WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Місце міжнародних компаній як різновиду міжнародних організацій у системі міжнародних економічних відносин - Реферат

Місце міжнародних компаній як різновиду міжнародних організацій у системі міжнародних економічних відносин - Реферат

й обов'язки, похідні від прав й обов'язків держав в автономну волю, обсяг якої визначається волею держав-членів.
Ґенез розвитку міжнародних організацій та їх збільшення відповідно розвитку міжнародних економічних відносин ускладнює їх класифікацію і виокремлення типів організацій за якоюсь однією схемою [3]. Типологія міжнародних організацій відображає такі аспекти, за якими аналізується сутність діяльності організацій. Тобто, існують певні критерії визначення типу організації в залежності від того, в якому аспекті ми маємо намір розглядати їх діяльність.
На початку 21 століття налічується велика кількість міжнародних організацій, які вже вимірюються тисячами. Міждержавних організацій налічується понад сотні і їх кількість зростає щороку. Найбільш численними є неурядові міжнародні організації, яких налічується понад чотирьох тисяч та діяльність яких проходить та здійснюється перш за все через глобальні міжнародні компанії які стають імперативом у міжнародних економічних відносинах між країнами (рис. 2). Міжнародні неурядові організації в залежності від їх цілей та функцій можна розглядати, як: міжнародні об'єднання підприємців та міжнародні торговельні й промислові палати.
Організаційне оформлення сучасного етапу розвитку міжнародних економічних відносин процесів глобалізації проходить насамперед через створення та функціонування міжнародних компаній.
У світовій економічній літературі існує низка термінів дляпозначення компаній, що мають міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій (багатонаціональні, міжнародні, транснаціональні, глобальні, наднаціональні, супернаціональні, інтернаціональні та ін.). Такі компанії зареєстровані в одній країні, але здійснюють виробництво та інші ділові операції в інших країнах.
Визначення поняття "міжнародна компанія" та різних понятійних категорій, які вона втілює, дозволяють відокремити її від інших компаній та дозволяє стверджувати, що і дотепер не існує узгодженості думки, що спричиняє суперечки у науково-дослідницьких роботах. У низці робіт зазначено, що слід виділяти три групи критеріїв: кількісні, якісні та кількісно-якісні за яким можна довести ступінь належності компанії до міжнародної [3]. Охарактеризуємо їх:
1. До кількісних відносять безпосередньо показники діяльності компанії (число іноземних держав, де здійснюють діяльність ТНК (більше двох, а за деякими джерелами - більше шести), число зайнятих за кордоном, загальний рівень продажу за кордоном (більше 25%), рівень іноземних капіталовкладень (володіння не менше 25% акцій з правом на голосування у акціонерних капіталах в трьох і більше країнах, що забезпечить компанії контроль за економічною діяльністю закордонного підприємства) тощо), розрахункові коефіцієнти (індекс транснаціоналізації, співвідношення закордонних та загальних продажів, зарубіжного і всього прибутку, зайнятих за кордоном та загалом у компанії та ін.)
2. Якісні характеристики слугують для уточнення: глобальність операцій, глобальність стратегічних планів та ін.
3. Кількісно-якісні характеристики (інтернаціоналізація виробничої структури, рівень монополізації тощо).
Розгляд значної кількості джерел (як вітчизняних, так і зарубіжних) дозволяє бачити неузгодженість у критеріях визначення міжнародної компанії, тому важливо для подолання помилкових уявлень згрупувати поняття за критеріями (рис. 3), а потім надати йому визначення.
Рис. 3. Критерії визначення категорії "міжнародна компанія"
Виходячи з аналізу змісту поняття категорії "міжнародна компанія" сформулюємо сутність його визначення: міжнародна компанія - це глобальна міжнародна організація, яка є суб'єктом міжнародних економічних відносин, яка володіє або контролює виробництво продукції (чи послуг) поза межами країни базування, шляхом об'єднання економічних потенціалів комерційних структур за допомогою придбання власності у різних країнах світу, розташовуючи там свої "зарубіжні філіали" (відділення, представництва філії, спільні підприємства, асоційовані та дочірні компанії), що функціонують відповідно до глобальної стратегії, розроблюваною материнською компанією. Міжнародні компанії діють не тільки у межах внутрішнього ринку країни, а й у світовому просторі, згідно законодавства країни базування.
Висновки
Міжнародні компанії як основний суб'єкт міжнародних економічних відносин є первинною, а отже, ключовою ланкою розвитку міжнародної діяльності, де зароджуються внутрішні мотиви й формується стимул для розвитку світової економіки в умовах глобалізації. В них поєднуються матеріальні, трудові та інформаційні ресурси у здійсненні міжнародних економічних відносинах. Тому особливо важливим є дослідження питаннь організаційно-економічного забезпечення діяльності міжнародних компаній, як різновиду міжнародних організацій у системі міжнародних економічних відносин.
Список літератури:
1. Матвєєв В.В. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці". - К.: НАУ, 2007. - С. 7.
2. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика / Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. - СПб.: Издат. дом "Бизнес- пресса", М.: 1999. - 416 с.
3. Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. - К.: Либідь, 2005. - 717с.
4. Гаркіт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер.с англ. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 332 с. Проблеми процесів глобалізації світової економіки

 
 

Цікаве

Загрузка...