WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку - Курсова робота

Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку - Курсова робота

відрахування 161 222,9
- матеріальні та інші витрати 66,825 64,545
Разом 453,05 437,595
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
10
Зм. Лист № докум. Підпис Дата
4. Розрахунок показників економічної
ефективності капітальних вкладень
Для обґрунтування доцільності реконструкції кабельної лінії передачі розраховуються такі показники:
" Коефіцієнт економічної ефективності додаткових капітальних вкладень;
" Термін окупності додаткових капітальних вкладень;
" Зростанняпродуктивності праці;
" Зниження собівартості одного канало-кілометру;
" Зростання фондовіддачі;
" Зростання фондоозброєності.
Коефіцієнт економічної ефективності додаткових капітальних вкладень розраховуємо за формулою:
Е=Nтч2*(Спит1-Спит2)/(К2-К1) (8)
Е=960*(0,944-0,456)/(4377,7-3579,1)=0,587
де Спит1 і Спит2 - питомі експлуатаційні витрати до і після реконструкції, тис. грн.;
Nтч2 - кількість каналів ТЧ після реконструкції;
К1 і К2 - капітальні вкладення до і після реконструкції, тис. грн.
Питомі експлуатаційні витрати Спит1 і Спит2 визначаються за формулою:
Спит=В/Nтч (9)
де В - експлуатаційні витрати до і після реконструкції, тис. грн.;
Nтч - кількість каналів ТЧ до і після реконструкції.
Спит1=453,05/480=0,944 (тис. грн.)
Спит2=437,595/960=0,456 (тис. грн.)
Термін окупності додаткових капітальних вкладень визначається за формулою:
Т=1/Е=(К2-К1)/( Nтч2*(Спит1-Спит2)) (10)
Т=1/0,587=1,705 року
Для визначення продуктивності праці слід розрахувати доходи кабельної лінії зв'язку до і після реконструкції.
Доходи - Д визначаються за формулою:
Д= *СДТ*Nтч*П (11)
де - коефіцієнт, що враховує частку доходів за лінійну частину ТЧ, дорівнює 0,6;
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
11
Зм. Лист № докум. Підпис Дата
СДТ - середня доходна такса за телефонну розмову, що становить до і після реконструкції 3,7 грн.;
Nтч - кількість каналів ТЧ до і після реконструкції;
П - пропускна спроможність одного каналу за рік, що дорівнює 8350 розмов.
Продуктивність праці до і після реконструкції визначається за формулою:
Ппр=Д/Р (12)
де Р - чисельність штату для обслуговування лінії передачі до і після реконструкції.
Ппр1=8897,76/30=296,592 тис. грн./чол.
Ппр2=17795,52/20=889,776 тис. грн./чол.
Зростання продуктивності праці визначається за формулою:
Ппр=(Ппр2/Ппр1-1)*100% (13)
Ппр=(889,776/296,592-1)*100=200%
Зниження собівартості одного канало-кілометру лінії визначаємо, собівартість одного канало-кілометру до і після реконструкції, за формулою:
Впит=В/(Nтч*L) (14)
де L - довжина лінії зв'язку, км.
Впит1=453,05/(480*102)=9,253 грн.
Впит2=437,595/(960*102)=4,496 грн.
Зниження собівартості одного канало-кілометру визначається за формулою:
Впит=(1-Впит2/ Впит1)*100% (15)
Впит=(1-4,469/9,253)*100=51,703%
Для визначення зростання фондовіддачі слід розраховувати коефіцієнт фондовіддачі до і після реконструкції, за формулою:
Кфв=Д/Фосн (16)
Кфв1=8897,76/3579,1=2,486 грн.
Кфв2=17795,52/4377,7=4,065 грн.
де Фосн - вартість основних виробничих фондів, до і після реконструкції, яка чисельно дорівнює вартості капітальних вкладень.
Зростання фондовіддачі визначається за формулою:
Кфв=(Кфв2/ Кфв1-1)*100% (17)
Кфв=(4,065/2,486-1)*100=63,517%
Для визначення зростання фондоозброєності розрахуємо фондоозброєність до і після реконструкції за формулою:
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
12
Зм. Лист № докум. Підпис Дата
Кфо=Фосн/Р (18)
Кфо1=3579,1/30=119,303 тис. грн./чол.
Кфо2=4377,7/20=218,885 тис. грн./чол.
Зростання фондоозброєності розрахуємо за формулою:
Кфо=( Кфо2/ Кфо1-1)*100% (19)
Кфо=(218,885/119,303-1)*100=83,47%
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
13
Зм. Лист № докум. Підпис Дата
5. Аналіз результатів розрахунків.
Висновки
На підставі отриманих даних складаємо таблицю основних показників економічної ефективності кабельної лінії зв'язку до і після реконструкції.
Показник Результат розрахунку
До реконструкції Після реконструкції
Довжина лінії зв'язку, км. 102 102
Кількість каналів ТЧ в ЛАЦ КП, канали 480 960
Капітальні вкладення, тис. грн. 3579,1 4377,7
Експлуатаційні витрати, тис. грн. 453,05 437,595
Доходи, тис. грн. 8897,76 17795,52
Чисельність штату, робітники 30 20
Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень - 0,587
Термін окупності капітальних вкладень, роки - 1,705
Продуктивність праці, тис. грн. 296,592 889,776
Зростання продуктивності праці, % - 200
Собівартість одного канало-кілометру, грн. 9,253 4,469
Зниження собівартості одного канало-кілометру, % - 51,703
Фондовіддача, грн.. 2,486 4,065
Зростання фондовіддачі, % - 63,317
Фондоозброєність, тис. грн. 119,303 218,885
Зростання фондоозброєності, % - 83,47
На підставі таблиці можна зробити висновки, що додаткові капіталовкладення на реконструкцію кабельної лінії зв'язку окупляється за рахунок додаткового прибутку за 1,7 року, що значно менше нормативного терміну окупності, який становить 6,6року.
Коефіцієнт економічної ефективності становить 0,587, що на багато більший нормативного, який становить 0,15, тобто на кожну гривну на 43 копійки прибуток більший.
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
14
Зм. Лист № докум. Підпис Дата
Крім того після реконструкції кабельної лінії зв'язку показники економічної ефективності будуть значно кращі, ніж до реконструкції, а саме, продуктивність праці зросте на 200%, фондовіддача на 63,517%, собівартість одного канало-кілометра зменшиться на 51,703%, фондоозброєність зросте на 83,47%.
Таким чином можна зробити висновок, що реконструкція кабельної лінії зв'язку доцільна.
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
15
Зм. Лист № докум. Підпис Дата
Література
1. Сраніонов О.С. Економіка, організація і планування на підприємствах зв'язку.-М.: Радіо і зв'язок 1986р.
2. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи.
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
16
Зм. Лист № докум. Підпис Дата

 
 

Цікаве

Загрузка...