WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Управління фінансово-економічними ризиками на прикладі міжнародного підприємства ДП «Avon Ukraine» - Реферат

Управління фінансово-економічними ризиками на прикладі міжнародного підприємства ДП «Avon Ukraine» - Реферат

вищу ціну за свій ризик призначає банк.
Оцінка ризику є найважливішої складової загальної системи керування ризиком. Вона являє собою процес визначення кількісним або якісним способом величини (ступеня) ризику.
Кількісна оцінка ризику дозволяє одержати найбільш точні рішення. Однак здійснення кількісної оцінки зустрічає і найбільших труднощів, зв'язані з тим, що для кількісної оцінки ризиків потрібна відповідна вихідна інформація. В Україні ринок інформаційних послуг розвитий поки дуже слабко і, найчастіше, важко одержати фактичні дані, які треба збирати й обробляти.
Через ці труднощі, пов'язаними з недоліком інформації, часу, а іноді і з неможливістю проведення даного розрахунку через відсутність необхідних даних, відносна оцінка ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства представляє сьогодні особливий інтерес. Це один із самих доступних методів оцінки ризику як для підприємця-власника фірми, так і для його партнерів.
Проведемо аналіз ризиків на міжнародному підприємстві ДП "Avon Ukraine" на основі дослідження спеціальних коефіцієнтів, розрахунок яких заснований на існуванні визначених співвідношень між окремими статтями бухгалтерського балансу.
Аналіз таких коефіцієнтів дозволяє оцінити фінансову стійкість підприємства, що у свою чергу є показником рівня підприємницького ризику. Вихідні дані для такого дослдження наведені у Таблиці 1.
Величина функціонуючого капіталу збільшилися з 2897 тис. грн. до 3905,44 тис. грн. Крім того, їхня частка також збільшилася на 7,41% і склала на кінець періоду 35,85% засобів підприємства. Ця тенденція оцінюється як позитивна, тому що свідчить про ріст мобільності засобів і поліпшенні можливості фінансового маневру.
На початок попереднього періоду коефіцієнт абсолютної ліквідності складав 0,0006, на початок аналізованого періоду 0,0201, а на кінець став дорівнює нормі 0,0336. Той факт, що найбільш ліквідні засоби протягом попереднього року складали настільки мале значення свідчить про серйозний дефіцит вільних коштів. Таким чином платоспроможність підприємства цілком залежить від надійності дебіторів.
Таблиця 1
Динаміка платоспроможності і фінансової стійкості підприємства
№ Показники На початок попередньго періоду На початок аналізуємого періоду На кінець аналізуємого періоду Відхилення
за попередній період за досліджуваний період
Абсолютні темп росту,
% Абсолютні темп росту,
%
А 1 2 3 4 5 6 7
1
1.1
2
3
4
5
6
7
8 Величина функціонуючого капіталу
у % до засобів підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Проміжний коефіцієнт покриття
Загальний коефіцієнт покриття
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами
Коефіцієнт автономних засобів підприємства
Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу
Коефіцієнт маневреності (мобільності, гнучкості) власних засобів
2329,72
52,52
0,0006
0,55
1,99
53,32
0,54
0,85
0,97 2897
28,44
0,0201
0,66
1,42
32,73
0,42
1,41
0,68 3905,4
35,85
0,0336
0,30
1,67
73,02
0,51
0,96
0,7 567,28
-24,08
0,0195
0,11
-0,57
-20,59
-0,12
0,56
-0,29 124
54
3350
1200
71
61
78
166
70 1008,4
7,41
0,0135
-0,36
0,25
40,29
0,9
-0,45
0,02 135
126
167
45
118
223
121
68
103
Проміжний коефіцієнт покриття також нижче норми. На початок попереднього періоду підприємство (у випадку своєчасності розрахунків дебіторів) здатно було погасити найближчим часом 55% зобов'язань, а на кінець 2005 р. лише 30%.
Загальний коефіцієнт покриття знизився за два періоди з 1,99 до 1,67. Т.е. обсяг поточної заборгованості, що підприємство може погасити з обліком наявних наявних ресурсів, своєчасних розрахунків кредиторів і реалізацією поточних матеріальних активів знизився з про 166% зобов'язань до 167%. Обидва показники нижче нормативного рівня, рівного 2. Однак з погляду кредиторів дані значення знаходяться в межах норми, тому що в цьому випадку база порівняння дорівнює 1.
Коефіцієнт незалежності засобів підприємства характеризує частку власності власників підприємства в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. На початок 2004 р. даний показник складає 0,54, що відповідає нормативові. На початку 2005 р. він прийняв значення нижче нормативного - 0,42, однак наприкінці періоду коефіцієнт автономії збільшився до 0,51. Таким чином, за звітний період відбувся ріст фінансової стійкості і стабільності.
Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу за 2004 р. збільшився на 0,56 і склав на кінець періоду 1,41, тобто на кожен карбованець власних засобів, вкладених в активи підприємства, приходиться 1 грн. 41 коп. притягнутих засобів. Однак у 2005 р. ситуація покращилася і даний показник знизився до 0,96, що говорить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. На початок 2004 року його величина склав 0,97, а на початок 2005 року 0,68. За 2005 рік відбувся незначний ріст даного показника до 0,7.
Таким чином, протягом 2005 року значення коефіцієнта маневреності залишалося в рамках норми. Виходячи з цього видно, що в підприємства мається власний капітал, яким можна вільно маневрувати з метою збільшення закупівель сировини й інше. Підприємство не виявиться в положенні банкрута у випадку технічного переозброєння і не буде випробувати труднощі зі збутом продукції
На підставі розглянутих коефіцієнтів можна зробити висновок про те, що фінансове становище ДП "Avon Ukraine" за 2005 рік покращилося. У той же час підприємство випробує гостру недостачу високоліквідних засобів.
Крім того, фінансове становище підприємства не можна назватистійким, тому що в 2005 році показники платоспроможності і фінансової стійкості знижувалася і не відповідали нормативам.
Проведемо кількісну оцінку ризиків ДП "Avon Ukraine" на основі даних публічної звітності.
Для прийняття правильних рішень потрібні реальні кількісні характеристики надійності і ризику. Такими характеристиками можуть бути ймовірності.
При прийнятті рішень можуть бути використані як об'єктивна, так і суб'єктивна імовірності. Першу можна розрахувати на основі показників бухгалтерської і статистичної звітності. З безлічі різних показників, для даної мети, найкраще підходить коефіцієнт поточної ліквідності (КПЛ), що призначений для характеристики платоспроможності підприємства. КПЛ представляє собою відношення ліквідних активів партнера до його боргів.
Зміна показнику поточной ліквідності на протязі року відображена у Таблиці 2.
Таблиця 2
Коефіцієнт поточної ліквідності
На дату 1.01.05 1.04.05 1.07.05 1.10.05 1.01.06 Норма
Коефіцієнт
поточної
ліквідності 1,43 1,52 1,50 1,61 1,67 Не
менше
2
Для ДП "Avon Ukraine" середнє значення КПЛ дорівнює величині 1,55. Розрахуємо, за допомогою леми Маркова, використовуючи формулу 1 імовірність погашення боргу даним підприємством.
F + Z + Ra = Ис + Кт + Кt + Rp,

 
 

Цікаве

Загрузка...