WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Програма управління підприємницькими ризиками: зміст і етапи розробки - Реферат

Програма управління підприємницькими ризиками: зміст і етапи розробки - Реферат

Внутрішнє середовище 5 тис. грн.
2. …
Фінанси
9. Витрати на сплату додаткових процентів за коористування кредитом Перевищення запланованих темпів інфляції Макросередовище 10 тис. грн.
10. …
Збут
25. Витрати, пов'язангі із реалізацією частини товару А за зниженими цінами Зміна уподобань споживачів Мікросередовище 7 тис. грн.
26. …
Загалом 80 тис. грн.
В ході виявлення факторів ризику і формулювання ризиків можна використовувати такі методи: робочі зустрічі і інтерв'ю; мозковий штурм; анкетування; графічне зображення процесів створення вартості, включаючи визначення і зображення бізнес-процесів і ланцюжків створення вартості, а також зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на них; порівняння з іншими компаніями; обговорення з керівництвом компанії; SWOT-аналіз.
Для виявлення факторів ризиків і формулювання самих ризиків доцільно використовувати спеціальну матрицю ризик-аналізу.(табл. 3).
При цьому необхідно дотримуватися наступної логіки.
1. Експертним шляхом встановлюються фактори ризиків які впливають на досягнення компанією цілей в різних функціональних сферах свого бізнесу: стратегічній, виробничій, фінансовій, маркетинговій тощо. Практично це виглядає наступним чином: експерт послідовно переміщується рядками таблиці, систематично досліджуючи те, яким саме чином ймовірні події в макро-, мікро-, та внутрішньому середовищі можуть вплинути на досягнення цілей організації в стратегічній та функціональній (виробництво, фінанси, маркетинг, кадри і т.п.) областях. Серед факторів ризику можуть бути, наприклад, прийняття нового нормативного акту (політичний фактор ризику), перевищення рівня інфляції запланованої величини (економічний), неочікувана зміна погодних умов, яка призводить до нетипових для даного сезону кліматичних явищ (природні) тощо.
2. Формулюються ризики. Наприклад: ризик подорожчання кредитів в результаті можливого зростання річного рівня інфляції вище 10% річних (фінанси) або ризик зниження обсягів продажу в результаті можливої появи нового конкуренту (збут). Враховуючи обмежений простір таблиці та достатньо великої кількості ризиків (треба орієнтуватися на 80 - 120 ризиків, оскільки експерти, як правило, виявляють 10-15 ризиків для кожної сфери діяльності компанії) в клітинках можна просто писати скороченні назви ризиків - ФР_1 (перший фінансовий ризик), ЗР_1 (перший збутовий ризик).
Таблиця 3
Матриця ризик-аналізу (частково)
Джерела ризиків
Підроз
діли Макросередовище Мікросередовище Внутрішнє середовище
політичні економічні природні культурні демографічні наук-технічні конкуренція споживачі постачальники дирекція маркетинг виробництво персонал фінанси
Дирекція
Виробництво
Фінанси ФР_1
Маркетинг
Кадри
Постачання
Збут ЗР_1
І т.п.
Всі виявлені ризики в підсумку заносяться в спеціальну таблицю для кожного підрозділу (табл. 4). Слід зазначити, що на етапі опису ризику заповнюється не вся форма, а лише окремі її рядки: 1-4. Інші рядки заповнюються на наступних етапах процесу розробки Програми управління підприємницькими ризиками. Аналогічна таблиця розробляється також для компанії в цілому.
Таблиця 4
Підсумкова таблиця виявлених ризиків для фінансового підрозділу (частково)
Код ризику Формулювання ризику Величина можливого збитку Фактор ризику Бальна оцінка ризику:
ймовірності події наслідків події якості управління ризиком інтегральна оцінка (5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
ФР_1 Ризик подорожчання кредиту на закупівлю обладнання А в результаті можливого зростання річного рівня інфляції вище 10% 5 тис. грн Рівень інфляції, який перевищить 10% 6 4 8 18
На третьому етапі проводиться оцінка ризику. Як тільки експертним шляхом виявлені фактори ризику, слід оцінити можливі наслідки цих подій; імовірність того, що вони відбудуться і якість управління цими видами ризиків Ризик-менеджер також повинен прийняти рішення щодо того, за допомогою якої шкали оцінювати наслідки події, її імовірність та якість управління. З нашої точки зору найбільш доцільним є використання трьох ступеневої дев'ятибальної шкали. Для наслідків: малосерьозні (1-3), помірні (4-6); серьозні (7-9 балів). Для імовірності події: низька імовірність (1-3); середня імовірність (4-6); висока імовірність (7-9). Для якості управління: низька якість (7-9); середня якість (4-6); висока якість (7-9). Результати оцінки ризиків заносять в рядки 5-8 табл. 4.
Кожна компанія самостійно встановлює для себе критерії серьозності наслідків та імовірності події. Наприклад, якщо компанія може понести збитки, співставимі із її активами, то наслідки треба оцінити як серьозні, надавши їм оцінку в діапазоні 7-9 балів. Стосовно імовірності, то в якості критерію можна взяти частоту, з якою компанія стикається з тим чи іншим фактором ризиком. Якщо, наприклад, ще ніколи за весь період діяльності компанії на її бізнес не впливали повені, і надалі вчені їх не прогнозують, то імовірність такої події є дуже низькою, і її оцінка буде розташована в діапазоні 1-3 балів. Що стосоується якості управління, то якщо в компанії є комплексні дієві методи впливу на той або інший вид ризику, то ми вважаємо, що якість управління ризиками є високою (1-3 бали). Якщо компанія знає про ризик і застосовує окремі методи управління ним - якість ризик-менеджменту оцінюється як середня (4 - 6 балів). Якщо компанія досі нічого не знала про ризик і не впливала на нього - маємо справу із низькою якістю управління ризиками (7 - 9 балів). У випадку із якістю управління ризиками ми використовуємо обернену шкалу, високо оцінюючи низьку якість і навпаки. Це робиться для співставимості всіх трьох шкал, застосування яких в підсумку має привести к виявленню ризиків, які є найбільш загрозливими для діяльності компанії.
На четвертому етапі відбувається ранжування ризиків, їх відбір і складання карти ризиків. Для ранжування ризиків потрібно їх занести в спеціальну таблицю, яка має наступний вигляд (табл. 5). Для проведення підсумкової оцінки ризику його інтегральну оцінку потрібно помножити на коефіцієнт значущості групи факторів, який розраховується за наступною методикою. Експерти підсумовують всі збитки компанії за попередні три роки. Потім визначають, відповідно, величину збитків, які були обумовлені дією макроекономічних, мікроекономічних, і внутрішньоорганізаційних чинників. Відношення кожної групи збитків до загальної суми збитків і буде значенням відповідних коефіцієнтів.
Таблиця 5
Оцінка та ранжування ризиків (частково)
№ Назва ризику Інтегральна оцінка Коефіцієнт значущості групи факторів Підсумкова оцінка
1 2 3 4 4*5
Виробництво
1 Ризик подорожчання кредиту на закупівлю обладнання А в результаті можливого зростання річного рівня інфляції вище 10% 18 0,5 9,0
Далі з таблиці відбирають ризики з

 
 

Цікаве

Загрузка...