WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Зміни підходів до системи вищої освіти в епоху глобалізації освітнього процесу (виживання, зміни, розвиток) - Реферат

Зміни підходів до системи вищої освіти в епоху глобалізації освітнього процесу (виживання, зміни, розвиток) - Реферат

Каліфорнії видав книгу "Створення підприємницького університету : організаційні шляхи трансформації". Його увагу привернули університети, які протягом 10-15 останніх років 20 століття досягли найбільш значних змін в своїй основній діяльності. Змін, які дозволили закріпити академічні позиції цих ВНЗ, підвищити їх благополуччя. Автор, виділив 5 основних елементів змін, що дозволили йому створити концепцію підприємницького університету:
створення посиленого управлінського ядра;
формування дискретної (диверсифіцированої) фінансової бази;
формування розширеної периферії розвитку університета;
стимулювання академічного ядра;
широке розповсюдження і ствердження в університетському співтоваристві підприємницьких переконань і цінностей.
Висновки і Б. Кларка і Т. Мінцберга співпадають стосовно особливостей управління, які характерні для університетів як організаціям професійної бюрократії, а також у пошуках шляху до успіху університета. Дійсно, посилення управлінського ядра - це відповідь на слабкість стратегічної вершини та середньої лінії, у формуванні розширеної периферії розвитку університету та розповсюдження в колективі підприємницьких цінностей - це активне використання вертикальної децентралізації влади і горизонтальної спеціалізації академічної діяльності у ВНЗ. Стимулювання академічного ядра і диверсифікація фінансової бази - це вірність місіі університету і її ресурсне забезпечення.
Щоб визначитись із стратегією, яку повинен обрати собі університет в системі відкритої освіти, треба зупинитись на деяких визначеннях.
Відкрита освіта - це система організаційних, педагогічних та інформаційних технологій, в якій архітектурними та структурними рішеннями, забезпечуються відкриті стандарти на інтерфейси, формати і протоколи обміну інформацією з метою забезпечення мобільності, інтероперабельності, стабільності, ефективності та інших позитивних якостей, що належать відкритим системам.
Надання системі освіти якостей відкритої системи призводить до кардинальних змін її властивостей, забезпечує більшу свободу при плануванні навчання, можливість вибору місця, часу та темпу навчання, дозволяє перейти від принципа "освіта на все життя" допринципу "освіта через усе життя", від руху того, що навчається, до знань до зворотнього процесу - знання доставляються людині.
Тому інфраструктура ВНЗ в системі відкритої освіти повинна мати такі якості, як:
ефективність;
стійкість, стабільність;
доступність;
переносимість;
масштабіруємість;
множинність застосування;
інтероперабельність;
розподіленість;
технологічність навчально-методичного забезпечення і освітянських технологій.
Забезпечення цих якостей досягається , в першу чергу, властивостями відкритих систем, які характеризуються системою інтерфейсів та стандартів.
Відкрита система - це система, що реалізує відкриті специфакції на інтерфейси, служби і формати даних, достатні для того, щоб забезпечити:
можливість переносу прикладних систем з мінімальними змінами (мобільність систем);
спільну роботу з іншими прикладними системами на локальних та віддалених платформах (інтероперабельність);
взаємодія із користувачами в стилі, що полегшує перехід останнім від системи до системи (мобільність користувачів).
Використання принципів відкритих систем при створенні технологічних систем у освіті дозволить забезпечити їх глобальну мобільність і інтероперабельність.
При створенні складних технічних систем проблема створення інтерфейсів і стандартів (синтез профілів) вирішується застосуванням достатньо усталеної технології.
Питаннями стандартизації в освіті зайнято багато наукових та освітянських товариств, в тому числі - ІЕЕЕ (Institute of Electrical and Electronics Engeneers) і консорціум IMS. Розроблені ними стандарти покладені в основу багатьох університетських та комерційних розробок. Вже й зараз вони відіграють суттєву інтеграційну роль для ряда розробок мережевих та комп'ютерних курсів, а також систем мережевого (Інтернет) та комп'ютерного навчання.
Так, на рис. 2 представлений об'єм освітянських процесів, що потребують стандартизації.
Рис. 2. Об'єм освітянських процесів, що потребують стандартизації.
Які ж основні проблеми виникають при впровадженні комп'ютерних технологій в навчальний процес?
Повноцінне впровадження комп'ютерних технологій в освіту можливе лише при комплексному підході. Необхідно чітко уявити мету впровадження. Якщо такою мірою є тільки підвищення ефективності всіх форм навчання в конкретному навчальному закладі, то, в першу чергу слід потурбуватися про розвиток та приведення в порядок локальної комп'ютерної мережі цієї установи. Якщо ж планується організація дистанційного навчання, то необхідно забезпечити ще й швидкісні зовнішні канали зв'язку з Інтернетом.
Необхідно обрати систему управління навчання (LMS), яка відповідає цілям впровадження і яку можуть підтримувати мережеві ресурси навчального закладу. Далі слід обрати програмні засоби для створення електронних навчальних матеріалів. Вони повинні бути узгоджені з LMS і допускати бажаний рівень мультимедійності. Важливо щоб всі засоби були стандартизовані, що дасть можливість обмінюватись матеріалами з іншими навчальними зпкладами, і, таким чином, створити єдиний овітній простір.
Вивчивши досвід (спільний доробок) країн ЄС, наша країна має унікальний шанс побудувати найсучаснішу інформаційну політику, інформаційну інфраструктуру з максимальним економічним ефектом, та забезпечити таким чином високий рівень розвитку сьогодні та сталий розвиток на майбутнє.
Список літератури
1. А. Хохлов и др. Проектно-оріиентированный университетбжурнал "Высшее образованиеРоссии" №2/2002, с-3-11,
2. Филипп де Вуут, Перемены в университетском менеджменте, Alma Mater, 1997/2, стр. 32-37
3. Пьер Табатони, Андрие Бартлян Возможный диалог по проблеме стратегического менеджмента в университете АlmaМater, 5, 99, стр 30-36
4. Chandier A.D. Strategy and structure, Cambridge: MIT press, 1962
5. Ansoff I.H. Strategic management. London: Macmillan, 1979
6. Л. Т. Титарев, Открытое образование как система открытых университетов, журнал Дистанционное. образование, 6/2000, с.12-18

 
 

Цікаве

Загрузка...