WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Концептуальні основи механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва - Реферат

Концептуальні основи механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва - Реферат


Реферат на тему:
Концептуальні основи механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва
Для належного організаційно-інфраструктурного забезпечення (ОІЗ) діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва потрібні важелі та заходи економічного і організаційного регулювання, стимулювання та скеровування, які б ґрунтувались на поєднанні процесів діяльності та її обслуговування. Цього можна домогтися, сформулювавши механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення.
Вирішення зазначеного питання за різними напрямами розглядались в науковій літературі. Так у праці А.А. Дагаєва зосереджується на проблемі створення і розвитку механізмів освоєння нововведень, приватних капіталовкладень у сферу НДДКР, активізації регіональних науково-технічних ресурсів, технологічних трансферів [1]. В.А. Колоколовим запропонована система інноваційних механізмів функціонування підприємницьких структур, в яку входять механізми організації, розроблення і впровадження, фінансування і стимулювання, технологічного трансферу, інтелектуальної власності [2]. Наведені наукові дослідження лише частково торкаються механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва. Точніше вирішення цього завдання викладено в праці І.Б. Галюк, у якій зазначається, що механізм управління інфраструктурою інноваційного підприємництва має забезпечувати узгодження заходів регулювання в організаційному та економічному напрямах на всіх рівнях управління, що дозволить оптимізувати управлінський процес через його систематизацію [3,с.9]. Це дослідження спрямоване на теоретичні і методологічні аспекти формування ефективних інструментів управління розвитком інфраструктури інноваційного підприємництва в Україні. Але для активізації та підтримки реалізації діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва розвинена інфраструктура є недостатнім елементом, тому виникає потреба у формуванні саме механізму її організаційно-інфраструктурного забезпечення.
Реалізація. Дефініція "механізм" трактується як система взаємозв'язків економічних явищ, які виникають за певних умов під впливом початкового імпульсу [4] або як послідовність етапів, процесів, що визначають собою будь-яку дію, явище [5]. З огляду на комплексний процес інноваційного підприємництва, суб'єкти інноваційного підприємництва можуть бути як головними його реалізаторами, так і належати до організаційно-інфраструктурного забезпечення. Враховуючи зазначене, під механізмом організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва слід розуміти сукупність процесів щодо задоволення потреб діяльності суб'єктами інноваційного підприємництва у взаємодії з суб'єктами, які надають організаційно-інфраструктурну підтримку.
Уточнимо, що входить до складових механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва (табл. 1).
Таблиця 1
Складові механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва
Складова Функція Суб'єкти ОІЗ
Кадрове
забезпечення Надання кадрового забезпечення суб'єктам інноваційного підприємництва відповідно до потреб інтелектуального та кваліфікаційного рівнів, що включає їх підготовку та підвищення кваліфікації Освітні установи, тренінгові компанії, державні навчальні центри
Технологічне забезпечення Здійснення підтримки та організації взаємозв'язку суб'єктів інноваційного підприємництва, фінансової, наукової та промислової сфер, організація доступу до ресурсного і матеріально-технічного забезпечення. Може також здійснювати функції складової "забезпечення комерціалізації". Технопаркові структури, інноваційно-технологічні центри і комплекси, бізнес-інкубатори
Інформаційне забезпечення Аналітичне оброблення інформації, сприяння доступу до неї Інформаційні центри, інформаційні біржі, маркетингові компанії
Консультаційне забезпечення Надання економічно-консультаційної допомоги з розвитку інноваційного бізнесу Консалтингові компанії, бізнес - інкубатори, спеціалізовані державні консультаційні структури
Наукове забезпечення Задоволення потреб суб'єктів інноваційного підприємництва об'єктами діяльності, генерування та скерування напрямів її здійснення Наукові інститути, науково-дослідні інститути, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні центри
Фінансове забезпечення Сприяння доступу до фінансових ресурсів та їх надання Інноваційні фонди, венчурні та інвестиційні компанії, кредитні установи
Забезпечення комерціалізації Просування інноваційної продукції/продукту на ринок, забезпечення взаємодії суб'єктів інноваційного підприємництва щодо задоволення інноваційного попиту інноваційною пропозицією Центри трансферу технологій, посередницькі торговельні підприємства, малі інноваційні підприємства
Промислове забезпечення Сприяння доведення інновацій до рівня товару з метою забезпечення потреб кінцевих споживачів Виробничі підприємства промислової сфери
Правове
забезпечення Забезпечення інноваційного підприємництва нормативним та законодавчим регулюванням Державні органи влади, правові інститути, юридичні фірми
Метою здійснення інноваційного підприємництва є задоволення потреб споживачів у наукових та науково-технічних досягненнях та отримання прибутку, тобто задоволення інноваційного попиту інноваційною пропозицією. Таким чином, додаткове завдання механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва полягає у підтримці їх взаємодії у процесі поєднання інноваційного попиту та інноваційної пропозиції.
Під інноваційним попитом розуміється потреба в інноваціях, яка представлена на ринку

 
 

Цікаве

Загрузка...