WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Концептуальні основи механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва - Реферат

Концептуальні основи механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва - Реферат

коштами покупців, зумовлена утриманням конкурентної позиції, забезпеченням ефективного використання ресурсного потенціалу, підвищення продуктивності з метою отримання прибутку.
Інноваційна пропозиція за своєю сутністю націлена на трансформацію інновації у фактор виробництва.
Таким чином, механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва - це сукупність процесів забезпечення комерціалізації, технологічного, консультаційного, наукового, правового, промислового, інформаційного, кадрового, фінансового забезпечення задоволення потреб діяльності суб'єктами інноваційного підприємництва у взаємодії з суб'єктами, які надають організаційно-інфраструктурну підтримку з метою поєднання інноваційного попиту та інноваційної пропозиції.
Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва складається з приймаючої сторони - діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва, забезпечувальної сторони - сукупності складових організаційно-інфраструктурного забезпечення, що надається підрозділами та організаціями організаційно-інфраструктурноїпідтримки та процесу здійснення організаційно-інфраструктурного забезпечення (рис. 1).
Процес організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва включає такі етапи:
організаційно-інфраструктурне забезпечення знаходження предмета діяльності;
організаційно-інфраструктурне забезпечення реалізації предмета діяльності;
організаційно-інфраструктурне забезпечення комерціалізації результату діяльності;
організаційно-інфраструктурне забезпечення після реалізаційного періоду.
Організаційно-інфраструктурне забезпечення знаходження предмета діяльності полягає в наданні інфраструктурної підтримки суб'єкту інноваційного підприємництва відповідними підрозділами організацій чи самими організаціями щодо вибору економічно-доцільної інновації, яка ставши предметом діяльності, забезпечить позитивний результат у вигляді прибутку.
Зазначимо, що пошуку предмета діяльності підлягають як суб'єкти інноваційного підприємництва, що є представниками інноваційного попиту, так і представниками інноваційної пропозиції.
Перші потребують організаційно-інфраструктурного забезпечення визначення інноваційної ідеї, яка в результаті доведення до рівня наукової розробки може бути комерціалізована, другі - організаційно-інфраструктурного забезпечення залучення інновації для власних потреб - впровадження і виробництва на її основі інноваційної продукції.
Організаційно-інфраструктурне забезпечення реалізації предмета діяльності полягає в організації супутньої підтримки перетворення предмета діяльності в результат, тобто продукт чи операцію в матеріалізованій формі, придатних до продажу. В цьому випадку для суб'єктів інноваційного підприємництва - представників інноваційної пропозиції - реалізацією предмета діяльності є створення інновації, а для суб'єкта-представника інноваційного попиту - впровадження інновації.
Організаційно-інфраструктурне забезпечення комерціалізації результату діяльності спрямоване на інфраструктурну підтримку процесу комерціалізації - від виставлення інновацій на продаж до самого продажу. Діяльність суб'єктів інноваційного підприємництва у цьому напрямі - це комерціалізація інновацій на рівні науково-дослідної розробки та збут інноваційної продукції.
Організаційно-інфраструктурне забезпечення після реалізаційного періоду діяльності полягає в наданні інфраструктурної підтримки під час після продажного сервісного обслуговування. У цьому випадку суб'єкт інноваційного підприємництва, який здійснив продаж, може стати суб'єктом організаційно-інфраструктурного забезпечення суб'єкта, що придбав інновацію.
Формування та реалізація механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва мають бути спрямовані на:
всебічну інформаційну підтримку, яка включала б не тільки потік інформації, але і її аналіз, синтез і розроблення плану заходів щодо здійснення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва відповідно до ситуаційного підходу;
забезпечення належного кваліфікаційного кадрового складу підприємств в інноваційній сфері;
фінансову підтримку реалізації та впровадження інноваційних розробок зі сприянням розширення бази потенційних інвесторів через представників ринку венчурного інвестування та коштів середнього і великого бізнесу;
консультаційну підтримку, яка включала б не тільки проектне консультування, але й технологічний аудит, маркетинговий консалтинг, консультаційну підтримку комерціалізації;
удосконалення юридично-правової бази, спрямованої на регулювання діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва;
розширення попиту на високотехнологічні продукти у вітчизняних підприємств;
сприяння поєднанню інноваційного попиту та пропозиції через створення стабільної системи інноваційних комунікацій та послуг із супроводження реалізації інноваційних проектів.
Список літератури:
1. Денисенко М.П., Гречан А.П. Інвестиційний клімат України та напрями його подальшого покращення//Проблеми науки. - 2005. - №12. - С. 32-39.
2. Ковальов Г.Д. Инновационные коммуникации.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-228 с.
3. Галюк І. Б. Управління інфраструктурою інноваційного підприємництва: Автореф… дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / НАН України; Інститут економічного прогнозування. - К., 2005. - 20с.
4. Кульман Анри. Экономические механизмы: Пер. с франц. / Под общ. ред. Н.И. Хрусталевой. - М.: Прогресс; Универс, 1993. - 192 с.
5. Грачева М.В., Кулагин А.С., Смирнов С.Ю.. Инновационное предпринимательство, его риски и обеспечение безопасности// Инновации. - 2002. - №5. - С. 63-67.

 
 

Цікаве

Загрузка...