WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Основи економічного обґрунтування управлінських рішень на авіаційному підприємстві - Реферат

Основи економічного обґрунтування управлінських рішень на авіаційному підприємстві - Реферат

податки, що не пов'язані з доходами, міжнародні аспекти податкових стимулів); управління розвитком вільних економічних зон (експортно-виробничі зони, зони операційних систем і зовнішньої торгівлі, науково-технічні парки США, технополіси Японії); участь в управлінні міжнародними фінансовими підприємствами (міжнародний банк реконструкції і розвитку, міжнародна фінансова корпорація /МФК/, багатостороннє агентство гарантій інвестицій /МАГІ/, міжнародний валютний фонд /МВФ/, міжнародна асоціація розвитку /МАР/, європейський банк реконструкції та розвитку /ЄБРР); участь в управлінні міжнародними товарними ринками (міжнародні товарні біржі, міжнародні товарні аукціони і торги, міжнародні ярмарки та виставки); стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства (планування ринкової стратегії підприємства, управління маркетинговими дослідженнями на зовнішньому ринку / вивчення об'єкта дослідження, товару, покупця, ринку, середовища міжнародного маркетингу, системи міжнародної торгівлі, економічного, політико-правового, культурного і спеціалізованих сторін системи підприємства); укладення контрактів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства і управління контрактною діяльністю в зовнішньоекономічній діяльності підприємства (специфіка умов зовнішньоторгового контракту, ціна товару, умови платежу, підготовка до укладанню контракту, вибір контрагента і інше); управління ціновою політикою на зовнішньому ринку (цінова стратегія підприємства, ціни зовнішньоторгових контрактів, способи фіксації цін, технічно-комерційні поправки); управління механізмомрозрахунків у зовнішньоторгових операціях (платіж готівкою, авансовий платіж, платіж у кредит, інкасо /інкасова форма розрахунків і відкритий рахунок); управління транспортним забезпеченням зовнішньої торгівлі (морські , залізничні, повітряні, автомобільні перевезення); управління страховим захистом зовнішньоекономічних операцій підприємства (страхування зовнішньоекономічного ризику /експортних кредитів, страхування від валютного та кредитного ризиків під час здійснення зовнішньоекономічних контрактів); стратегічний менеджмент міжнародних підприємницьких проектів (бізнес-план, фінансовий план, інвестиційний, фінансовий аналіз проектів, залучення кредитних ресурсів для впровадження міжнародних підприємницьких проектів); оцінку ефективності економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з менеджментом зовнішньоекономічної діяльності підприємства з врахуваннями подолання підприємством економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій.
Для економічного обґрунтування управлінських рішень, які приймаються керівництвом підприємства в цілях вибору оптимальних (ефективних) варіантів, для їх впровадження в ту, чи іншу систему операційної, чи іншої структури підприємства, необхідно зібрати показники (достовірну статистичну техніко-економічну інформацію) управлінської діяльності підприємства, використовуючи експертні оцінки менеджерів високої фахової кваліфікації. На основі сформованого масиву достовірної техніко-економічної інформації будується статистична оптимізаційна модель показників економічного обґрунтування управлінських рішень на підприємстві. Статистична оптимізаційна економіко-математична модель показників економічного обґрунтування управлінських рішень - це набір параметрів, об'єднаних в одне ціле регресійними рівняннями. Для отримання статистичних економіко-математичних моделей показників економічного обґрунтування управлінських рішень (в системі АСУ авіаційним підприємством), їх оптимальних кількісних показників, загальна методика проведення дослідження включає наступні основні етапи:
формування техніко-економічних параметрів підприємства з виділенням їх на вихідні показники економічного обґрунтування управлінських рішень Уі і вхідні Хі і Ці, що дає можливість вибрати основні признаки і визначити фактори їх майбутньої моделі;
дослідження підприємства і проведення оцінки точності вимірів і реєстрації його техніко-економічних параметрів;
обґрунтування об'єму вхідної статистичної інформації в цілях отримання достовірних даних для дослідження підприємства;
проведення дослідницько-статистичного експерименту по збору техніко-економічної інформації про об'єкт дослідження;
статистичний аналіз одержаної інформації (побудова гістограм /полігонів розподілу/, перевірка гіпотези про нормальність емпіричного розподілу параметрів процесу дослідження і ін.);
відсів незначних параметрів із великої кількості Хі і Ці, впливаючих на Уі, виходячи з техніко-економічної суті підприємства і основуючись на результати парного кореляційного аналізу;
оцінка форми зв'язку;
проведення багатофакторного регресійного аналізу (визначення коефіцієнтів регресії, залишкову дисперсію, відсів незначних параметрів рівняння регресії, використовуючи багатоступеневий аналіз приватних коефіцієнтів кореляції і коефіцієнта багатофакторної кореляції, перевіряючи при цьому значущість коефіцієнтів регресії по Т - критеріям, перевіряючи адекватність рівняння регресії і інше);
одержання оптимальних значень показників від впровадження управлінських рішень на основі реалізації алгоритмів визначення оптимальних варіантів на комп'ютерній техніці по економіко-математичній моделі;
одержання реальних(прогнозних) приростних оцінок прибутку (об'єму виробництва продукції, собівартості продукції, /послуг/ і інше), з врахуванням якісних показників продукції, в результаті впровадження на авіаційному підприємстві економічно обґрунтованих управлінських (оптимальних) рішень в умовах подолання авіаційним підприємством економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій в автоматизованій системі управління авіаційним підприємством.
Список літератури:
1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник.-К., 2005.- 624 с.
2. Василенко О.В., Шматько В.Г. Інноваціний менеджмент: Навч.пос.- К: 2003. - 440 с.
3. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. Навч.пос.-К, 2005.
4. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. Уч. пос. - К., МАУП, 2000. - 141 с.
5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.пос., за ред.А.В. Кредісова,К.,2000.-448 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...