WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Людський капітал і показники економічного зростання - Реферат

Людський капітал і показники економічного зростання - Реферат

є ключовим чинником виробництва нововведень.
При цьому, хоча державне втручання в короткостроковому періоді надає неістотний ефект на розподіл часу індивідів в освіту, в довгостроковому аспекті вплив державної освітньої та економічної політики на темп економічного зростання є значним. Таким чином, основним інструментом підвищення рівня добробуту і досягнення стійкого економічного зростання є не субсидування НДДКР, а інвестиції в людський капітал, в цільові профілі і види освіти [4].
Формалізоване економіко-математичне моделювання впливу людського капіталу на економічне зростання в той же час є не комплексним, оскільки враховує виключно прямі ефекти. Відповідно до рівнів інвестування в людський капітал розрізняють рівні дії даних інвестицій на економічне зростання: індивідуальний, корпоративний і макроекономічний (рис. 1).
Рис. 1 Мультиплікативний вплив інвестицій в людський капітал на економічне зростання увідповідності з рівнями інвестування
Початковим пунктом в даній моделі є інвестування в людський капітал на індивідуальному рівні, коли індивід збільшує свій запас людського капіталу за допомогою додаткових вкладень в освіту, що призводить до зростання продуктивності праці.
На індивідуальному рівні збільшення продуктивності праці є передумовою для зростання дивідендів від людського капіталу, зокрема, у вигляді збільшення заробітної плати або інших вигод (наприклад, матеріального стимулювання і заохочення), що обумовлює збільшення споживчих витрат і, відповідно, ринкового попиту, виступаючи, таким чином, додатковим стимулом розвитку виробництва і прискорення економічного зростання. На корпоративному рівні збільшення продуктивності праці внаслідок зростання інвестицій в людський капітал стимулює працедавців до подальшого збільшення інвестицій в людський капітал з метою посилення ефекту зростання продуктивності праці, що обумовлює додатковий приріст людського капіталу і приводить до мультиплікативного ефекту економічного зростання На макроекономічному рівні при збільшенні продуктивності праці та індивідуальних дивідендів від людського капіталу посилюються стимули інвестування в людський капітал, що обумовлює екстенсивне зростання людського капіталу за допомогою залучення більшої кількості індивідів в процес інвестування і, приводить зрештою, до зростання сукупного людського капіталу країни, що приводить до збільшення ВВП [5].
Механізм впливу екстенсивного і інтенсивного збільшення людського капіталу на економічне зростання представлений на рис. 2.
?
Рис. 2 Механізм впливу екстенсивного та інтенсивного збільшення людського капіталу на економічне зростання
Таким чином, зростання інвестицій в людський капітал на певному етапі розвитку призводить до мультиплікативного ефекту прискорення економічного зростання внаслідок як екстенсивного, так і інтенсивного збільшення людського капіталу.
В той же час вигоди від освіти не вичерпуються тільки тими, що розглядаються в моделях економічного зростання, оскільки багато в чому носять характер позитивних екстерналій, непіддатливих безпосередній оцінці і тим більше формалізації. Навіть прямі індивідуальні вигоди від освіти не завжди повно і адекватно відображаються в економічній теорії і емпіричному аналізі, оскільки цілком очевидний їх вплив не тільки в короткостроковому, але і в довгостроковому періоді, причому, не тільки напряму, але і за допомогою розповсюдження мультиплікаційних ефектів.
Серед основних напрямів неринкового впливу освіти на розвиток суспільства виділяють, перш за все, позитивну кореляцію між рівнем освіти батьків і подальших поколінь, між рівнем освіти і станом здоров'я індивіда і його сім'ї, між рівнем освіти і ефективністю ухвалюваних рішень, таких як споживчий вибір і голосування .
Неринкові ефекти впливу освіти на економічне зростання враховуються в індексі розвитку людського потенціалу, або індексі людського розвитку (ІЛР), який в якості компоненти включає не тільки традиційний показник економічного росту ВВП на душу населення, але також чинники очікуваної тривалості життя і рівня освіти. Освіта вимірюється комбінацією грамотності дорослих (з вагою в дві третини) і середньої кількості років навчання (з вагою в одну третину) [9].
Країни - члени ООН, для яких щорічно розраховується індекс розвитку людського потенціалу, підрозділяються на три групи: країни з високим рівнем людського розвитку (ІЛР > 0,800), середнім (0,500 < ІЛР < 0,799) і низьким (ІЛР < 0,499). Хоча СРСР відносився до країн з високим ІЛР, країни СНГ з більшою або меншою швидкістю перейшли з першої в другу категорію.
Фактично всі країни розташовуються відповідно до цього показника в спадному порядку. При цьому найбільш важливим є місце країни за індексом людського розвитку, хоча абсолютне значення цього показника визначає відповідне місце країни в рейтингу людського розвитку. Наприклад, якщо країна посідає 25-те або 35-те місце, а абсолютне значення її індексу лише на 3-5% менше, ніж у першій за рейтингом країні, то загальні показники людського розвитку для цих країн практично однакові.
В останні роки ІЛР визначається за незмінною методологією та охоплює 177 країн, серед яких: великі західні країни, країни, що розвиваються та ін. За ІЛР Україна в 2003 році посідала 77-ме місце після Росії, Білорусі (табл. 1).
Таблиця 1
Індекс людського розвитку у 2003 році
Міс-це Країна, регіон Загаль-ний ІЛР Трива-лість життя, років Грамот-ність дорос-лих, % Валове охоплення навчанням, % ВВП на душу населення по ПКС, дол. США
1 Норвегія 0,963 79,4 (99,0) 101 37760
2 Ісландія 0,956 80,7 96 31243
10 США 0,944 77,4 93 37562
11 Японія 0,943 82,0 84 27967
15 Великобританія 0,939 78,4 123 27147
16 Франція 0,938 79,5 92 27677
18 Італія 0,934 80,1 98,5 87 27119
20 Німеччина 0,930 78,7 89 27756
31 Чехія

 
 

Цікаве

Загрузка...