WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Програма управління підприємницькими ризиками: зміст і етапи розробки - Реферат

Програма управління підприємницькими ризиками: зміст і етапи розробки - Реферат

можуть бути самостійними документами або жчастинами загального плану управління ризиками організації. План управління ризиками може включати окремі розділи для конкретних функцій, сфер діяльності, проектів або процесів. На практиці ці розділи можуть бути самостійними планами. Проте, при цьому, вони повинні узгоджуватися з політикою управління ризиками в організації" [12].
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Аналіз літератури по проблемі документарного забезпечення процесу управління підприємницькими ризиками показав, що в ній відсутні доведені до рівня практичного застосування формати програми управління підприємницькими ризиками.
Суть ризику і управління ризиками. Вітчизняним підприємцям не просто розібратися в тому, в чому полягає сутність ризику та управління ризиками. Вони просто губляться серед безлічі визначень цих категорій. Наприклад, Міжнародна федерація ризик-менеджменту і страхування наводить 14 визначень ризику і 9 визначень ризик-менеджменту. З ризиком, в основному, асоціюються такі поняття, як небезпека, можливість небезпеки, певна подія, діяльність. Наведемо деякі з визначень ризику, які зустрічаються в економічній літературі. "Ризик - подія або група споріднених випадкових подій, що завдають збитку об'єкту, що володіє даним ризиком" [13] (ризик = подія). "Під економічним ризиком розуміється певна можливість виникнення збитків, які виміряються в грошовому виразі" [14] (ризик = можливість). "Ризик - це діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно і якісно оцінити вірогідність досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети" [15] (ризик = діяльність).
Зрозуміло, що якщо розмита суть об'єкту управління (тобто ризику), то підприємцю дуже складно управляти ним. З нашої точки зору ризик можна охарактеризувати як комбінацію трьох елементів: певної події, її імовірності та її наслідків.
Використовуючи такий підхід, керівництво компанії може провести якісний і кількісний аналіз підприємницьких ризиків. Він має виявити певну подію (фактор ризику), визначити її імовірність і серйозність її наслідків для бізнесу компанії. На практиці ми рекомендуємо використовувати наступний шаблон визначення ризику.
Приклад ризик наслідків через можливу подію:
Ризик падіння обсягів виробництва через можливий зрив поставок комплектуючих.
Ризик падіння обсягів збуту товару А через можливий вихід на ринок нового конкурента.
Ризик зриву експортних поставок продукції через можливе введення експортних квот.
Аналогічним чином, тобто ставлячи основним завданням практичність, слід підійти і до визначення суті управління підприємницькими ризиками (ризик-менеджменту). На нашу думку, суть цієї категорії можна виразити таким чином.
Управління підприємницькими ризиками - це:
управління компанією (на всіх рівнях - стратегічному і функціональних);
з урахуванням ризиків;
на основі особливої методики, основні складові якої включають:
виявлення і оцінку ризиків;
вибір і використовування методів впливу на ризики;
обмін інформацією про ризики;
контроль результатів застосування цих методів.
з метою реалізації інтересів власників компанії.
Зміст програми управління ризиками. Програма управління підприємницькими ризиками носить максимально конкретний характер, описуючи виявлені ризики і методи впливу на них. Вона може мати таку структуру (табл. 1).
Таблиця 1
Структура програми управління ризиками (орієнтовна)
Розділи Обсяг (стор.)
Резюме для вищого керівництва. 1
Опис бізнесу компанії. 1-3
Контекст ризику: місія, стратегічні і тактичні цілі компанії, збитки тощо 1-2
Ризики компанії. 3-5
Оцінка ризику: наслідки та ймовірність. 3-5
Карта ризиків. 1
Методи впливу на ризики. 3-5
Економічна ефективність 1
Додатки (організаційна структура управління ризиками, фінансові коефіцієнти тощо) 1-5
Програми управління підприємницькими ризиками. Складання програми управління підприємницькими ризиками (ПУР) компанії проводиться за певною схемою. Спочатку визначається загальний контекст діяльності компанії, потім проводиться виявлення факторів ризиків і формулювання ризиків; далі проводиться оцінка ризиків, що складається з декількох етапів (визначення імовірності настання ризикованих подій, їх наслідків, якості управління ризиками). Далі ризики ранжуються і відбираються ті з них, для яких компанія використовуватиме активні методи управління. Далі розробляються методи впливу на ризики і ефективність їх застосування. Для того, щоб скласти Програму управління ризиками необхідно послідовно пройти декілька етапів. Загальна логіка її складання базується на загальновизнаному у всьому світі стандарті AS/NZS Risk Management Standard 4360:2004. Ми доповнили його, включивши в етап оцінки ризику оцінку якості управління ризиками, а також запропонували розрахунок ефективності управління ризиками.
Першим етапом розробки Програми є визначення контексту ризику, куди входить визначення місії компанії, її стратегічної і тактичної мети. Детально цей етап розглядати не будемо, оскільки читачі достатньо легко, за допомогою обширної літератури з питань стратегічного планування, зможуть його виконати.
Зупинимось лише на виявленні та оцінці ризиків. Для цього потрібно в кожному підрозділі компанії встановити збитки та фактори, які призвели до їх появи.
Результати аналізу збитків для всієї компанії заносятся в спеціальну таблицю (табл. 2).
На другому етапі проводиться виявлення факторів ризиків і формулювання ризиків. Фактори ризику (випадкові події, які впливають на мету компанії) знаходяться в зовнішньому середовищі (макросередовище і мікросередовище) і внутрішньому середовищі компанії. Вони розташовуються на трьох рівнях. На першому рівні знаходяться фактори ризиків, які компанія практично не має нагоди контролювати. Вони належать до різних складових макросередовища, в якому діє компанія. Це політичні, економічні, природні, демографічні, культурні і науково-технічні чинники ризиків. На другому рівні знаходяться фактори ризиків, виникнення яких обумовлено діяльністю конкурентів, споживачів, постачальників та інших зацікавлених осіб, пов'язаних з компанією. На них компанія може, тією або іншою мірою, впливати. На третьому рівні знаходяться фактори ризиків, розташовані всередині організації, - виробничі, кадрові і т.п. Вони найбільшою. мірою підконтрольні компанії.
Існує багато методів, кожний з яких допомагає отримати інформацію про характеристики окремих ризиків, властивих певним видам діяльності. Тому для виявлення ризиків доцільно використовувати комплекс методів.
Таблиця 2
Збитки компанії за три попередні роки (частково)
Опис збитків Фактор ризику Джерело (макросередовище, мікросередовище, внутрішнє середовище) Розмір збитків
Виробництво
1. Витрати на переробку бракованої продукції Порушення технології

 
 

Цікаве

Загрузка...