WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічний аналіз - Контрольна робота

Економічний аналіз - Контрольна робота

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Навчальна дисципліна:

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Вступ.

Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, то єсть виявлення причин відхилення від від плану і недоліків в роботі, відкриття резервів, їх вивчення, співпраці комплексному втілення економічної роботи і управління виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і покращення якості роботи.

Задача №1

На основі даних таблиці проаналізувати:

1.на якому із досліджуваних підприємств найвища ефективність використання основних фондів у звітному році?

2.чи підвищилась ефективність використання основних фондів на досліджуваному підприємстві в порівнянні з планом і минулим роком?

Для розв'язання даної задачі будуємо і заповнюємо таблицю 1,провівши аналіз якої, можна відповісти на запитання.

Таблиця №1

показники

дані аналізованого підприємства ПП

дані передового підприємства ПП

дані аналогічного підприємства галузі ПП

абсолютне відхилення від факту %

відносне відхилення факту від плану %

відносне відхилення факту від минулого року

до минулого року

до плану

до передового ПП

до аналогічного ПП

минулий рік

звітний

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фондовіддача промислових виробничих фондів

Тис.грн.

2,0

2,0

1,9

2,35

1,85

-0,1

-0,1

-0,45

0,05

-5,0

-5,0

Коефіцієнти змінності

1,2

1,25

1,2

1,49

1,13

-0,1

-0,1

-0,45

0,05

-5,0

-5,0

Щоб визначити абсолютне відхилення від факту:

1) до минулого року потрібно від даних аналізованого підприємства звітного року факт відняти дані аналізованого підприємства минулого року.

2) до плану потрібно від даних аналізованого підприємства звітний рік факту відняти план аналізованого підприємства звітного року.

3) до передового підприємства потрібно від даних аналізованого підприємства звітного року факту відняти дані передового підприємства.

4) до аналогічного підприємства потрібно від даних аналізованого підприємства звітний рік факт відняти дані аналогічного підприємства.

Щоб визначити відносне відхилення факту від плану потрібно:

(дані аналізованого підприємства звітний рік, факт розділити на план) помножитина100 і відняти100

Щоб визначити відносне відхилення факту від минулого року потрібно:

(дані аналізованого підприємства звітний рік факт розділити на дані аналізованого підприємства минулий рік) помножити на 100 і відняти 100

На основі даних розрахунків можна зробити такі висновки:

  1. за допомогою порівняння слідує, що найвища ефективність використання основних фондів у звітному році спостерігалась на передовому підприємстві (фондовіддача становила 2,35 тис.грн., а коефіцієнт змінності становив 1,49).

В даному випадку фондовіддача аналізованого підприємства була меша на 0,45 тис.грн., планового фондовіддачею цього ж підприємства – на 0,45тис. грн.

Також це стосується коефіцієнта змінності, який найвищий є також на передовому підприємстві (1,49) і перевищує аналогічний показник аналізованого підприємства на 0,45, а аналогічне підприємство на 0,36.

Підвищення величини коефіцієнта змінності забезпечує ріст фондовіддачі та обсягу виробництва продукції без додаткових капітальних вкладень на збільшення парку основних фондів. Низький коефіцієнт змінності (1,13 на аналогічному підприємстві) свідчить про погіршення використання основних фондів.

2. ефективність використання основних фондів на аналізованому підприємстві в порівнянні з плановим і минулим роком знизилась на 0,1% ( 1,9-2,0═ -0,1) тобто рівень виконання плану складає 99,9%.

Резервом є підвищення рівня фондовіддачі:

А)порівняно з планом 0,1тис.грн..

Б)порівняно з минулим роком 0,1тис.грн.

В)порівняно з передовим підприємством 0,45тис.грн.

Г)порівняно з аналогічним підприємством 0,1тис.грн..

Задача №2

На основі наведених даних потрібно методом ланцюгових підстановок визначити вплив середнього денного виробітку на зміну обсягу товарної продукції в порівнянні з планом і минулим роком таких факторів:

1.зміни чисельності працюючих;

2.зміни кількості відпрацьованих одним працюючим днів;

3.зміни тривалості робочого дня;

4.зміни середньоденного виробітку.

Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати розрахункові показники.

Таблиця №2

показники

Минулий рік

звітний рік

абсолютне відхилення від факту +/-

рівень виконання плану %

план

факт

до плану

до минулого року

в звітному році

до минулого року

1

2

3

4

5

6

7

8

Товарна продукція тис. грн.(ТП)

7872,11

839,0

7809,90

6970,92

-62,21

930,88

99,21

Кількість відпрацьованих одним робітником днів за рік

236

236

236

0

0,00

100

100

Середньогодинний виробіток одного працівника

4,2

4,5

4,3

-0,2

0,10

95,56

102,4

Чисельність працюючих чоловік

1045

1000

1040

40

-5,00

104

99,52

Тривалість робочогодня, годин (t дня)

7,6

7,9

7,4

-0,5

-0,20

93,67

97,37

  1. к.5=К4-к3

  2. к.6=к4-к2

  3. к.7=к4: к3•100

  4. к.8=к4:к2•100

Дані таблиці №2 показують, що план по товарній продукціївзвітному році не виконаний на 6970,90грн.,або на 830%.

Порівняно з минулим роком недовиконання становить 62,21грн. Або 0,79%.

Фактичним зменшенням творчої у звітному році порівняно з плановим недотриманням вимог запланованої організації праці що до середньогодинного виробітку одного робітника (95,56), чисельності працюючих (104%) та тривалості робочого дня (93,67%). На 100% виконаний лише показник кількості відпрацьваних одним робітником днів.

Що до фактичного зменшення продукції у звітному році порівняно з показниками минулого року то воно, перед усім, пов'язане з зменшенням кількості середньогодинного виробітку одного працівника порівняно з минулим роком на 6,84% менше, а порівняно зпланом невистачає 4,44%.

Недотримана також тривалість робочого дня порівняно з минулим роком на 3,7% менше, а порівняно із планом невиконано 6,32%, не враховуючи на те що кількість працюючих була збільшена порівняно зминулим роком на 4,48% , а порівняно з планом на 4% більше.


 
 

Цікаве

Загрузка...