WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оперативне управління та моделювання менеджменту процесів в системі якості компаній - Реферат

Оперативне управління та моделювання менеджменту процесів в системі якості компаній - Реферат

ненавмисно потрапляти в стан штучно "закритих очей" . У багатьох випадках пропозиції, поради, аргументи зовнішнього консультанта краще сприймаються керівниками підприємства, ніж ті ж самі слова, що надходять від своїх співробітників. Консультант може вільно говорити про будь-які речі, що стосуються розробки і впровадження СМЯ на підприємстві всім, включаючи вище керівництво, тоді як співробітникам це буває набагато складніше зробити. Вони часто не наважуються повідомляти керівнику негативну інформацію чи висловлювати думку, що не збігається з думкою керівника або здатна викликати його роздратування. Однією з важливих функцій консультанта є привід, мета в області якості та програми якості. Стратегічне планування і політика в області якостізабезпечують організації основу для постановки цілей в області якості, що включають:
фінансові цілі;
ціль при порівнянні з кращими досягненнями (бенчмаркінг) і оцінці третьою стороною (зовнішні аудити);
задоволеність споживачів, працівників організації й інших зацікавлених сторін;
сприйняття споживачами й іншими зацікавленими сторонами характеристик поставленої продукції;
поліпшення показників виконання процесів у всій організації;
поліпшення показників продукції відповідно до вимог споживачів.
Цілі організації в області якості можуть бути відбиті в програмах якості, які можуть поділятися на:
програму поліпшення СМЯ
програму якості продукції;
програму поліпшення менеджменту ресурсів. Варто визначити відповідальність за розгортання цілей на відповідних рівнях організації.
Мету в області якості необхідно регулярно вимірювати, аналізувати і переглядати.
Для моделювання повної системи процесів СМЯ використовується процесна модель СМЯ, приведена в стандарті ІСО 9001:2000. Для того щоб позначити зв'язок процесної моделі з положеннями стандарту, пронумеруємо процес відповідно до номерів пунктів стандарту. В даний час існує багато методологій і описів класифікації та ідентифікації процесів всередині організації. Структура, формат і представлення визначаються самою організацією. Процеси СМЯ можуть побут представлені у вигляді тексту, блок-схем, таблиць, карт процесів, матриць. Для візуалізації процесів СМЯ необхідно вибрати засіб графічного представлення, який найбільше доступно дає представлення про послідовність і взаємодії операцій і зонах відповідальності. Далі для забезпечення працездатності встановлених процесів необхідно:
визначити співробітника, готового взяти на себе відповідальність заданий процес, зробити власником процесу і наділити його відповідними повноваженнями;
встановити послідовність процесів, тобто постачальників і споживачів процесів, а також вимоги до якості результатів їхнього функціонування;
визначити вимоги до ресурсів процесу;
встановити інформаційні потоки, необхідні для моніторингу і своєчасного прийняття управлінських рішень;
розробити метрики процесів і методи їхнього виміру;
розробити регламентуючі документи (стандарти підприємства, робочі інструкції, нормативні і методичні матеріали, що відносяться до сфери діяльності організації);
вести регулярний моніторинг ходу виконання процесу;
робити аналіз і оцінку даних;
виявляти і реєструвати невідповідності;
систематично планувати, виконувати і робити оцінку коригувальних і попереджуючих дій.
В організації повинні бути визначені метрики оцінювання, необхідні для оцінювання результативності процесів СМЯ. Метрики оцінювання і правила їхні застосування описуються в стандарті підприємства Метрики для оцінювання продукції і процесів. Організація повинна здійснювати менеджмент розроблених процесів:
забезпечувати наявність ресурсів і інформації, необхідних для підтримки процесів;
здійснювати моніторинг, вимір і аналіз процесів;
вживати заходів для досягнення запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів.
Для аналізу процесів СМЯ повинні бути розроблені функціонально-інформаційні моделі:
визначення трудомісткості бізнес-процесів і працевтрат їхніх учасників;
функціонально-вартісного аналізу ефективності виконання бізнес-процесів;
оцінки собівартості виробництва;
розробки системи планування проектів організації;
здійснення моніторингу виконання процесів;
розробки системи документообігу;
розробки системи управління процесами "по невідповідностях";
зведеного аналізу і візуалізації характеристик бізнес-процесів.
Планування створення системи менеджменту якості, а також збереження її цілісності при внесенні в неї змін здійснюються в рамках внутрішнього проекту організації. Проект виконується уповноваженим з якості. Як правило, уповноважений з якості є начальником служби якості або директором (заступником генерального директора) по якості. Проект створення і впровадження СМЯ здійснюється відповідно до плану розробки СМЯ, що розглядається як План якості організації, що періодично переглядається й актуалізується. В організації також складається Стратегічний план проектів. У рамках виконання окремого проекту створюються також План проекту виробництва продукції і План якості. Відповідальність, повноваження й обмін інформацією Вище керівництво організації визначає відповідальність і повноваження працівників у рамках положень про підрозділи і посадових інструкцій. Представник Настанов з якості наділений повноваженнями для управління, постійного контролю, оцінки і координації системи менеджменту якості. Він підзвітний вищому керівництву і підтримує зв'язок зі споживачами й іншими зацікавленими сторонами з питань, що стосується систем менеджменту якості. Керівництво забезпечує процес обміну інформацією, активно заохочує зворотній зв'язок від співробітників з метою поліпшення діяльності організації.
Висновки. Отже, менеджери повинні розуміти, що пройшовши сертифікацію ІСО 9000, їх компанія отримає цілий ряд переваг та вигод, але головні вигоди принесе сам процес підвищення якості. Іншими словами, метою такої сертифікації повинно стати бажання досягти того, щоб процеси та операційна система компанії працювали ефективно, дозволяючи організації задовольняти потреби клієнтів, а співробітникам - виконувати свою роботу з незмінно високою якістю.
Список літератури:
1. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. - К.: Знання, 2006 - 471с.
2. Плоткін Я.Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник - Львів: Державний університет "Львівська політехніка" 1999 - 258с.
3. Роббінз, Стівен П., Коултер, Мері. Менеджмент, 8-е видання.: Пер. З англ. - М.: Видавничий менеджмент "Вільямс", 2007. - 1056с.

 
 

Цікаве

Загрузка...