WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Розробка критеріїв якості інвестиційної діяльності для авіатранспортних підприємств які створюються - Реферат

Розробка критеріїв якості інвестиційної діяльності для авіатранспортних підприємств які створюються - Реферат

результати, які б можна було б отримати при більш економному використанні коштів
Об'єм надлишково витрачених коштів
Повнота та своєчасність використання коштів Відсутність чи наявність та величина затримок розподілу інвестиційних ресурсів за підрозділами
Відсутність чи наявність та величина довгострокового надходження інвестиційнихресурсів без руху на рахунках кінцевих отримувачів
Відсутність чи наявність і величина простоїв придбаної техніки, невикористання результатів робіт
Відсутність негативних побічних результатів Відсутність чи наявність та вираженність негативних побічних результатів реалізації програмних дій
Капітальні вкладення інвестиційних ресурсів Досягнення результату Завершеність робіт: закінчення будівництва, введення у експлуатацію, створення всього передбаченого комплексу; впровадження результатів НДР, НДДКР - відсутність чи наявність та обсяги витрат на незавершені роботи, закінчення роботи, додаткові витрати на забезпечення збереження незакінчених об'єктів
Відповідність отриманих результатів встановленим вимогам (екологічним, гігієнічним, пожежній безпеці, правилам оформлення НДР та НДДКР та ін.)
Відповідність витрат отриманим результатам Різниця у обсягах використаних коштів на отримання аналогічних результатів даної та іншими організаціями
Різниця у обсягах використання коштів на отримання аналогічних результатів даної організації у різні періоди часу у співставних умовах
Додаткові результати (результати більш високої якості), які б могли бути отримані при більш ефективному використанні коштів.
Обсяг надлишково витрачених коштів (також, витрати на придбання продукції, на відповідаючої функціональному призначенню чи вимогам, виплати комісійних посередникам більше ніж у даному випадку).
Повнота та своєчасність використання коштів Відсутність чи наявність та величина затримок розподілу інвестиційних ресурсів по ієрархії виконання.
Відсутність чи наявність і довготривалість інвестиційних коштів без руху на рахунках отримувачів
Відсутність чи наявність та величина повернення коштів інвестору у зв'язку з утворення залишків на рахунках оримувачів інвестиційних ресурсів
Поточне використання інвестиційних ресурсів Отримання результатів необхідної якості Відповідність придбаної продукції та послуг встановленим вимогам якості та безпеки, можливість їх використання
Відповідність витрат отриманим результатам Різниця у обсягах використаних коштів на отримання аналогічних результатів даної чи іншими організаціями
Різниця у обсягах використовуваних коштів на отримання аналогічних результатів даної організації у різні періоди часу у співставних умовах
Додаткові результати (результати більш високої якості), які б могли бути отримані при більш ефективному використанні коштів
Обсяг надлишково витрачених коштів
Повнота та своєчасність використання ресурсів Відсутність чи наявність та величина затримок розподілу інвестиційних ресурсів по нижчестоящим розпорядникам і отримувачем ресурсів
Використання інвестиційної власності з метою отримання прибутку Прибутковість Прибутковість використання майна у порівнянні з аналогічними випадками для даного виду майна, періоду часу, галузі і регіону
Відповідність витрат отриманим результатам Різниця в обсягах використаних коштів на отримання аналогічних результатів даної і іншими організаціями
Різниця в обсягах використання коштів на отримання аналогічних результатів даної організації у різні періоди часу у співставних умовах
Додаткові кошти, яки б могли бути отримані при більш ефективному використанні інвестиційних ресурсів
Повнота і відсутність надлишковості у використанні майна Відсутність чи наявність та величина невикористаного майна
Відсутність чи наявність та величина неповного забезпечення інвестиційним майном виконання цільових задач та функцій
Забезпечення збереженості майна Відсутність чи наявність та величини втрати майна, зниження експлуатаційних характеристик в наслідок неналежного збереження чи експлуатації
Таблиця 4.
В залежності від типу організації
Критерії ефективності Показники ефективності (неефективності)
Акціонерні товариства за участі держави, суб'єктів держави. Державні та бюджетні підприємства. Відповідність фактично досягнутих величин показників економічної ефективності діяльності затвердженим Виручка нетто від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів та аналогічних обов'язкових платежів) - різниця і співвідношення між фактичними та встановленими показниками
Чистий прибуток - різниця і співвідношення між фактичними та встановленими показниками
Дивіденди, які повинні бути перераховані у державний бюджет - різниця і співвідношення між фактичними та встановленими показниками
Чисті активи - різниця і співвідношення між фактичними та встановленими показниками
Привабливість даного сегменту ринку Динаміка попиту на виробляємі товари, роботи послуги та прогноз його зміни
Прибутковість сегменту ринку і прогноз його зміни
Рівень конкуренції, можливість витіснення конкурентами
Положення на ринку Рентабельність також дохід на акцію, відношення ринкової ціни акції до доходу на акцію (в динаміці, у порівнянні з аналогічними організаціями)
Рівень задоволення споживачів (в динаміці, у порівнянні з аналогічними організаціями, прогноз змін з урахуванням тенденцій зміни попиту)
Динаміка частки ринку
Імідж організації
Внутрішньоорганізаційна ефективність Продуктивність ((в динаміці, у порівнянні з аналогічними організаціями)
Економність (витрати на одиницю продукції, роботи чи послуги в динаміці та у порівнянні з аналогами; відсутність/наявність простоїв, дублювання,, виконання безрезультатної, не використаної у подальшому роботі)
Фінансова стійкість
Використання ресурсів
Динаміка стану основних фондів
Кадрове забезпечення та перспективи його зміни (також привабливість організації з точки зору працевлаштування)
Рівень динаміки дебіторської заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості
Рівень динаміки дебіторської заборгованості та додаткові витрати пов'язані з кредиторською заборгованістю (факти залучення кредитів при наявності достатньої кількості власних коштів)
Доцільність даної форми використання державних коштів Економічна чи інша переважність збереження акцій у державній власності у порівнянні з їх продажем
Негативні побічні результати Втрати, проблеми, погрози
Необхідні роботи з нормалізації ситуації
Необхідні витрати на нормалізацію ситуації
Галузь (територіальний

 
 

Цікаве

Загрузка...