WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства (р - Реферат

Оцінка економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства (р - Реферат

підприємстві в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства.
Прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень для проведення науково-дослідних розробок і впровадження комплексного міжнародного маркетингового техніко - економічного проекту авіаційного підприємства пов'язані з:
- пошуками виконавців розробки і впровадження комплексного міжнародного маркетингового техніко-економічного проекту авіаційного підприємства, з розробкою системи міжнародного маркетингового менеджменту підприємства, використовуючи наукову організацію раціонального підбору працівників (проектних, науково-дослідних організацій) по принципу конкурсної експертизи на основі експертних оцінок висококваліфікованих спеціалістів (Хі І Ці) з обробкою достовірної статистичної інформації, використовуючи методи моделювання для побудови статистичної оптимізаційної моделі і отримання оптимізаційних результатів ( Уі );
- розробкою комплексного міжнародного маркетингового техніко-економічного проекту, застосовуючи техніко-економічний аналіз оцінки варіантів управлінських рішень використовуючи систему показників ( Х і Ці ) і їх реалізацію оптимальними управлінськими рішеннями ( Уі ) (детальна розробка техніко-економічної документації міжнародної маркетингової операційної системи, оцінка ефективності впровадження кожної складової міжнародної маркетингової системи, соціально-економічні і екологічні наслідки від реалізаціїкомплексного техніко - економічного проекту, міжнародного маркетингового забезпечення, планові показники проектно-кошторисної документації міжнародної маркетингової системи, а також визначення чітких варіантів механізму реалізації комплексного маркетингового техніко - економічного проекту з очікуваними реальними показниками функціонування операційної системи підприємства і інше ).
Методика прогнозування економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту авіаційного підприємства є основою для оцінки економічної ефективності управлінських рішень для визначення якої необхідно зібрати показники управлінської діяльності міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства (достовірну статистичну техніко-економічну інформацію), використовуючи експертні оцінки менеджерів високої фахової підготовки.
На основі зібраного масиву достовірної техніко-економічної інформації будується статистична оптимізаційна модель показників економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту підприємства.
Статистична оптимізаційна економіко-математична модель прогнозних показників економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень, пов'язаних з системою міжнародного маркетингового менеджменту - це набір техніко - економічних параметрів системи, об'єднаних в єдине ціле регресійними рівняннями.
Внаслідок проведення багатофакторного регресійного аналізу (визначення коефіцієнтів регресії, залишкову дисперсію, відсів незначних параметрів рівняння регресії, використовуючи багатоступеневий аналіз і інше) одержуємо оптимальні значення показників економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в систему міжнародного маркетингового менеджменту на основі реалізації алгоритмів визначення їх оптимальних варіантів на комп'ютерній техніці по економіко-математичній моделі, визначаємо прогнозний (можливий) прибуток авіаційного підприємства, з врахуванням якісних показників від реалізації його продукції ( послуг), в результаті якого проводиться прийняття управлінських рішень, пов'язаних з міжнародним маркетинговим менеджментом авіаційного підприємства.
Оцінка економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства| здійснена на основі застосування|вживання| визначення приведених затрат. Приведені витрати|затрата| / П / по кожному варіанту представляють | собою суму поточних витрат |затрата| /|із| С / і капітальних вкладень / К /, приведених до однакової розмірності відповідно до нормативу ефективності / Ен.
У разі, коли відсутня відмінність як порівнювані варіанти, приведені витрати|затрата| / П / визначаються по наступній|слідуючий| формулі:
П = С + Ен*К , П = К + ТС (1)
де Т - нормативний термін окупності капітальних вкладень (величина, зворотна Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень у даної галузі промисловості, /для авіаційних підприємств/ Ен = 0,15).
При цьому річний економічний ефект від впровадження|вживання| механізму прийняття управлінських рішень виз|начається |, по формулі:
Е = ( Пб/А1 - П н/А2 ).А2 ( 2)
де Пв, Пн - приведені затрати|затрата| до і після впровадження механізму прийняття управлінських рішень| на одиницю продукції;
А1|, А2| - річний випуск продукції відповідно до і після впровадження механізму прийняття управлінських рішень|;
Приймається управлінське рішення |економічно ефективніше в порівнянні з базовим, якщо
Пн Ер, Тр < Тн (3)
З даного дослідження випливають висновки про те, що оцінка економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства необхідна також для функціонуванні в оптимальному (автоматизованому) режимі усіх підсистем підприємства (операційної, інноваційної, фінансової, інвестиційної, кадрової, зовнішньоекономічної, інформаційно-телекомунікаційної, в тому числі міжнародного рекламного менеджменту і інших), пов'язаних з системою міжнародного маркетингового менеджменту, використовуючи економіко - математичне моделювання для побудови оптимізаційних моделей і їх реалізація АСУ " Міжнародний маркетинговий менеджмент авіаційного підприємства".
Список літератури:
1. Виноградський М.Д. і інші. Менеджмент в організаціях. Навчальний посібник.К.: "Кондор"- 2004. - 598 с.
2. Економіка транспорту. За редакцією док.екон. наук., професора Коби В.Г., Навчальний посібник.К.:КДАВТ.1999, 257-с.
3. Азарян Е.М. Международний маркетинг. - К.: ИСМО МО Украины, НВФ " Студцентр", 1995, - 668с.
4. Данько Т.П. Управление маркетингом. Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 1997. - 280 с.
5. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом. К.: КНЕУ, 2001. - 426 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...