WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Проблеми інвестування (Реферат) - Реферат

Проблеми інвестування (Реферат) - Реферат

3

Реферат на тему:

Проблеми інвестування

Актуальність обраної теми полягає в тому, що проблеми інвестицій в економіку завжди займали одне з центральних місць в економічній науці. Це пов'язано з тим, що інвестування є базовим процесом розширеного відтворення та вирішення сучасних проблем вітчизняної економіки, а це, в свою чергу, впливає на соціально-політичне становище країни. Активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестування та їх ефективне використання є головною передумовою економічного зростання України, одним з вирішальних факторів успішного реформування її народного господарства.

В світовій практиці під категорією "інвестиція" розуміють "використання майна для отримання грошей". Дане визначення носить економічний характер і включає в себе надзвичайно широке коло відношень.

Правового значення категорія "інвестиція", а точніше "інвестування" набуває тоді, коли законодавець, вимушений врегулювати певні відношення, визначаючи цю категорію, переслідує чисто прагматичну мету - належним чином встановити коло правовідносин, що підлягають регулюванню відповідним правовим актом.

З прикладної точки зору інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію і технічне переобладнання основного капіталу, а також пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни в товаро-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. Тобто інвестиції являють собою сукупність видатків, що реалізуються в формі довгострокових вкладень капіталу в різні галузі економіки. Метою інвестицій є отримання підприємницького прибутку, процента.

Відповідно до норм чинного законодавства України інвестиції відображають всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інші види діяльності, в результаті якої формується прибуток або досягається соціальний ефект. Державні інвестиції можуть здійснюватися і з метою регулювання розвитку економіки.

На підставі вищевикладеного можна вважати, що істотними специфічними рисами інвестицій є: по-перше, володіння матеріальними і нематеріальними цінностями на певній правовій підставі, що дає право приймати рішення про розпорядження ними. До таких прав належить право власності, право патентовласника, утримувача цінного паперу та інші. По-друге, самостійність та ініціатива при прийнятті рішення про їх вкладення в об'єкти підприємницької та інші види діяльності з метою отримання прибутку в майбутньому; по-третє, офіційне надання вкладеним цінностям статусу інвестицій; по-четверте, встановлена законом можливість здійснення інвестиційної діяльності.

Економічне зростання в Україні значною мірою залежить від обсягів надходження іноземних інвестицій, оскільки внутрішніх джерел нагромаджених для фінансування в Україні недостатньо. Іноземні інвестиції: компенсують дефіцит внутрішніх заощаджень, що виникає в умовах трансформації економіки; дають змогу передавати науково-технічний, управлінський і виробничий досвід, що надає можливість підвищити ефективність виробництва, якість продукції, конкурентоспроможність її на світовому ринку; сприяють поліпшенню платіжного балансу в державі.

У 2001 році прибутковість прямих іноземних інвестицій в українську економіку склала 57,1%, що є самим високим показником серед країн, що розвиваються. Проте, загальна сума інвестицій в українську економіку була невелика. В 2001 році найвища прибутковість кредитних зобов'язань була в України і Росії – 55,5% і 51,7% відповідно, що порозумівається низьким кредитним рейтингом цих країн, унаслідок чого інвестори вимагають більш високої плати за високий ризик.

За 2002 рік збільшення капіталу нерезидентів тільки в Києві за рахунок грошових внесків становило 149,8 млн. дол. США, а за рахунок внесків у формі рухомого і нерухомого майна - 98,1 млн. дол. США.

Література

 • Закон України "Про іноземні інвестиції" від 13 березня 1992 р. № 2198

 • Про основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 pp.: Указ Президента України // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - №3. — С.46-48.

 • S&P повысило рейтинг Украины до "B" со стабильным прогнозом.////Журнал "World Discussions" 21-12-2001

 • Дорошенко Т.В. Сутність інвестицій як економічної категорії // ФінансиУкраїни.-2000.-№11.

 • Ігор Ванюшин, Андрій Кулик. 2002 рік - найуспішніший рік співробітництва між містом Києвом та іноземними інвесторами. К: ДКП "НДІСЕП", 2003 р.

 • Мировой рынок кредиров 2002.//Журнал "World Discussions"21-01-2002

 • По итогам 2001 года Украина – самый прибыльный рынок для FDI. //:Журнал "World Discussions" 09-01-2002

 • Татаренко Н.О., Поручник A.M. Теорії інвестицій. - К.: КНЕУ, 2000. -168с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...