WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Стан та пропозиції щодо реформування податкової системи України - Реферат

Стан та пропозиції щодо реформування податкової системи України - Реферат

навантаження:
зменшення податку на прибуток підприємств. Ставка оподаткування була знижена до 25%. Доцільно було б спробувати зрівняти ставку податку на прибуток підприємств зі ставкою податку з доходів фізичних осіб. На думку деяких експертів, це зменшить стимули для мінімізації та ухилення від сплати податків, стимулюватиме розвиток підприємництва, спростить систему оподаткування;
спрощення вимог до амортизації активів підприємств стимулює інвестиційну діяльність;
зменшення ставки ПДВ розширює базу оподаткування за умови скасування усіх пільг. За розрахунками експертів, при скасуванні лише деяких пільг з ПДВ ставку податку можна було б негайно зменшити до 16% без будь-яких втрат доходів;
не піднімати ставку податку з доходів фізичних осіб до 15 % з 1 січня 2007 року, як це зазначено в Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб";
зменшення відрахувань до фонду заробітної плати сприятиме виходу трудових ресурсів з тіні та легальному працевлаштуванню. Слід урахувати й те, що збільшення фонду оплати праці, з одного боку, зумовлюєзростання надходжень до бюджету у формі податку на доходи громадян, а з другого - дає змогу скоротити бюджетні витрати на деякі соціальні потреби, які громадяни можуть оплачувати за рахунок власних коштів.
Зменшити державні видатки та вирівняти податкове навантаження допоможе розширення бази оподаткування, збереження балансу державного бюджету та створення конкурентнішого бізнес-середовища:
зменшення державних витрат;
скасування майже усіх податкових пільг.
Зробити податкове законодавство простішим, послідовним та прозорішим:
прийняти Податковий кодекс, який замінить чинне законодавство. Кодекс має стати головним законодавчим актом, що регулюватиме усі податкові взаємини у суспільстві і застосовуватиметься до усіх податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, окрім тих, що підпадають під дію Митного кодексу України;
скоротити кількість податків, тобто усі малоефективні податки мають бути скасовані.
Реформувати податкової системи не лише на загальнодержавному рівні, але й на регіональному рівні:
основним напрямом якого є вдосконалення системи місцевого оподаткування, яка має ліквідувати дисбаланс між дохідною та видатковою частинами доходів регіонів. В Україні до довгострокових цілей регіональної економічної політики слід віднести; реформування системи господарювання; впровадження усіх форм власності та роздержавлення виробництва; наближення до економічної самостійності регіонів у контексті стратегії розвитку країни та зближення рівнів їх економічного розвитку; забезпечення економічного зростання в регіонах; раціональне використання інтегрального потенціалу території тощо.
Змінити розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Величина неоподаткованого мінімуму 17 грн. (встановлена у жовтні 1995р.) на сьогодні залишається вихідною базою визначення грошових сум по тих чи інших платежах, а також штрафних санкцій і стягнень. Збільшення розміру неоподаткованого мінімуму збільшить доходи малозабезпечених верст населення, тим самим пожвавить сукупний попит.
запровадити неоподаткований мінімум доходів громадян на рівні, що відповідає межі малозабезпеченості;
реалізувати соціально орієнтовану податкову політику шляхом поетапного запровадження соціальних податкових пільг.
Поліпшити адміністрування податків [4].
Для того щоб реформування податкової системи було ефективним необхідно також провести комплекс заходів по економічному зростанню країни, зменшенню інфляції, збільшенню сукупного попиту тощо.
Висновки. Розбудова податкової системи, що відповідає стратегії євро інтеграційного розвитку країни, сприяє утвердженню інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання, є однією з найактуальніших проблем теорії і практики подальшого реформування національної економіки.
Податки найбільш адекватний волі господарської діяльності метод взаємин держави як з підприємствами, так і з населенням, найбільш демократичний спосіб економічного регулювання. Нова податкова система повинна враховувати принципові зміни в житті країни.
У статті був запропонований короткий аналіз системи оподатковування України, приділено особливу увагу існуючим недолікам та запропоновані шляхи по удосконаленню системи оподаткування.
Отже, основними шляхами удосконалення податкової системи, на думку автора, повинно бути:
зменшення податкового навантаження;
зменшення державних видатки та вирівнювання податкового навантаження;
більш простіше законодавство, послідовне та прозоре;
реформувати податкової системи не лише на загальнодержавному рівні, але й на регіональному рівні;
зміна розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян;
поліпшення адміністрування податків.
Список літератури:
1. Єфименко Т. Про основні напрями реформування податкової системи України: проблеми теорії і практики//Збірник наукових праць НДФІ. - 2003. - №4. -с.З.
2. Жарко Р.П. Окремі аспекти оцінки податкової системи України як інструменту регулювання розвитку підприємницької діяльності. -
3. "Економіка, фінанси, право ", Л55, 2005.
4. Захарін А.В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку, Фінанси України, № 2 '2005.
5. Іголкін І.В. Податкова реформа як об'єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету, Фінанси України, №8'2005.
6. Лагцак В.В. Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні. Фінанси України, №11, 2004.
7. Лук'яненко І.Г. Напрями реформування бюджетно-податкової системи в Україні, Економіка, фінанси, право, № б '2004.
8. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. - X.: Форт, 2000.
9. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України - НБУ, науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві Фінансів України. - 2004.
10. Статистичний збірник "Бюджет України 2005".

 
 

Цікаве

Загрузка...