WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обігові кошти - Лекція

Обігові кошти - Лекція

Тема. Обігові кошти.
Лекція
План.
1. Оборотні кошти підприємства: поняття і структура.
2. Нормування оборотних коштів.
3. Показники і шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.
1. На підприємствах мають місце поточні витрати фінансових коштів, які у процесі господарювання здійснюють певний кругообіг.
На першій стадії кругообігу вони витрачаються на придбання сировини, матеріалів та ін. ресурсів, тобто переходять з грошової форми в матеріально-товарну, формують певні виробничі запаси, а потім вступають у другу фазу - виробничу. В процес виробництва включаються робітники, що одержують зарплату за роботу. потім матеріальні цінності стають готовою продукцією, яка продається і підприємство має певну виручку. яка не тільки відшкодовує витрати, але і дає прибуток.
гроші - товар - виробництво - товар - гроші
Оборотні кошти - це сукупність грошових коштів підприємства необхідних для формування і забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фонду обігу.
1. За місцем і роллю в процесі виробництва.
Формулювання і регулювання окремих елементів оборотних коштів має свої особливості. З огляду на це відокремлюють оборотні кошти у сферах виробництва та обігу, а також розділюють їх на нормовані і ненормовані.
Оборотні фонди - це частина засобів виробництва, яка бере участь у виробничому циклі і переносить свою вартість на вартість грошової продукції.
Одна частина входить до продукції і утворює її, а друга допомагає виконувати процес.
Фонди обігу - це частина засобів виробництва, яка не бере участі у виробничому процесі але авансується на створення засобів оборотних фондів.
Оборотні кошти використовують ефективніше тоді, коли більша їхня частина золота у сфері виробництва.
2. За джерелами утворення оборотні кошти є:
1) власні
2) позичені
3. За способами планування або формування
1) нормовані
2) ненормовані
Оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти у сфері виробництва (оборотні фонди) Оборотні кошти у сфері обігу
(фонди обігу)
виробничі запаси
незавершене виробництво
поліфабрикати вл. вигот.
відвантажена продукція
грошові кошти по р/р
дебіторська заборгованість
інші оборотні кошти
нормовані оборотні кошти
залишки готової продукції ненормовані оборотні кошти
2. Нормування - це необхідний розмір грошових коштів, що вкладаються в мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей для забезпечення безперервного процесу виробництва.
Методи розрахунку нормативів оборотних коштів.
- аналітичний - аналіз наявних товарно-матеріальних ресурсів з наступним корегуванням фактичних запасів та вилучення з них надлишкових;
- коефіцієнтний - в уточненні чинних на початок розрахункового періоду нормативів власних обігових коштів згідно зі змінами в цьому періоді показників виробництва, що впливають на величину цих коштів;
- метод прямого рахунку - це науково обґрунтований розрахунок нормативів за кожним нормованим елементом оборотних коштів (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, залишки готової продукції). Це є найбільш ефективний метод, попередні два є допоміжні.
1) Норматив оборотних коштів у виробничих запасах.
Виробничі запаси розділяють на ті, які відносяться до оборотних фондів (сировина, матеріали, паливо) і ті які відносять до основних фондів (запчастини, інструменти, інвентар).
Норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що їх відносять до оборотних фондів визначається множенням середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їхнього запасу в днях.
Точність розрахунку залежить від правильного визначення запасів матеріальних ресурсів. На підприємстві існує декілька видів запасів: транспортний, підготовчий, поточний, резервний.
Транспортний, що не перевищує двох днів, оборотні кошти вкладаються на період з моменту оплати встановленого постачальником рахунку до прибуття вантажу на склад підприємства.
Підготовчий - на період часу, необхідного для приймання, складування та підготовки до виробничого використання матеріальних ресурсів.
Поточний - обчислюють у межах половини середнього інтервалу між поставками певних видів матеріальних ресурсів (якщо між споживачем і постачальником договір один раз на місяць то кожний запас має забезпечувати 15 днів роботи.
Резервний (страховий) - за середнім відхиленням фактичних строків поставки від передбачених договором або за періодом, необхідним для термінового оформлення замовлення та доставки матеріалів від виробника до споживача.
У цілому норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що їх відносять до оборотних фондів визначають за схемою
1. Квартальна потреба в матеріалах 2700 т.
2. Середньодобова витрата 30 т.
3. Ціна однієї тони матеріалу 12000 грн.
4. Вартість добової витрати (2 3) 360000 грн.
5. Норма запасу
а) транспортного 2 дн.
б) підготовчого 3 дн.
в) поточного 15 дн.
г) резервного 5 дн.
д) усього 25 дн.
6. Норматив оборотних коштів п4 п5д 9000000 грн.
Оборотні кошти, що тяжіють основних, відрізняються за змістом і значенням від тих, які відносять до оборотних фондів і нормування їх відрізняється - основою служать норми запасу деталей на одиницю ремонтної складності. У моло??? і швидкозношуючих предметах
1) порізне визначення норм для матеріальних цінностей, що зберігаються на складі і тих що

 
 

Цікаве

Загрузка...