WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості функціонування страхових компаній на фінансовому ринку України - Реферат

Особливості функціонування страхових компаній на фінансовому ринку України - Реферат

активах компаній, що страхують від збитків - 0,96% (119,18 млн. грн.). Загальний обсяг активів в облігаціях за перше півріччя 2005 р. становить 1,11% від загального обсягу резервів страхових компаній (146,6 млн. грн.).
У більшості країн основну частину активів інституційних інвесторів вкладено в інструменти з фіксованим відсотком, проте структура інвестицій різних категорій інституційних інвесторів суттєво відрізняється у різних країнах [8].
Як зауважує Ф. Фабоццці, світова практика свідчить, що оскільки інвестиції в акції пов'язані з великими ризиками, страхові компанії вкладають капітал переважно в конвертовані облігації [9]. Страхові ж компанії в Україні, на відміну від світових тенденцій, охоче інвестують свої резерви в цінні папери з більш високим ризиком, зокрема в акції (6388,2 млн. грн., або 48,26%).
В активах страхових компаній за 1 півріччя 2005 р. перебуває лише близько 1,8% загального обсягу корпоративних облігацій на суму 146622,4 тис. грн. при загальному обсязі корпоративних і дисконтних облігацій, що перебувають в обігу - 8132671,28 тис. грн. (за винятком цільових облігацій, в які страхові компаній не інвестують свої активи). В Росії цей показник досягає 11%, в Німеччині - більше 40% [10]. Це дозволяє дійти висновку, що українські страхові компанії не є активними інвесторами на ринку корпоративних облігацій з причини низького рівня розвитку українського ринку облігацій в цілому, поширеність непублічних емісій та цільових облігацій, внаслідок чого страхові компанії недостатньо інвестують кошти в корпоративні облігації.
Частка акцій у структурі активів українських страхових компаній становила: 33,0% в 2002 р., 34,2 %- в 2003, 41,5% - в 2004, 48.26% - за перше півріччя 2005 р. Причина інтересу українських страхових компаній до акцій, так само як відсутність інтересу до державних цінних паперів пов'язана з низькою прибутковістюдержавних цінних паперів - прибутковість облігацій внутрішньої державної позики, що були розміщені 26.07.2005 р., становила 7,5% [11]).
Порівняно з загальним обсягом емісії акцій у 2002 р. частка акцій в активах страхових компаній становила 1,66% у загальному обсязі випусків (81,23 млрд. грн.); у 2004 р. частка акцій в активах страхових компаній становила 5,7% від загального обсягу випусків (127,59 млрд. грн.). Це пояснюється постійним зростанням прибутковості акцій: індекс ПФТС за період з 2002 по 2005 р. виріс більше ніж у 6 разів [12].
Згідно п. 8.2. розпорядження Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя" №2875 від 26.11.2004 р., встановлено такі обмеження на обсяг акцій в активах страхових компаній:
- акції й облігації українських та іноземних емітентів, якими торгують на фондовій біржі й електронних торговельних системах, що пройшли процедуру лістингу - не більше 30%;
- акції й облігації українських емітентів, що здійснюють діяльність менше 5 років - не більше 10%.
Отже, аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування.
В Україні страхові компанії поки що не стали активним інституційним інвестором на фінансовому ринку. Вітчизняні страхові компанії не є активними інвесторами на ринку корпоративних облігацій з причини низького рівня розвитку українського ринку облігацій в цілому, поширеності непублічних емісій та цільових облігацій. На відміну від світових тенденцій, коли страхові компанії вкладають капітал переважно в конвертовані облігації [9], вітчизняні страхові компанії охоче інвестують свої резерви в цінні папери з більш високим ризиком, зокрема в акції. Оскільки інвестиційний потенціал страхових компаній значний, а страхова галузь розвивається динамічно, подальше зростання обсягу інвестування активів страхових компаній в акції могло б сприяти загальній активізації розвитку українського фондового ринку та забезпечити інвестиційну безпеку держави. Але в цілому, незважаючи на перспективність інвестиційної діяльності українських страхових компаній на ринку акцій, обсяг таких інвестицій поки що залишається відносно невеликим.
Основним напрямком активізації діяльності страхових компаній - за умови достатньо динамічного розвитку ринку корпоративних облігацій в цілому, - повинно бути збільшення частки коштів, інвестованих в корпоративні облігації (для компаній, що страхують життя - переважно в довгострокові, а для компаній, що страхують від ризиків - в короткострокові і середньострокові).
Крім того, збільшення частки корпоративних облігацій в портфелі інвестицій страхових компаній сприятиме зменшенню ризиків страхових компаній. Фінансова стабільність страхової компанії, що інвестує кошти в корпоративні облігації, буде тим вищою, чим вищою буде ймовірність, що сформований страховою організацією фонд буде достатнім для повного відшкодування збитків страхувальників.
Список літератури:
1. Мамедов А. А. Финансово-правовые проблемы страхования в России. - М.: ИД "Юриспруденция", 2005
2. Воблый К. Г. Основы экономики страхования. - М.: Анкил, 1993. - С. 88
3. Жуков Е. В. Инвестиционные институты. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998
4. Ромащенко О. Проблеми інвестування страхових резервів на ринку цінних паперів // Ринок цінних паперів України. - 2002. - № 9-10
5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р.
6. Заруба О. Д. Страхова справа. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - С. 164
7. www.dfp.gov.ua/files/2kv2005.pdf
8. Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Изд-во "Экзамен", 2002. - С. 93
9. Fabozzi F. The handbook of fixed income securities. - N.Y.: McGraw-Hill, 2005. - Р. 610
10. www.cbonds.cbonds.info/all/rus/index/phtml
11. http://www.bank.gov.ua/Fin_ryn/Rynok_kap/index.htm
12. http://www.pfts.com/ukr/

 
 

Цікаве

Загрузка...