WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обґрунтування прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

Обґрунтування прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

налагоджує професіональні контакти з персоналом, засвоює вимоги до виробничої дисципліни і інше. Наставник і керівництво підрозділу, періодично, контролює дії молодого робітника в праці і навчанні і це продовжується не менше 6 місяців);
- фахова соціально - виробнича адаптація молодого працівника (характеризується тим, що працівник розпочинає самостійно працювати. На основі одержаних знань і практичних навичок молодому працівнику присвоюється кваліфікований розряд. При подальшому опануванні молодим працівникомрівня спеціальних знань, практичних навичок і степені складності виконання ним даного конкретного виду робіт, приводить до підвищення рівня його кваліфікації і відповідної атестаційної оцінки).
В управлінні раціонального підбору, розміщення і висування на керівну посаду працівників, служби управлінням персоналом використовують наукову концепцію збору, обробки відповідної інформації і її аналіз з ціллю визначення придатності працівників для успішного виконання ним обов'язків на відповідній посаді, використовуючи раціональне їх розміщення по структурним підрозділам підприємства, при цьому висовуючи і зараховуючи перспективних працівників із резервe керівників структурних підрозділів. Недоліком традиційного підбору керівних працівників є обмежене коло осіб, із числа яких відбираються кандидати, їх випадковість в просуванні на керівні посади, в багатьох випадках виявляється недоцільністю використання їх на тій чи іншій посаді.
В основі конкурсної експертизи раціонального підбору і розміщення працівників лежить принцип використання експертних оцінок фахових характеристик претендентів на ту чи іншу керівну посаду, використовуючи методи теорії математичної статистики, дослідження операцій, оптимізаційного моделювання з використанням комп'ютерної техніки.
Дослідження даних раціонального підбору і розміщення працівників, використовуючи експертні оцінки фахових характеристик претендентів свідчать про те, що основні їх показники можна подать у вигляді єдиної взаємозв'язаної системи, де всі показники кореляційно зв'язані. Тому найбільш прийнятним способом дослідження даної наукової проблеми є метод кореляційно - регресійного аналізу, щ о дозволяє дослідити форму і ступінь тісноти зв'язку і вирішити задачу синтезу оптимального процесу раціонального підбору і розміщення працівників.
Провідне місце в усій існуючій системі оцінок персоналу є атестація керівників і фахівців, яка проводиться регулярно на всіх підприємствах, на основі існуючих нормативних положень, в цілях раціонального розміщення і ефективного використання керівників і фахівців, стимулювання їх праці, удосконалення управління персоналом, поліпшення соціально-психологічного клімату на підприємстві. Підготовка і проведення атестації організує служба управління персоналом. По результатам атестаційної комісії, керівник підприємства видає наказ про зміни в розміщені працівників, посадових окладах, зарахування перспективних фахівців в резерв на керівні посади і інше.
З метою підвищення ефективного підбору висококваліфікованих фахівців на посади, які мають особливе значення в заміщені керівників і фахівців, використовується конкурсна система раціонального підбору і заміщення вакантних посад. Конкурсна комісія дає оголошення в пресу і широко висвітлює засобами масової інформації про роботу конкурсної комісії на заміщення вакантних посад. Свою кандидатуру для участі в конкурсі має право висувати будь - який фахівець, який претендує на ту чи іншу посаду. На основі відповідної оцінки, конкурсна комісія приймає рішення про рекомендацію того чи іншого претендента на заміщення вакантних посад, наприклад: керівника служби автоматизації управління системою кадрового менеджменту (АСУ КМ); керівника відділу інформаційно - телекомунікаційних мереж (ІТМ); керівника відділу забезпечення АСУ КМ; керівника відділу економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'заних з кадровим менеджментом підприємства, призначення яких на відповідні посади проводяться за наказом керівника підприємства.
Служба АСУ КМ розробляє і реалізовує роботу системи кадрового менеджменту на підприємстві в автоматизованому режимі. Відділ ІТМ призначений для розроблення інформаційно - телекомунікаційних мереж (супутниковий, радіо - телевізійний зв'язок, мобільний /сотовий / зв'язок / IRDA - зв'язок, системи навігації GPRS / і в тому числі антенно-фідерні пристрої, а також кабельні мережі, інтернет мережі / ISDN - мережа /, транкінгові мережі і зв'язок, обслуговування WEB - сайтів). Відділ забезпечення АСУ КМ призначений для розробки стандартного забезпечення засобів АСУ ( комп'ютерних технологій і їх систем, їх програмного забезпечення системою управління "КАДРИ" і інших АСУ ).
Відділ економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою кадрового менеджменту підприємства здійснює, в автоматизованому режимі забезпечення системою управління "КАДРИ", збір показників управлінської діяльності системи кадрового менеджменту (достовірну статистичну техніко-економічну інформацію), використовуючи експертні оцінки менеджерів високої фахової підготовки по управлінню персоналом, управлінню бізнесом. На основі створеного масиву достовірної техніко-економічної інформації будується статистична оптимізаційна модель показників обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою кадрового менеджменту. Статистична оптимізаційна економіко-математична модель показників економічного обґрунтування управлінських рішень - це набір параметрів, об'єднаних в одне ціле регресійними рівняннями.
Внаслідок проведення багатофакторного регресійного аналізу (визначення коефіцієнтів регресії, залишкову дисперсію, відсів незначних параметрів рівняння регресії, використовуючи багатоступеневий аналіз і інше) одержуємо оптимальні значення показників від впровадження управлінських рішень на основі реалізації алгоритмів визначення їх оптимальних варіантів на комп'ютерній техніці по економіко-математичній моделі. Одержання реальних (прогнозних) оцінок прибутку і іншого, з врахуванням якісних показників продукції (послуг), проводиться економічне обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою кадрового менеджменту підприємства (в автоматизованому оптимальному режимі) в умовах подолання підприємством економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій.
Список літератури:
1. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: Учебн. пособие. - 2-е изд., исп. - К., МАУП. 2002.-192 с.
2. Колпаков В.М. Методы управленыя: Уч. пос. - К,: МАУП, 2003.- 368 с.
3. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом. Навч. пос. - К, "Кондор".- 2005.-308 с.
4. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента. К.. МАУП. 1999.- 298 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...