WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Проектний підхід в управлінні інтелектуальною власністю - Реферат

Проектний підхід в управлінні інтелектуальною власністю - Реферат

набуття прав на інтелектуальну власність; оцінка ефективності існуючої інтелектуальної власності;
податок на ІВ (бухгалтерський облік);
готовність захищати свої права на ІВ;
визначення ефективності управління ІВ. Наведені десять принципів управління інтелектуальної власністю дещо змінюються якщо мова йде про управління ІВ в проектній діяльності.
Управління ІВ в проектній діяльності слід розглядати в розрізі наступних процесів:
планування системи управління інтелектуальною власністю в проекті - визначення концепції управління інтелектуальної власністю, формулювання ключових принципів та підходів до управління інтелектуальною власністю, розробка стратегії управління ІВ;
створення системи мотивації персоналу - для появи в проекті продуктів інтелектуальної діяльності необхідно сформувати ефективну систему мотивації співробітників. Це, однак, не означає лише матеріальне стимулювання, створення творчої атмосфери, матеріально-технічної бази та наявність інтересних проектів, де можуть реалізувати свій потенціал спеціалісти, іноді є набагато значимим стимулом;
генерування ідей - процес інтелектуальної діяльності людини; ідентифікації ПІД - визначення на якому етапі життєвого циклу проекту з'являються продукти інтелектуальної діяльності, а також визначення, що саме є цінними результатами інтелектуальної діяльності з загальної маси напрацювань в процесі реалізації проекту; - класифікації ПІД - визначення, до якого типу об'єктів відносяться продукти інтелектуальної діяльності учасників проекту; експертизи інтелектуальної власності, яка може бути кількох видів: експертиза об'єкта права ІВ, який планується використовувати в процесі реалізації проекту, експертиза об'єкта, який отримують в якості результату проекту з перспективою надання йому статусу ОПІВ та експертиза продуктів інтелектуальної діяльності в проекті. Для проведення експертизи необхідно сформувати систему критеріїв оцінки;
формування портфелю інтелектуальної власності - комплектування пакету прав на створенні в рамках діяльності організації чи набуті ОПІВ та продуктів інтелектуальної діяльності персоналу проекту;
оцінки вартості об'єктів права інтелектуальної власності - розрахунок ринкової вартості отриманих в результаті виконання проекту ОПІВ з урахуванням витрат на їх створення, вартості аналогічних об'єктів та інше;
комерціалізації інтелектуальної власності - процес виводу об'єктів права інтелектуальної власності на ринок, якщо це визнається прийнятним та доцільним в рамках стратегії розвитку організації;
трансферу технологій - внутрішньому чи зовнішньому залежно від спектру та напрямків діяльності організації;
захисту інтелектуальної власності - визначення стратегії захисту результатів інтелектуальної діяльності персоналу проекту;
охорони об'єктів права інтелектуальної власності - процеси, що забезпечують захист від несанкціонованого використання ОПІВ. Це може стосуватись охорони прав на ОПІВ набутих для реалізації проекту чи ОПІВ отриманих під час реалізації проекту з метою подальшого використання в цьому проекті чи в інших проектах проектно-орієнтованої організації; моніторингу процесів управління інтелектуальною власністю.
Крім принципів та процесів управління інтелектуальною власністю слід також враховувати елементи системи управління інтелектуальною власністю, до яких належать:
продукти інтелектуальної діяльності в проекті;
об'єкти права інтелектуальної власності;
суб'єкти інтелектуальної діяльності;
система критеріїв оцінки значимості інтелектуальної власності;
джерела фінансування - фінансування проектів по створенню ОПІВ, проектів на основі вже існуючих ОПІВ. До джерел фінансування можуть відноситись фізичні та юридичні особи, а також держава;
реєстр інтелектуальної власності - документ, який містить детальну інформацію стосовно набутих ОПІВ, створених в процесі реалізації проекту ОПІВ та результатів інтелектуальної діяльності учасників проекту;
система обробки та збереження інформації щодо інтелектуальної власності.
Під час розгляду принципів управління інтелектуальною власністю, процесів управління інтелектуальною власністю в проектній діяльності та елементів системи управління інтелектуальною власністю в проектах спостерігається певний зв'язок між ними, що свідчить про існування єдиної системи в рамках реалізації такої взаємодії.
Зовнішній контур - це діяльність організації в рамках управління інтелектуальною власністю, яка основана на принципах наведених раніше. У разі, коли організація виконує проект, управління інтелектуальною власністю переміщується в площину проектного підходу де розглядається система управління інтелектуальною власністю з точки зору процесів, які тривають в цій системі, а саме визначення вимог щодо відповідності продуктів інтелектуальної діяльності в проекті, як об'єктів права інтелектуальної власності, для набуття прав власності на них.
В процесі реалізації проектів в проектно-орієнтованій організації накопичується певний набір результатів інтелектуальної діяльності персоналу. Коли ця маса стає критичною організація переходить на якісно інший рівень функціонування.
Сукупність принципів управління інтелектуальною власність, процесів управління інтелектуальною власністю в проектній діяльності та елементів системи управління інтелектуальною власністю в проектах формують систему управління інтелектуальної власністю.
Під час реалізації проекту проводиться регулярний аудит проекту на предмет виявлення нових продуктів інтелектуальної діяльності, які потрапляють до реєстру інтелектуальної власності, а потім до експертної групи, яка в свою чергу здійснює експертизу виявлених ПІД на основі певних критеріїв.
Критеріями оцінки продуктів інтелектуальної діяльності під час проведення експертизи можуть бути:
наукова новизна;
технологічний та технічний рівень;
економічність;
перспективи комерціалізації, значимість для проекту; відповідність стратегії розвитку компанії;
собівартість;
результати порівняння з аналогами.
Висновки. На сучасному етапі розвитку бізнесу та економіки, який здійснюється через реалізацію проектів та впровадження проектного підходу, інтелектуальна власність набуває важливе значення. Запропонована модель системи управління інтелектуальною власністю в проектах дозволяє системно розглянути процеси управління ІВ, як складову процесів управління проектами.
Зазначена складова дає можливість підійти до процесів управління проектом, не тільки як до сугубо технічного, але й як до творчого процесу та відкриває широкий спектр питань і тем для досліджень, створюючи тим самим значний потенціал для розвитку управління проектами, як науки.
Список літератури:
1. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П.,Зі-нов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. Цибульо-ва: монографія. - К.: "КІС". 2005. -448 с.
2. Власність інтелекту (збірник статей) / Л.Й. Глухівський. - К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2002. - 140 с.
3. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / За ред.. д.т.н. Цибульова П.М. - К. УкрІНТЕІ, 2006. - 276 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...