WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичне забезпечення обґрунтування управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

Методичне забезпечення обґрунтування управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

проектів є довгострокове (стратегічне прогнозування) - до 10 років і більше, перспективне-п'ятирічний період, поточне - до одного року (уточнює терміни виконання управлінських рішень по плануванню виконання маркетингових проектів) і оперативне (деталізує виконання управлінських рішень поквартального і місячного планування ).
На основі довгострокового, стратегічного прогнозування розробляються і здійснюються перспективне, поточне і оперативне планування, як єдина система бізнес - планування підприємством для розробки і реалізації маркетингових проектів.
В прогнозній стратегії виконання маркетингового бізнес-плану входять наступні основні етапи:
на основі усесторонніх досліджень визначення стратегії виконання маркетингового бізнес-плану на термін більше 5-ти років;
реалізація методів прогнозування, використовуючи економіко - математичне моделювання для побудови оптимізаційних моделей на основі обробки зібраної достовірної інформації експертних оцінок;
аналіз і використання оптимальних варіантів для виконання маркетингового бізнес - плану, що передбачає найсуттєвіші особливості стратегії операційної системи в прогнозуванні виробничої діяльності в нових умовах функціонування, в системі матеріально - технічного забезпечення та управління збутом продукції, в системі матеріально - технічних запасів споживання в операційній інфраструктурі (ремонтні, інструментальні, енергетичні, транспортні, складські і інші структури).
До п'ятирічного планування для виконання маркетингового бізнес-плану відносяться наступні основні етапи:
планування по удосконаленню ефективних показників розробки і впровадження маркетингових проектів за рахунок впровадження більш новітніх технологій і корегування змін в досягненнях науково-технічного прогресу;
визначення етапів і основних розділів маркетингового проекту (терміни розробки і завершення нової операційної системи / терміни установки обладнання, постачання комплектуючих матеріалів, притоку інвестицій і іншого з конкретною деталізацією розподілу по рокам і кварталам);
забезпечення отримання прибутку авіаційним підприємством від використання маркетингового менеджменту в більш прибуткові проекти матеріально - технічного забезпечення для своєчасної доставки всіх видів ресурсів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, технологічного обладнання, інструментів, транспортних засобів, палива, тепло-електроенергії, води і іншого, що в значній мірі відображає стадію планування технологічного процесу виробництва та постачання матеріалів, сировини та напівфабрикатів - вхідні маркетингового процесі (Хі і Ц і), перетворені новою операційною системою на її вихідні - нову готову продукцію ( Уі ), а також планування збутом продукції з використанням інформаційно - телекомунікаційної системи для створення іміджу авіаційного підприємства;
зменшення ризиків інвестування за рахунок збільшення кількості інвесторів і зменшення часу на використання інвестицій (кругообіг інвестицій).
Поточне (оперативне) планування відображає і реалізує показники довгострокового, перспективного планування і вирішує конкретні питання теперішнього часу впровадження маркетингових проектів з врахуванням більш ефективних маркетингових показників у відповідності з маркетинговим бізнес-планом.
План розробки і впровадження маркетингового проекту для оновлення підприємства є детальний, узгоджений у часі з виконавцями-розробниками проекту і фінансовими структурами документ - комплексний маркетинговий проект, спрямований на конкретне досягнення мети отримання прибутку від реалізації нової конкурентоспроможної продукції (послуг), а також збуту нової продукції (послуг), використовуючи (внесений в комплексний маркетинговий проект виконавцями-розробниками маркетингового проекту) більш досконалу інформаційно-телекомунікаційну систему для створення іміджу авіаційному підприємстві в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства.
Прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень для проведення науково-дослідних розробок і впровадження комплексного маркетингового техніко - економічного проекту авіаційного підприємства пов'язане з:
- пошуками виконавців розробки і впровадження комплексного маркетингового техніко-економічного проекту авіаційного підприємства, з розробкою системи маркетингового менеджменту підприємства, використовуючи наукову організацію раціонального підбору працівників (проектних, науково-дослідних організацій) по принципу конкурсної експертизи на основі експертних оцінок висококваліфікованих спеціалістів (Хі і Ці) з обробкою достовірної статистичної інформації, використовуючи методи математичного моделювання для побудови статистичної оптимізаційної моделі і отримання оптимізаційних результатів (Уі);
- розробкою комплексного маркетингового техніко - економічного проекту, застосовуючи техніко-економічний аналіз оцінки варіантів управлінських рішень використовуючи систему показників ( Х і Ці ) і їх реалізацію оптимальними управлінськими рішеннями ( Уі ) (детальна розробка техніко - економічної документації маркетингової операційної системи, оцінка ефективності впровадження кожної складової маркетингової системи, соціально - економічні і екологічні наслідки від реалізації комплексного техніко - економічного проекту, маркетингового забезпечення, планові показники проектно - кошторисної документації маркетингової системи, атакож визначення чітких варіантів механізму реалізації комплексного маркетингового техніко - економічного проекту з очікуваними реальними показниками функціонування операційної системи підприємства і інше).
Розробка і впровадження автоматизованої системи управління маркетингом підприємства (АСУ "Маркетинговий менеджмент підприємства") необхідні для функціонування в оптимальному (автоматизованому) режимі усіх систем підприємства (операційної, інноваційної, фінансової, інвестиційної, кадрової, зовнішньоекономічної, інформаційно-телекомунікаційної в тому числі рекламного менеджменту і інших), а також для економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту, використовуючи економіко - математичне моделювання для побудови оптимізаційних моделей і їх реалізація АСУ "Маркетинговий менеджмент авіаційного підприємства".
Методика прогнозування економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту авіаційного підприємства являється основою для оцінки вибору оптимальних варіантів управлінських рішень для визначення яких необхідно зібрати показники управлінської діяльності маркетингового менеджменту авіаційного підприємства (достовірну статистичну техніко - економічну інформацію), використовуючи експертні оцінки менеджерів високої фахової підготовки.
На основі зібраного масиву достовірної техніко - економічної інформації будується статистична оптимізаційна модель показників економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту авіаційного підприємства.
Статистична оптимізаційна економіко - математична модель прогнозних показників економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту - це набір техніко - економічних параметрів системи, об'єднаних в єдине ціле регресійними рівняннями.
Внаслідок проведення багатофакторного регресійного аналізу (визначення коефіцієнтів регресії, залишкову дисперсію, відсів незначних параметрів рівняння регресії, використовуючи багатоступеневий аналіз і інше) одержуємо оптимальні значення показників від впровадження управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту, на основі реалізації алгоритмів визначення їх оптимальних варіантів на комп'ютерній техніці по економіко - математичній моделі. Одержання прогнозних (реальних) приростних оцінок прибутку і іншого, з врахуванням якісних показників продукції (послуг), проводиться економічне обґрунтування впровадження управлінських рішень, пов'язаних з маркетинговим менеджментом авіаційного підприємства в умовах подолання авіаційним підприємством економічних ризиків, небезпеки кризових явищ і ситуацій.
Список літератури:
1. Виноградський М.Д. і інші. Менеджмент в організаціях. Навчальний посібник.К.: "Кондор"- 2004. - 598 с.
2. Економіка транспорту. За редакцією док.екон. наук., професора Коби В.Г., Навчальний посібник.К.:КДАВТ.1999, 257-с.
3. Вовчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник.- К.: Видавництво КНЕУ, 2000.- 286 с.
4. Данько Т.П. Управление маркетингом. Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 1997. - 280 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...