WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка вкладу малого бізнесу у розвиток національної економіки - Реферат

Оцінка вкладу малого бізнесу у розвиток національної економіки - Реферат

господарство, мисливство та лісове господарство 4,2 3,7 9,2 35,3 4,1 4,0 7,7 38,7 4,2 4,5 11,9 38,8
Промисловість 10,0 13,1 2,3 18,7 9,3 13,0 2,1 15,7 8,7 12,8 2,5 12,6
Будівництво 25,0 9,6 23,0 42,1 22,8 9,9 21,9 47,1 20,7 10,6 18,9 52,2
Оптова й роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспортними засобами та послуги з їх ремонту) 13,0 49,3 8,7 21,6 11,2 46,6 9,9 28,7 10,0 43,1 11,2 28,7
Готелі та ресторани 1,8 31,6 60,9 1,8 30,8 65,8 2,0 33,7 62,1
Транспорт і зв'язок 8,0 4,5 3,3 23,5 7,6 4,7 2,6 23,4 7,4 5,0 3,3 17,2
Фінансова діяльність 6,9 - 25,5 40,1 6,6 - 19,5 59,6 6,2 - 20,6 31,9
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 40,1 12,2 28,4 47,0 39,1 13,9 31,0 63,8 38,5 15,7 33,5 62,8
Колективні, громадські та особисті послуги 13,2 1,9 24,7 43,2 12,0 2,0 28,1 30,4 10,8 2,0 15,3 37,7
*розраховано автором на основі даних Держкомстату.
Попри зменшення частки обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами в загальних обсягах реалізації по економіці, простежується збільшення їх ролі за окремими видами економічної діяльності.
Зокрема, у 2006 р. проти 2002 р. на третину збільшилась частка малих підприємств в загальних обсягах за таким видом діяльності як операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичнимособам - з 10% до 15,7, в сільському господарстві та будівництві - на 1,2-2,6 відсоткових пункти. При цьому, їх частка в загальних обсягах реалізації промислової продукції та в торгівлі зменшилась на 0,9-12,3 відсоткових пункти (Табл. 2).
Через збитковість малого бізнесу у 2001-2006 рр. проблемним є проведення аналізу його діяльності за фінансовими результатами. Проте, з цієї ситуації на нашу думку можна вийти, якщо розглядати окремо фінансові результати підприємств, які отримали прибуток, та фінансові результати підприємств, які отримали збиток.
Таким чином, частка малого бізнесу в загальних фінансових результатах підприємств, які одержали прибуток, у 2006 р. порівняно з 2001 р. майже не змінилась, збільшившись всього на 0,5 відсоткових пункти.
Разом з тим, збитки цих підприємств за цей же період збільшились майже в 2 рази і досягли третини всіх збитків отриманих в економіці.
В регіональному вимірі прибутковість малих підприємств значно коливалась: від 6,5-6,6 % у Полтавській та Дніпропетровській областях до 25,7-28,7 в Херсонській та Чернівецькій областях. Причому, ця частка перевищувала 20 % в Кіровоградській, Харківській областях та м. Севастополь, в АР Крим, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській та Чернігівській становила 16,5-18,7 % (Табл. 1).
Найменша частка збитків отриманих малими підприємствами була в Донецькій області - 11,5 %, Луганській - 18,2 %. У решті регіонів частка збитків в загальних збитках регіонів була значною і досягала в м. Севастополі, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях 41-48 %.
За галузями економіки у 2006 р. проти 2001 р. збільшилась частка малих підприємств у прибутках сільського господарства - з 7,8 до 11,9 % (або на 4,1 відсоткових пункти), фінансової діяльності - з 14,1 до 20,6 % (або на 6,5 відсоткових пункти) та зменшилась в інших видах діяльності, зокрема, транспорту і зв'язку - на 0,2 відсоткових пункти, торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - на 5,5 відсоткових пункти, діяльності готелів та ресторанів - 18,2 відсоткових пункти (Табл. 2).
Частки збитків, отриманих малими підприємствами, зменшились на транспорті, в фінансовій діяльності і склали 17,2 та 31,9 % у 2006 р., тоді як у 2001 р. вони становили 23,8 та 59,5 % відповідно.
Слід зазначити, що загальна сума збитків малих підприємств була вищою за їх прибутки, окрім 2006 р., коли малі підприємства спрацювали з незначним позитивним сальдо, що практично зводить нанівець роль малих підприємств у формуванні сильної, економічно стабільної та фінансово стійкої економіки.
Висновки. Проведений на основі основних макроекономічних показників аналіз малих підприємств показав, що в останні 5-6 років дещо переважає тенденція щодо зменшення його вкладу в розвиток економіки країни.
Разом з тим частка зайнятих на малих підприємствах залишається доволі значною, яка у 2006 р. становила майже 9 % зайнятого населення у віці 15-70 років. А в деяких галузях економіки вона є значно більшою.
Так, на будівництві працює кожен 5 працівник, який безпосередньо відносить себе до сфери малого бізнесу, в оптовій та роздрібній торгівлі - кожен десятий, у сфері операцій з нерухомістю, здаванням під найм та послуг юридичним особам - їх частка становить 40 %.
При цьому, мале підприємництво відіграє провідну роль на регіональному рівні, особливо це проявляється в економічно відсталих регіонах, де малі підприємства виступають одним із основних осередків підприємницької діяльності та забезпечують робочими місцями основну незадіяну масу населення.
В таких регіонах частка обсягів реалізованої продукції досягає до 13%, що є значно більше ніж в середньому по країні та перевищує показники окремих більш економічно розвинених регіонів.
Частка малих підприємств в одержаних прибутках по економіці становить 10 %, в регіонах - від 6,5 до 28,7 %.
Разом з тим протягом досліджуваного періоду малі підприємства стали більш збитковішими. За цей період їх збитки досягли третини збитків по економіці.
На наш погляд, збільшення вкладу малого бізнесу в національну економіку має вирішуватися не лише за рахунок збільшення кількості цих підприємств та працюючих на них, а, в першу чергу, за рахунок їх якісного зростання, зокрема, нарощування ролі малого бізнесу на регіональному та галузевому рівні з одночасним зменшенням їх збитковості.
Це обумовлює необхідність подальшого наукового дослідження в цьому напрямку та вдосконалення існуючих механізмів підтримки розвитку малого підприємництва.
Список літератури:
1. Білоус О.Г. Розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка України. - 2000. - № 2. - С. 35.
2. Виноградская А. Малое предпринимательство в регионах (организационные меры содействия) // Бизнес-информ. - 2000. - № 1-2. - С. 87.
3. Тригобчук О., Вишенський А. Предпринимательская деятельность в условиях дерегулирования экономики // Экономики Украины. - 2000. - №7. -

 
 

Цікаве

Загрузка...