WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі (Реферат) - Реферат

Особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі (Реферат) - Реферат

Визначення безоплатної частини майна радгоспу, що приватизується і реформується в колективне сільськогосподарське підприємство, здійснюється комісією з приватизації. При цьому вона використовує відомості про вартість майна, що припадає в середньому на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства (колгоспу) по області, в якій розташований радгосп. Ці дані комісії подає відповідний орган управління сільського господарства і продовольства області разом з органом статистики протягом 20 календарних днів з моменту повідомлення державним органам з приватизації про прийняте рішення щодо приватизації радгоспу.

Розрахунок загальної вартості майна колективних сільськогосподарських підприємств, куди входять основні і допоміжні засоби виробництва, цінні папери, акції, грошові суми, відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств, здійснюється станом на кінець року, що передує приватизації радгоспу, за даними бухгалтерської звітності.

Чисельність членів колективних сільськогосподарських підприємств та прирівняних до них осіб по області визначається на цю ж дату за даними бухгалтерської звітності та даними органів соцзабезпечення щодо колишніх колгоспників-пенсіонерів. Діленням суми вартості майна всіх колективних сільськогосподарських підприємств області на кількість їх членів визначають середню частку вартості майна, яка припадає на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства області. Множенням визначеної середньої частки майна, що припадає на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства області, на кількість працівників радгоспу, який приватизується, та прирівняних до них осіб встановлюють розмір вартості майна радгоспу, що передається їм безплатно.

Решта майна приватизується за плату. Ця сума визначається як різниця між загальною вартістю майна радгоспу, яка обчислюється за Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації.

2. Юридичне обслуговування сільськогосподарських підприємств. Права та обов'язки юридичної служби.

Юридичне обслуговування сільськогосподарських підприємств — це засіб, за допомогою якого збираються необхідні докази для підтвердження юридичних фактів та інших аргументів, на підставі яких провадиться застосування норм права. Завдяки цьому досягаються цілі та завдання щодо охорони прав і захисту інтересів сільськогосподарських утворень, а саме реально використовуються норми аграрного права в процесі виробничо-підприємницької діяльності сільськогосподарського підприємства.

Юридичне обслуговування сільськогосподарських підприємств спрямоване на зміцнення законності в сільському господарстві. Його забезпечення досягається, по-перше, шляхом забезпечення виконання і додержання вимог норм аграрного права, по-друге, практичною правовою роботою юрисконсультів, спрямованою на належне правозастосування, тобто завдяки їхній роботі загальні і арбітражні суди мають можливість належним чином розібратися у конкретній справі, дати оцінку юридичним фактам, врахувати певні особливості в суб'єктних правомочностях сторін і прийняти правильне рішення. Додержання законності полягає у виконанні цих рішень, що також входить до кола обов'язків юрисконсульта сільськогосподарського підприємства.

Сучасне юридичне обслуговування цих суб'єктів усіх форм власності є, з одного боку, важливим елементом організаційно-управлінської діяльності органів управління КСГП, СпС, ВСГК, АСГТ, ТОВ і ДСГП, а з іншого, — формою надання юридичної допомоги суб'єктові підприємництва фахівцем, який володіє спеціальними знаннями. Характер і зміст юридичного обслуговування випливає з правоздатності аграрних товаровиробників як юридичних осіб — суб'єктів аграрного, цивільного, фінансового та інших галузей права України, а також спеціальної правоздатності осіб (фізичних та юридичних), які надають такі послуги. Таке обслуговування, по-перше, полягає у веденні певної правової роботи і, по-друге, здійснюється в різних організаційно-правових формах.

Головними напрямами, які визначають характер і зміст юридичного обслуговування, є: правильне застосування і додержання чинних правових норм у процесі виробничо-господарської й підприємницької діяльності; забезпечення правовими засобами схоронності власності підприємця; відстоювання інтересів останнього як при укладенні, так і при виконанні договорів (контрактів) із заготівельними, переробними, агросервісними, постачальницькими підприємствами, захист його інтересів у разі порушення цих договорів тощо; запобігання порушенням законодавства при трудових відносинах із найманими працівниками з боку господарства-працедавця. Конкретний зміст і види правової роботи, залежно від організаційної форми юридичного обслуговування, визначаються чинним законодавством, посадовими інструкціями про функції осіб, які здійснюють обслуговування, чи умовами договору (контракту) з юридичною або фізичною особою на виконання роботи з правового обслуговування.

Юридична служба і здійснюване нею юридичне обслуговування є обов'язковою умовою для забезпечення належної діяльності правоохоронних органів і, в першу чергу, загальних і арбітражних судів при здійсненні правозастосування.

Визначальне призначення юридичного обслуговування суб'єкта аграрного підприємництва полягає в організаційно-управлінському забезпеченні ефективного застосування правових норм у процесі повсякденної його (суб'єкта) діяльності. Юридичне обслуговування служить також забезпеченню виробничо-господарської самостійності кожного суб'єкта підприємництва, юридичне грамотного і економічно обґрунтованого оформлення та виконання ним своїх договірних зобов'язань, виконання договору кожним із його контрагентів, застосування майнових санкцій в разі невиконання: або неналежного виконання зобов'язань кожної зі сторін за договором.

Юридичне обслуговування покликане забезпечити правовий захист майнових, земельних, фінансових та інших прав та інтересів кожного суб'єкта аграрного підприємництва через систему правоохоронних органів і, в першу чергу, в арбітражному, а також у міжнародному арбітражному суді чи загальному суді. Юридична служба зобов'язана найактивнішим чином сприяти схоронності майна і здійснювати правовий захист майнових інтересів суб'єктів аграрного підприємництва.

Юридичне обслуговування сільськогосподарських підприємств охоплює правомочності щодо застосування процедурно-процесуальних правил. Високий професіоналізм є необхідним при підготовці ділових паперів — листів підприємства у різні інстанції в справах підприємства, позовних заяв до загального або до арбітражного судів, відповідей та пояснень щодо претензій тих же позовних заяв, пояснень до комісії з трудових спорів та ін. Знання процесуального права є необхідним в разі участі юрисконсульта підприємства в засіданнях загального або арбітражного судів при зверненні в касаційні інстанції або ж до місцевої адміністрації.

Юридичне обслуговування сільськогосподарського підприємства становить собою складову частину (елемент) управлінської діяльності підприємства, а суттєві відносини, які виникають при цьому є управлінськими. Суб'єктом цих відносин може бути член КСГП, ВСГК, АСГГ. У державному сільськогосподарському підприємстві і тих же КСГП, ВСГК, АСГТ функції юрисконсульта може виконувати громадянин, який має вищу юридичну освіту і працює в цьому підприємстві за трудовим договором (контрактом). Нарешті, юридичне обслуговування сільськогосподарського підприємства може здійснювати працівник відповідної статутної організації (міжгосподарської юридичної групи).


 
 

Цікаве

Загрузка...