WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічне обґрунтування управлінських рішень, пов’язаних з менеджментом операційної системи шосткінського казенного заводу - Реферат

Економічне обґрунтування управлінських рішень, пов’язаних з менеджментом операційної системи шосткінського казенного заводу - Реферат

впровадженням управлінсь ких рішень в операційну інфраструктуру операційного менеджменту підприємства ( управління ремонтними, інструментальними, енергетичними, транспортними і складськими господарства ми ) має особливості забезпечення ефективного функціонування операційної системи підприємства в попередженні можливих порушень в управлінні допоміжно-обслуговуючих заходів. Необхідно відмітить те, що значні витрати у допоміжних виробництвах операційної інфраструктури можуть бути доцільні лише тоді, коло вони сприяють зниженню собівартості продукції у основному виробництві і підвищують якість основної продукції. Управління ремонтним господарством в сучасній операційній системі потребує великої кількості ремонтних робіт машин і механізмів, транспорпортних засобів та ішого обладнання, так як кожне підприємство зацікавлене в тому, щоб обладнання тривалий час знаходилося в робочому стані. Управлінська структура ремонтного господарства охоплює: організаційну (матеріально-технічне забезпечення, вхідних - Хі, Ці і вихідної - Уі - контроль кількості і якості матеріалів, що надходять, і виконаних ремонтних робіт), економічну (стратегічне прогнозування матерально-технічного забезпечення ремонтного господарства), технічну (аналіз технічного обладнання), ремонтно-механічну (основний обсяг ремонтних робіт ), служби і склади. Менеджер операційної системи ремонтного господарства розробляє стратегічні системи: прогнозного забезпечення своєчасних попереджувальних ремонтних робіт обладнання і удосконалення управління напрямками ремонтного господарства.
Управління інструментальним забезпеченням операійної системи здійснюється в необхідності використання різного дорогого оснащення: вимірювальні інструменти, верстатні та слюсарні знаряддя, штампи, різні допоміжні інструменти та інше, без якого неможливо здійснювати операційний процес по виробництву продукції. В управлінні інструментальним господарством тісно переплітаються технічні і економічні елементи, елементи стратегічного прогнозування у визначенні потреб стандартних універсально-нормативних інструментів, виготовлених на спеціалізованих підприємствах і призначених для виготовлення того чи ішого виробу. Менеджер управління інструментальним господарством розробляє стратегічну систему прогнозного забезпечення необхідними високоточними інструментальними пристроями, оснащенням та інструментами, які необхідні для нормального функціонування операційної системи підприємства.
Управління енергетичним забезпеченням операційної системи підприємства базується на використанні усіх витів енергоресурсів, які є носіями різних видів енергії ( електричної, тепливної енергії твердого, рідинного та газоподібного палива і іншої ), які забезпечують різні можливості функціонування операційної системи підприємства. Управлінська структура енергетичного забезпечення операціної системи підприємства має п'ять складових частин: енергосилову службу ( підстанції, електростанції і інше ); теплову службу ( тепломережі, котельні і інше ); газопостачальну службу ( станції постачання киснем, газом і інше ); службу зв'язку ( пожарна сигналізація, АТС і інше ); енергоремонтні служби, що виконують різні ремонти електро-енергетичного обладнання. Менеджер ( головний енергетик ) і його заступники розробляють стратегічний енергетичний прогноз забезпечення потреб усіх необхідних видів енергії для підприємства і удосконалення управління енергетичним господарством підприємства.
Управління транспортним забезпеченням операційної системи підприємства поєднує усі ма-теріальні потоки операційної системи і без транспортного забезпечення операційна система працювати не може. Управління транспортним обслуговуванням здійснює служба транспортного забезпечення підприємства, яка здійснює внутрішній і зовнішній вантажооборот. Менеджер транспортного забезпечення розробляє стратегічний прогноз вантажопотоку і стратегічний план удосконалення управління транспортним забезпеченням і підвищення ефективності роботи транспортного господарства підприємства.
Основні завдання управління складським господарством в менеджменті операційної системи базуються на виконнні функції ефективного зберігання основних та допоміжних матеріалів. За ступенем користування склади поділяються на індивідуального ( зберігають продукцію одного підприємст ва ) і колективного користування (оренда фізичних та юридичних осіб). За розміром склади бувають від невеликих приміщень ( декілька сотень квадратних метрів ) до складів-гігантів ( сотні тисяч квадратних метрів ). Менеджер складського господарства операційної системи здійснює стратегічне прогнозування діяльності складським господарством і удосконалення ефективної його діяльності.
Економічне обгрунтування управлінських рішень, пов'язаних з якістю продукції ( послуг ) в системі операційного менеджменту визначається здатністю забезпечити конкурентну захищеність продукції ( послуг ). Відомо, що економія всіх видів ресерсів і багато іншим поступається місцем якості продукції. Управління системою якості продукції ( послуг ) в операційній системі здійснює служба управління системою якості продукції ( послуг ), яка розробляє стратегічне прогнозуння системою якості продукції ( послуг ) і впровадження реальних заходів щодо виконання якісних показників конкурентнозахищеної продукції операційної системи підприємства.
Для економічного обгрунтування управлінських рішень, пов'язаних з менеджментом операційної системи підприємства, в цілях вибору оптимальних варіантів цих управлінських рішень необхідно зібрати показники управлінської діяльності ( достовірну статистичну техніко-економічну інформацію ), використовуючи також експертні оцінки менеджерів високої фахової підготовки. На основі зформованого масива достовірної техніко-економічної інформації будується статистична оптимізаційна модель показників економічного обгрунтування упралінських рішень, пов'язаних з менеджментом операційної системи підприємства.Статистична оптимізаційна економіко-математична модель показників економічного обгрунтування управлінських рішень - це набір параметрів, об'єднаних в одне ціле регресійними рівняннями. Внаслідок проведення багатофакторногорегресійного аналізу ( визначення коефіцієнтів регресії, залишкову дисперсію, відсів незначних параметрів рівняння регресії, використовуючи багатоступеневий аналіз і інше ) одержуємо оптимальні значення показників від впровадження управлінських рішень на основі реалізації алгоритмів визначення їх оптимальних варіантів на комп'ютерній техніці по економіко-математичній моделі ( в системі АСУ підприємством ). Одержання реальних (прогнозних ) приростних оцінок прибутку і іншого, з врахуванням якісних показників продукції (послуг), проводиться економічне обгрунтування управлінських рішень, пов'язаних з менеджментом операційної системи Шосткінського казенного заводу в умовах подолання ним економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій.
Список літератури:
1. Белінський Л.В., Довгань Л.Є. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник.- К.: 2005. - 624 с.
2. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством.Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2003. - 504 с.
3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організаціях: Навчальний посібник. - К.: "Кондор" - 2004. - 598 с.
4. Економіка транспорту. За редакцією док.екон.наук, проф.Коби В.Г., Навч.пос., К., КДАВТ,КМУЦА, 1999, с-257.

 
 

Цікаве

Загрузка...