WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Джерела залучення позикових коштів на підприємствах авіаційної галузі - Реферат

Джерела залучення позикових коштів на підприємствах авіаційної галузі - Реферат

можливість економії фінансових ресурсів на трансакціях, тобто усуваються трудомісткі операції по придбанню встаткування не відволікаючи власних коштів (укладання договору купівлі-продажу, платіж та інше), по змісту й обслуговуванню (амортизаційні відрахування, сплата податків на основні кошти, страхування); дає можливість безперервного й швидкого відновлення виробничих потужностей.
Також зменшити потребу в наявності грошей підприємство авіаційної галузі може за допомогою векселя. Векселя дозволяють за допомогою перепродажу або обліку повертати в оборот омертвлені в дебіторській заборгованості кошти. Примітним є досвід авіаційної компанії UTair, яка на початку 2003р. за підтримкою інвестиційної компанії "Регіон" почала реалізацію вексельної програми, що передбачала випуск короткострокових векселів на суму 20 млн дол.. І вже в 2006р. UTair для поповнення коштів зволіла продовжити свою вексельну програму. На початку поточного року UTair випустила векселя ще раз і залучила 16 млн дол. [10].
Використовуючи векселя можна проводити фінансову операцію РЕПО - кредит, який забезпечений цінними паперами або кредитування під "заставу" цінних паперів, в тому числі і векселів. Підприємство авіаційної галузі може продати векселя іншій стороні, зобов'язуючись викупити їх у заздалегідь зазначений строк або за вимогою іншої сторони. Тобто, зобов'язання на зворотну купівлю відповідає зобов'язанню на зворотний продаж, яке приймає на себе друга сторона. Таким чином підприємство має додаткові кошти, які використовує на протязі визначеного періоду часу. Зворотна купівля цінних паперів відбувається за ціною, відмінною від ціни першого продажу.
У країнах з ринковою економікою на зміну простим відносинам прямого боргу й дебіторської заборгованості, прийшла система факторингових операцій. Звичайно факторинг не є джерелом додаткових коштів, але при більш детальному розгляді факторингу й можливості його застосування на підприємствах ми дійшли висновку, що використання факторингу є доцільним при бажанні підприємства уникнути дебіторської заборгованості і заощадити власні кошти.
Факторинг - це операція, яка об'єднує в собі ряд посередницько-комісійних послуг з кредитування оборотного капіталу суб'єкта господарювання. Основою факторингу є переуступка першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з компенсацією вартості такого боргу першому кредитору. З економічної точки зору факторинг належить до посередницьких операцій і його можна визначити як специфічну послугу, яка надається банками своїм клієнтам у випадку їхнього розрахунково-платіжного обслуговування [11].
З боку нашого дослідження, факторинг становить інтерес для підприємств авіаційної галузі у вигляді форми кредитування, за допомогою якої досягається прискорення оборотності коштів у розрахунках. Це особливо важливо для підприємств авіаційної галузі, тому що, одержуючи негайні платежі, вони, у свою чергу, можуть завчасно розрахуватися зі своїми постачальниками й одержати за це знижку із ціни. Також факторинг є вигідним не тільки з погляду можливості розрахунку зі своїми постачальниками, а й з погляду економії, яку можна досягти шляхом скорочення штату співробітників, що виконують бухгалтерський облік, рекламу, пошук постачальників і покупців, збір інформації про ринки збуту й т.д. Тому, завдяки факторингу у підприємств з'являється можливість зосередитися на своїй основній діяльності.
Відомо, що у світовій практиці існує факторинг не лише внутрішній, але й міжнародний. Міжнародний факторинг має місце при експортно-імпортних операціях і дає можливість підприємствам авіаційної галузі звернутися до досвіду й правил регулювання факторингу міжнародних організацій і міжнародних угруповань факторингових компаній Factors Chain international (FCI), International Factoring Group (IFG) [11].
Однією з нових для вітчизняного ринку форм банківських операцій є форфейтинг, який також може бути використаний підприємствами авіаційної галузі. Форфейтинг - це кредитно-вексельна угода з придбання в кредитора боргу, який виражений в оборотному документі, на безповоротній основі [4]. Це означає, що покупець боргу (форфейтор) бере на себе зобов'язання відмовитися від свого права регресної вимоги до кредитора у випадку неможливості отримання грошових коштів від боржника. Фактично форфейтор (комерційний банк) бере на себе такі ризики, як ризик неплатежу, ризик переказу коштів, валютний ризик, процентний ризик тощо [4].
Підприємство авіаційної галузі може виступити ініціатором форфейтингової операції і отримати можливість додатково мобілізувати кошти й скоротити дебіторську заборгованість. Тобто, економічний зміст форфейтингу для підприємства складає фінансування зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі надання йому пільгових середньострокових кредитів за умов обліку без права регресу векселів ( дебіторська заборгованість покупців товарів, власником яких є підприємство оформляється як комерційна трата - переказні векселі, або як прості векселі).
Дослідження практичного застосування форфейтингу показали, нажаль, при всій вигідності форфейтингу для підприємства, неактивну участь комерційних банків у використанні цієї форми фінансових операцій, із-за наявності великої кількості ризиків [6].
Висновки
Узагальнюючи вищезазначене можна зробити наступні висновки:
- проведений аналіз довів той факт, що в залежності від власних економічних позицій, підприємства авіаційної галузі мають змогу обрати для себе ефективне, дешеве і доступне джерело формування позикового капіталу, доцільне використання якого дало б позитивний економічний ефект;
- досліджувана проблема на сьогоднішній момент є недостатньо розробленою. Незаперечним є той факт, що визначення найефективнішого джерела формування необхідних додаткових фінансових ресурсів неможливо без визначення доцільності використання цього джерела.
Таким чином проблема оптимального механізму формування капіталу підприємств авіаційної галузі не може бути вирішена без подальшого дослідження доцільності залучення позикових коштів, доцільності використання будь-якого джерела додаткових фінансових ресурсів, а тим більше без оцінки найоптимальнішого співвідношення позикового і власного капіталу та визначення факторів, які на це співвідношення впливають.
Список літератури
1. Дороніна М.С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства. Монографія. - Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. - 432 с.
2. Офіційний сайт Державіаслужби України // www.avia.gov.ua
3. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Державний комітет статистики України / За редакцією О.Г. Осауленка, Київ: "Техніка", 2006. - 598 с.
4. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала: Пер. с англ. - М.: "Джон Уайли энд Санз", 2004. - 464 с.
5. Шидловская Н. О. Контокорентний кредит // Вісник НБУ. - 2006. - №5. -С. 96.
6. Троцкий Г., Неєлов И. Кредити у сні й наяву // Бізнес. - 2007. - №6. -С. 12-13.
7. Дякин Б.Г. Лізинг - перспективна форма господарювання. - М.: Економіка, 2002. - 135 с.
8. Луців Б. Л. Лізінг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту. - К.: 1С БО, 2003. - 72 с.
9. Чекмарьова Е. Н. Лізинговий бізнес: Практична допомога з організації й проведення лізингових операцій. - М.: Економіка, 2004. - 127 с.
10. Смирнов А.Л. Факторингові операції. - М.: АТ " Консалбанкир ", 2005.-134 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...