WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Програма управління підприємницькими ризиками: зміст і етапи розробки - Реферат

Програма управління підприємницькими ризиками: зміст і етапи розробки - Реферат

найбільшими значеннями підсумкової оцінки. Як правило, в першу чергу,керуючись принципом Парето, відбирається 20-25 % ризиків з найбільшими значеннями підсумкової оцінки.
Наступним кроком є складання карти ризиків, на яку наносять порядкові номери відібраних ризиків (рис. 2).
Висока 7,15
Середня 1,20 3 5,12,16
Низька
Серйозність наслідків
Імовірність події Низька Середня Висока
Рисунок 2. Карта ризиків
В ході останнього, п'ятого, етапу розробки програми управління ризиками розглядаються можливості використовування різних методів управління ризиками для їх різних видів, і оцінюється ефективність ризик-менеджменту. Як правило, ризик-менеджер, використовує наступні методи управління ризиками:
Найпоширеніші методи управління ризиками:
уникнення ризиків чи відмова від них;
прийняття ризиків на себе;
запобігання збиткам;
зменшення розміру збитків;
страхування;
самострахування;
передачі ризиків (відмінний від страхування) [16].
Вибір методів управління ризиками визначається загальною стратегією фірми щодо ризиків, що, у свою чергу, залежить від сумарного розміру потенційних збитків, з одного боку, і фінансових можливостей фірми, з іншого. Вибрані методи управління ризиками заносяться в спеціальну таблицю (табл. 6). Для розрахунку ефективності методів управління ризиками, що використовуються, необхідно розрахувати інтегральний і часткові коефіцієнти ефективності ризик-менеджменту. Для розрахунку часткових коефіцієнтів ефективності ризик-менеджменту величина можливих збитків ділиться на обсяг коштів, які потрібні для застосування конкретного методу управління ризиками. В нашому прикладі частковий коефіцієнт ефективності ризик-менеджменту для ризику № 3 дорівнює = 25 000 грн. / 3 000 грн. = 5. Це означає, що кожна гривня, яка витрачається на управління ризиками, дозволяє запобігти 5 грн. можливих збитків. Інтегральний коефіцієнт ефективності ризик-менеджменту для всієї компанії дорівнює результату від поділу суми всіх потенційних збитків на обсяг коштів, що витрачаються для застосування всіх методів управління ризиками.
Таблиця 6
Методи управління ризиками (частково)
Ризик / Можливий збиток Методи впливу Напрям впливу Кошти на реалізацію даного методу управління ризику / Коефіцієнт економічної ефективності
3. Зростання частки браку внаслідок можливого невиконання планів модернізації обладнання / 25 000 Запобігання збиткам Укласти попередній договір з банком про отримання кредиту на модернізацію (в разі потреби) 3 000 грн. (підвищений відсоток за гарантування кредиту)
Всього 500 000 грн. 77 000 грн.
Коефіцієнт економічної ефективності 6,5
Висновки та перспективи подальших розвідок. Проведене дослідження теоретичних і практичних питань розробки програми управління підприємницькими ризиками дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, іманентно властива підприємництву ризикованість ще більш посилилася в сучасних умовах у зв'язку з різким загостренням конкурентної боротьби, що робить надзвичайно актуальним оволодіння українськими компаніями дієвими методами управління підприємницькими ризиками. По-друге, спостерігається дисбаланс між достатньо великою кількістю теоретичних робіт, в яких розробляються проблеми управління підприємницькими ризиками, і обмеженим числом робіт, присвячених прикладним аспектам ризик-менеджменту, у тому числі і праць по розробці програми управління ризиками, що перешкоджає упровадженню ризик-менеджменту в практику діяльності вітчизняних компаній. По-третє, запропоновані в статті визначення ризику і ризик-менеджменту не тільки відображають суть даних категорій, але і мають прикладну спрямованість, надаючи в руки керівництву і фахівцям компаній інструментарій для управління підприємницькими ризиками. По-четверте, в статті вперше у вітчизняній економічній літературі запропоновано спеціальний формат програми управління підприємницькими ризиками і поетапна методика її підготовки, розроблені з урахуванням ряду загальновизнаних світових стандартів в області ризик-менеджменту.
Подальше вивчення питань розробки програми управління підприємницькими ризиками вимагає вирішення ряду теоретичних і практичних проблем. Основні з них наступні: апробація запропонованої методики управління ризиками на підприємствах різних розмірів і сфер бізнесу і підготовка українського стандарту управління підприємницькими ризиками. Це дозволить підвищити ефективність бізнесу українських компаній і посилить їх конкурентні позиції.
Список літератури:
1. Господарський кодекс України. Голос України вiд 14.03.2003 - № 49.
2. Див. The Global Top 20 - http://www.atkearney.com/
3. Див., наприклад: Томас Бартон, Уильям Шенкир, Пол Уокер Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2008. - 208 с.; Baldoni R. The re-Emergence of the Enterprise Wide Risk Management - AFP Exchange - Jan.-Feb. 2004 - P. 32-34/ - www.AFPonline.org ; Strategic Risk Management. New Disciplines, new opportunities. CFO research Services, 2002, p.3; Enterprise-wide risk management: special report. December 2000, Risk magazine, Risk Waters Group Ltd. 2000 - http://www.risk.net/supplements/ewrm00
4. Risk Management Practices in 2006: Are you ready for change ? FERMA survey & seminar October 11th, 2006 Brussels - http://www.ferma.eu/Default.aspx?tabid=109
5. Кравченко В. Сучасні стандарти ризик-менеджменту: основа для побудови дієвої системи управління маркетинговими ризиками компанії - Маркетинг в Україні - 2007 - № 5, с. 36.
6. Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. - СПб: Питер, 2000. - 170 с.
7. Г. Я. Гольдштейн, А. Н. Гуц Экономический инструментарий принятия управленческих решений Учебное пособие для магистрантов направления 521500 "Менеджмент" (МВА) Таганрог, ТРТУ, 1999 - http://www.aup.ru/books/m69/5_4.htm
8. Australian/New Zealand Standard AS/NZS 4360:2004 - www.standards.com.au
9. Publications Risk Management Standard http://www.airmic.com/publications.asp
10. Basel Committee on Banking Supervision http://www.bis.org/bcbs/index.htm
11. Enterprise Risk Management - Integrated Framework http://www.coso.org/publications.htm
12. Australian/New Zealand Standard AS/NZS 4360:2004. Section 4.3 Risk management planning. P.26 - www.standards.com.au
13. Хохлов Н. В. Управление риском. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 239 с. - С.11
14. Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. - СПб: Питер, 2000. - 170 с. С.5
15. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учеб. пособие. - М.: Изд-во "Дело и сервис", 1999. - 112 с. С.7.
16. Докладно про методи управління ризиками див. Хохлов Н. В. Управление риском. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 239 с.; Старостіна А.О, Кравченко В.А. Ризик-менеджмент. Теорія і практика. К.: ІВЦ "Політехніка", 2004. - 200с.

 
 

Цікаве

Загрузка...