WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Проектний аналіз. Концепція проекту - Реферат

Проектний аналіз. Концепція проекту - Реферат

певних цілей, однією з котрих є одержання прибутку або соціального ефекту протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях".
Різновидом інвестиційних проектів є інноваційні проекти, які мають за мету розробку і впровадження нових технологій, "ноу-хау" та інших інновацій, що забезпечують розвиток підприємства.
За характером та сферою діяльності виділяють такі види проектів: промислові, проекти дослідження й розвитку, організаційні, економічні та соціальні.
Промислові проекти - це проекти, спрямовані на випуск та продаж нових продуктів і пов'язані, як правило, з будівництвом споруд, удосконаленням технологій, розширенням присутності на ринку і т.п.
Проекти дослідження та розвитку зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробці програмних засобів опрацювання інформації, нових матеріалів та конструкцій тощо.
Організаційні проекти націлені на реформування системи управління, створення нової організації, проведення конференцій та семінарів тощо.
Економічні проекти мають на меті приватизацію державних підприємств, розвиток ринку капіталів, реформування системи оподаткування та інші макроекономічні перетворення.
Соціальні проекти пов'язані з реформуванням системи соціального захисту, охорони здоров'я, подоланням наслідків природних, екологічних та соціальних потрясінь та іншими чинниками соціального характеру.
І.3. Управління проектом
Для досягнення стабільних позитивних результатів проекти повинні бути легкокерованими. Розробка легкокерованих проектів вимагає діяльності в двох паралельних напрямах. По-перше, необхідно залучити всіх, хто робить ставку на проект (тобто всіх, хто може виграти при здійсненні проекту), до визначення конкретних цілей проекту і засобів їх досягнення. По-друге, необхідний пошук такого варіанту (серед наявних варіантів), який би забезпечував економне витрачання ресурсів при реалізації проекту.
Управління проектом (Progekt Management) - це процес керівництва та координації людських, матеріальних та фінансових ресурсів протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів та техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом та обсягом робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенню інтересів учасників проекту.
Управління проектом базується на системному підході. Його реалізує команда проекту. При цьому методи проектного аналізу застосовуються як складова у процесі управління проектом.
Для розуміння процесу управління проектом наводимо сис-темноорієнтовану модель управління проектом.
Управління проектом складається з таких секцій:
o стратегічне управління проектом (управління системою цілей);
o оперативне управління проектом (управління системою діяльності);
o інструментальне управління проектом (управління діючою системою).
До етапів управління проектом відносяться:
o початок та побудова проекту;
o поточне управління та узгодження;
o криза проекту;
o завершення проекту.
Етапи управління проектом мають відповідне змістовне навантаження:
1. Етап початку та побудови проекту
1.1. Стратегічне управління
проектом
Аналіз зовнішнього оточення проекту,аналіз учасників, визначення мети та ієрархії цілей, обмежень та складності, аналіз беззбитковості проекту, вибір критеріїв ефективності проекту, оцінка ризиків проекту, розгляд альтернатив них варіантів проекту
1.2. Оперативне управління
проектом
Аналіз проекту по аспектах, розробка проектної документації, скринінг, розробка календарного плану робіт
1.3. Інструментальне управління проектом
Організація проекту та визначення його команди, форм зв'язків, матеріального та нормативно-методичного забезпечення, прогнозування продажу і розрахунок витрат проекту, пошук джерел фінансування
2. Етап поточного управління та узгодження
2.1. Стратегічне управління проектом
Паблік рілейшенс, специфікація продукції, управління організаційною структурою, управління укладанням контрактів, ревізія
2.2. Оперативне управління проектом Планування та контроль
2.3. Фінансове планування
Управління ресурсами, управління ризиком
2.4. Контроль Моніторинг та оцінка, регулювання коригуючих впливів, контроль виконання робіт, контроль витрат, контроль якості
2.5. Інструментальне управління проектом
Керівництво проектом, техніка спільної роботи, підвищення кваліфікації кадрів, запровадження певних культурних та етичних норм
3. Етап кризи проекту
3.1. Стратегічне управління проектом
Зміна цілей, зміна вимог до проекту, управління змінами
3.2. Оперативне управління проектом
Покращення проекту (нові цілі - нові результати), аналіз покращеного проекту
3.3. Інструментальне управління проектом Підтримання консенсусу або усунення конфлікту, зміна або переміщення персоналу
4. Етап завершення проекту
4.1. Стратегічне управління проектом
Скорочення проекту, завершення справ
4.2. Оперативне
управління
проектом
Оцінка стану проекту, розробка документації для завершення проекту, передача досвіду
4.3. Інструментальне управління проектом
Управління переходом права власності, здійснення заходів щодо скорочення проекту, оцінка персоналу
Ця модель демонструє зв'язок проектного аналізу та управління проектом.
Висновки
Проект - це комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом певного часу при встановлених ресурсних обмеженнях.
Головними його ознаками є: мета, чітко визначені засоби її досягнення, часові рамки та обмежений бюджет.
Мета проекту - це бажаний та доведений результат, досягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту.
Проектний аналіз розглядається як сукупність методів і прийомів для розробки та оцінки проекту, як інструмент планування та розвитку діяльності та як певна філософія бізнесу.
Оточення проекту розглядається як зовнішні та внутрішні фактори впливу на його підготовку і реалізацію.
Зовнішнє оточення проекту залежить від політичних, економічних, науково-технічних та інших факторів впливу.
Внутрішнє оточення проекту залежить від організації проекту, зокрема від складу його учасників та розподілу між ними прав, повноважень та відповідальності.
Головними учасниками проекту є ініціатор, замовник, інвестор, керуючий проектом та контрактор.
Головними властивостями проекту є масштаб, складність, якість татривалість. За характером та сферою діяльності виділяють промислові, організаційні, економічні, соціальні та проекти розвитку.
Всі проекти поділяються на комерційні та некомерційні.
Інвестиційний проект - це комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей, однією з котрих є одержання прибутку або соціального ефекту протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.
Управління проектом є процес керівництва та координації ресурсів проекту протягом його життєвого циклу шляхом застосування сучасної технології прийняття рішень для досягнення встановлених цілей. Проектний аналіз є складовою управління проектом.
Література: "Проектний аналіз" відповідальний редактор Москвін С.О.
Київ, Лібра, 1999

 
 

Цікаве

Загрузка...