WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка вкладу малого бізнесу у розвиток національної економіки - Реферат

Оцінка вкладу малого бізнесу у розвиток національної економіки - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка вкладу малого бізнесу у розвиток національної економіки
Малий бізнес має значні переваги перед великим у мобільності, оперативності, здатності до запровадження інновацій. У світовій практиці ця сфера є досить потужною і обіймає гідне місце у розвитку національних економік. За статистикою на долю малих підприємств в розвинених країнах світу припадає більше половини валового внутрішнього продукту (далі - ВВП) та основна частина зайнятого населення.
Правильна оцінка вкладу малого бізнесу в розвиток національної економіки дозволяє виробити ефективну державну політику в соціально-економічній сфері, визначити науково-обґрунтовані механізми регулювання діяльності бізнесу.
Аналіз останніх досліджень. Сьогодні оцінка вкладу малого бізнесу зазвичай здійснюється через його частку у ВВП, а його розвиток - через кількість малих підприємств на 1 тис. населення.
Зазначена проблема перебуває в полі зору таких відомих науковців, як: М.І. Долішній, З.С. Варналій, О.Є. Кузмін, К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін та ін.
Проте, незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі аспекти проблеми оцінки вкладу малого бізнесу залишились невирішеними. Зокрема, потребує подальшого дослідження вклад малого бізнесу в економіку країни в галузевому та регіональному розрізі.
Цілі та завдання статті. Провести аналіз основних макроекономічних показників діяльності малих підприємств на галузевому та регіональному рівні та на його основі визначити вклад малих підприємств у розвиток галузей, регіонів та економіки в цілому.
Викладення основного матеріалу. За роки незалежності малий бізнес набув значного розвитку в Україні.
Зокрема, кількість малих підприємств протягом 2001-2006 рр. збільшилась з 233,6 тис. підприємств до 307,4 тис. (або в 1,3 рази), а у порівнянні з 1991 р. - в 6,5 разів. Зростає і кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб населення. В 2006 р. вона налічувала 66 малих підприємств, що на 18 підприємств, або 37,5% більше, ніж у 2001 р., та в 7,3 рази більше, ніж в 1991 р.
Проте, ці досягнення виглядають доволі скромно на фоні розвитку малого підприємництва в державах з розвиненою ринковою економікою. Так, підприємствами малого бізнесу в цих державах виробляється понад 50% валового внутрішнього продукту, у тому числі в Німеччині - 64%, Великобританії - 58%, США - 51%, в той час як в Україні за різними оцінками від 7 до 12 % [1, 3]. Навіть в Росії ця частка дещо більша і становить 9-12% [3].
На 1 тис. осіб населення Франції налічується 35 малих і середніх підприємств, Німеччини - 37, Великобританії - 43 [2]. В Україні у 2006 році відповідно їх було трохи більше 6, що явно не вистачає для досягнення в країні порогу "критичної маси", при якому починає діяти ефект саморегулювання та створюється відповідне розвинене конкурентне середовище. За оцінками експертів мінімальна кількість цих підприємств для України має складати 12-15 підприємств на 1 тис. осіб населення.
Хоча малі підприємства і не досягли такого розвитку, як в зазначених країнах, уже сьогодні вони відіграють важливу роль в національній економіці. Про що, зокрема, свідчить кількість зайнятих на цих підприємствах, яка складає 1,8-2,1 млн. осіб (або 8,8-10,2 % від загальної чисельності зайнятих).
До 2003 року кількість зайнятих у сфері малого бізнесу поступово зростала і середньорічна кількість за цей рік склала 2052,2 тис. осіб. В наступні три роки їх кількість дещо зменшилась.
Зменшення кількості зайнятих на малих підприємствах спостерігається в усіх регіонах України. Слід також відмітити, що кількість зайнятих протягом 2001-2006 рр. в регіональному розрізі коливалась в межах ±2-2,5 % від середнього значення по країні. Винятком є м. Київ, де кількість зайнятих у сфері малого бізнесу займає вагому частку ринку праці, була значно вищою за середній показник по країна і за цей період збільшилась з 16,8 до 19,5 % (Табл. 1).
Таблиця 1.
Вклад малого бізнесу у розвиток національної економіки
за регіонами України у 2001-2006 роках
2001 2002 2003
Частка зайнятих, % Частка у загальних обсягах реалізації, % Частка МП у загальних обсягах отриманих Частка зайнятих, % Частка у загальних обсягах реалізації, % Частка МП у загальних обсягах отриманих Частка зайнятих, % Частка у загальних обсягах реалізації, % Частка МП у загальних обсягах отриманих
прибутків збитків прибутків збитків прибутків збитків
Україна 9,0 7,1 9,5 17,6 9,5 6,7 9,7 18,8 10,2 6,6 9,5 20,7
АР Крим 7,2 14,6 14,9 21,1 7,2 14,8 16,2 22,7 9,2 14,3 16,3 23,9
Вінницька 6,9 12,6 16,6 15,0 7,2 12,6 19,1 24,3 7,3 11,4 16,0 28,1
Волинська 7,1 5 4,4 20,4 7,3 4,2 1,2 19,6 8,5 6,7 22,7 27,5
Дніпропетровська 7,0 4,2 6,5 17,1 7,6 4,6 8,2 17,2 8,4 4,9 8,4 16,8
Донецька 7,2 4,8 10,4 15,8 7,6 4,4 8,0 8,9 8,2 4,1 4,5 14,9
Житомирська 9,0 13,2 13,9 22,1 9,5 10,8 16,1 18,4 10,6 10,8 6,2 38,2
Закарпатська 9,7 19,8 30,0 32,4 8,7 18,1 32,6 41,3 8,2 14,2 33,3 32,6
Запорізька 8,2 7,1 13,8 4,6 8,4 7,3 10,2 15,9 9,7 6,7 5,5 25,3
Івано-Франківська 9,0 13,8 20,4 24,8 9,6 13,2 29,1 17,5 10,9 9,3 22,5 15,8
Київська 9,2 9,2 10,4 23,7 9,7 8,1 13,7 15,5 10,1 8 10,3 24,3
Кіровоградська 8,7 15,6 20,9 20,6 8,3 14,3 21,7 18,2 8,8 13,3 27,8 25,4
Луганська 7,1 6,2 10,8 6,8 7,4 4,8 12,9 16,1 7,9 4,5 8,6 10,2
Львівська 11,3 10,9 19,0 17,6 12,0 10 14,2 19,7 12,7 8,3 12,9 31,5
Миколаївська 9,9 13,2 14,5 30,1 10,0 10,3 13,0 24,8 10,9 10,5 18,9 28,2
Одеська 8,9 9,7 10,1 18,9 9,4 8 10,8 25,0 10,0 7,7 10,1 21,8
Полтавська 9,2 8,6 8,3 12,0 10,4 8,3 8,5 23,9 10,6 7,7 10,2 24,2
Рівненська 8,9 12,6 20,4 24,3 10,4 11,6 21,0 23,7 10,2 11 19,9 22,1
Сумська 9,5 9,9 15,3 16,9 9,5 9,2 16,5 17,8 9,2 11,9 27,2 26,0
Тернопільська 9,2 16,1 25,5 23,2 9,9 15,6 24,5 22,3 10,6 16,1 23,2 30,5
Харківська 9,8 10,5 13,5 26,7 10,2 9,7 17,6 24,9 10,8 7,2 14,0 22,8
Херсонська 7,6 10,9 13,5 23,4 8,1 11 16,3 19,2 9,0 10,5 20,1 27,6
Хмельницька 8,1 11,5 16,0 18,1 8,4 11,8 18,4 17,0 9,9 10,8 19,2 29,5
Черкаська 7,5 11,6 15,6 14,7 8,0 11,9 27,6 17,3 9,6 11,5 20,8 25,2
Чернівецька 9,7 17,9 19,5 27,8 10,6 17,7 29,8 31,2 9,7 17,3 29,6 53,5
Чернігівська 7,6 12,2 10,6 26,2 8,3 11,4 13,1 22,4 9,0 11,6 10,8 25,8
м.

 
 

Цікаве

Загрузка...