дня:

до плану -0,5Х4,3=-2,5 за зміну

до минулого року –0,20Х4,3=-0,86

Зміни середньо денноговиробітку:

до плану -0,2Х7,4=-1,48

до минулого року 0,1Х7,4=0,74

Задача №3

На основі даних умови розрахувати вплив на відхилення обсягу валової продукції:

  • середньоспискової чисельності працюючих

  • виробітку на одного працюючого, за допомогою методів ланцюгових підстановок, або абсолютних та відносних різниць.

Розрахуємо всі необхідні вихідні дані (табл:3)

Таблиця №3

Вихідні дані для розрахунку факторів впливу на відхилення обсягу валової продукції.

показники

План

факт

відхилення факту від плану

рівень виконання плану %

абсолютна +/-

відносна*

1.валова продукція(тис.грн.)

2220

2280

60

2,7027

102,70

2.чисельність працюючих(чол.)

123

124

1

0,813

100,81

3.виробіток на 1працюючих (грн)

18,0488

18,39

0,33832

1,8745

101,87

Дані таблиці показують, що план по валовій продукції перевиконаний на 60 тис.грн. або на 2,7%. Це пов'язано з збільшенням працюючих на 1чоловіка, або 0,81% . Також збільшився виробіток на одного працюючого 0,34грн. що становить 1,9%.

МЕТОД ЛАНЦЮГОВИХ ПІДСТАНОВОК.

Розрахунок впливу виробітку на 1 працюючого на відхилення обсягу валової продукції

номер підстановки

фактори які впливають на показники

обсяг валової продукції тис.грн.

величина впливу фактора валову про-ю тис.грн.

Ч сер

Д сер

нульова

123

18048,8

2220

х

перша

124

18048,8

2238,05

18,05

друга

124

18387,1

2280,00

41,95

Загальний вплив факторів

60,00

Обсяг валової продукції збільшився на 18,5тисяч гривень в зв'зку з збільшенням працюючих на одного чоловіка, також в зв'язку з збільшенням виробітку на одного працюючого збільшився на41,95тисяч грн. Загальний вплив факторів становить 60 тисгрн. це свідчить про правельну організацію праці розподіл робочого часу, і отримання більшого прибутку.

МЕТОД АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ (ПРИ НАЯВНОСТІ ДВОХ ФАКТОРІВ)

  • вплив середньо спискової чисельності працюючих:

  • 118048,8= 18048,8грн.

  • Вплив виробітку одногопрацюючого:

  • 1240,33=40,92

  • загальна сума впливу факторів =18,048840,92=738,19

МЕТОДИ ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ:

  • абсолютна величина загальног впливу чисельності працюючих:

2220(100,81-100):100=17,98

абсолютна величина загального впливу виробітку одного працюючого:

2220х(102,7-100,81):100=41,95

отже враховуючи всі дані, можна зробити висновки: вплив зміни чисельності працюючих складає 0,81% або 41,95тисяч грн. А продуктивності праці 1,87% або 17,98тис.грн.. загальнй вплив обох факторів складає 2,7% або 41,95 тис.грн.

Всі дані задачі свідчать про підвищення обсягів валової продукції що позитивно впливає на розвиток підприємства чисельність працюючихвпливає позитивно на обсяг валової продукції і становить 18,5тис.грн. виробіток на одногопрацюючоготакож збільшився на 41,95тис.грн. в загалі обсяг валової продукції збільшився на 60ти.грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...