WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Джерела залучення позикових коштів на підприємствах авіаційної галузі - Реферат

Джерела залучення позикових коштів на підприємствах авіаційної галузі - Реферат


Реферат на тему:
Джерела залучення позикових коштів на підприємствах авіаційної галузі
Проблема структури капіталу виникла в теорії і практичній діяльності українських підприємств авіаційної галузі порівняно нещодавно. Основна увага приділялася не джерелам фінансування активів, а окремим видам основних і оборотних активів, що різко знижувало ефективність формування оптимальної структури капіталу [1].
З переходом економіки України на ринковий варіант розвитку в практичній діяльності підприємств авіаційної галузі з'являється необхідність використання позикових коштів у розумних межах, що сприяє розвитку підприємства і забезпечує безперервність обігу його капіталу. [2].
Сьогодні кредитна система, що включає в себе Національний банк України, широку мережу комерційних банків і небанківських інститутів пропонує ряд кредитних операцій, які виступають як джерела формування необхідних додаткових фінансових ресурсів підприємств.
Доцільним є виділити основні джерела позикових коштів: кредити, що надаються комерційними банками за умов угоди за рахунок власних коштів банку; державний кредит, джерелами якого є кошти республіканського бюджету; кредити під цільові виробничі програми за рахунок централізованих кредитних коштів Національного банку; вихід підприємства на фондовий ринок; пошук інвесторів.
Цікавою для нашого дослідження є тенденція сучасних підприємств різних галузей економіки в напрямку збільшення фінансових ресурсів: особливе місце при пошуку дешевого, і що є не менш важливим, доступного джерела залучення позикових коштів, зазвичай, займають саме банківські послуги [3].
Без сумніву, в цьому є сенс, тому що, як правило, використання кредитних вкладень у розумних межах сприяє розвитку підприємства і забезпечує безперервність обігу його капіталу. Не менш важливим є той факт, що кредити відіграють суттєву роль у заміщенні державних джерел фінансування за умов дефіцитності державних ресурсів, високих темпів інфляції.
Позики, кредити надаються банками підприємствам із дотриманням загальних принципів кредитування - цільової направленості, забезпеченості, строковості, платності, зворотності, терміновості [4].
На сучасному етапі розвитку економіки комерційні банки окрім прямого кредиту, який характеризується сплатою одноразових контрактів клієнтів за рахунок кредитних ресурсів банку, здійснює безліч кредитних послуг.
Найбільш зручною формою кредитування, на наш погляд, для підприємств авіаційної галузі за умови тривалого співробітництва, як для банку, так і для підприємства є кредитна лінія, яка відкривається банком на певний строк й у певному обсязі. Для підприємств кредитна лінія зручна тим, що вони можуть безупинно погашати заборгованість із виторгу, й у такий спосіб знижувати суми своєї заборгованості по відсотках.
Широко використається у світовій практиці фінансування клієнта у вигляді овердрафта по відкритому рахунку, але знову ж у випадку, якщо відомі стійкі показники діяльності підприємства. Цей кредит носить багатоцільовий короткостроковий характер. Він надається на розрив у платіжному обороті клієнта, коли поточні фінансові потреби перевищують власні ресурси. Суть овердрафту полягає в наступному: якщо на рахунку клієнта є вільні кошти, то за їх рахунок клієнт кредитує банк, якщо на рахунку грошей немає, то банк видає йому кредит на основі договору [5]. "Всі форми банківського кредитування мають нормативне забезпечення Національного банку України, а про відкриття овердрафту думка Національного банку України залишається не до кінця з'ясованою (дозволене те, що не заборонено?)" [6]. Оскільки овердрафт досить ризиковий, то в Україні даний кредитний договір підписується тільки із клієнтами, яких можна віднести до розряду елітних.
Слід зазначити, що з підприємствами авіаційної галузі банки співпрацюють на умовах овердрафту тільки в тому разі, якщо на рахунку підприємства значний рух коштів. Банк відкриває єдиний активно-пасивний рахунок. З нього проводиться практично всі платежі, включаючи оплату розрахункових документів за різні види товарно-матеріальних цінностей та послуг, чеків на заробітну плату, доручень по платежах у бюджет тощо.
Однією з нетрадиційних форм фінансового обслуговування підприємств є лізинг. Лізинг розглядається в Україні подвійно - як оренда і як форма кредитування, він має комплексний характер і поєднує в собі елементи фінансово-кредитних, інвестиційних та зовнішньоторговельних відносин. Говорячи про сутності лізингу можна погодитися із твердженням Б.Г. Дякина [7], відповідно до якого під лізингом варто розуміти весь комплекс майнових відносин, пов'язаних з передачею майна в тимчасове користування на основі його придбання й наступною здачею в довгострокову оренду.
Іншу точку зору ми знаходимо в роботах Комарова И.К., Луцива Б.Л. [8]. Автори виходять із розуміння лізингу як форми кредитних відносин. Так, Чекмарьова Е.М. відзначає: "надаючи на певний період елементи основного капіталу, власник у встановлений час одержує їх назад, тобто в наявності існування принципів терміновості й зворотності; за свою послугу він одержує винагороду у вигляді комісійних - тим самим забезпечується реалізація принципу платності. Тому в економічному змісті лізинг є кредит, надаваний у формі переданого в користування майна" [9]. Лізинговий бізнес, іншими словами являє собою особливий вид підприємницької діяльності, в основі якої лежать кредитні відносини [9].
Ми вважаємо, що зводити лізинг до кредиту економічно невірно, це дуже вузький підхід, оскільки лізинг має ряд специфічних особливостей. Але слід зазначити, що в лізингу дотримані всі принципи кредитування, і тому більшість економістів, а також юристів вважають правомірним визначати лізинг, як вид кредиту. Ця точка зору має сенс лише тому, що в нашій країні лізингові компанії залежать від фінансових організацій, зазвичай, банків. В Україні поширений опосередкований метод участі банківського капіталу в лізинговому бізнесі, тобто, банк виступає єдиним або найбільшим акціонером лізингової компанії, а лізингова компанія виступає в ролі його дочірньої фірми. В інших країнах, таких як США, Франція, Німеччина, де є давні традиції оренди, лізинг називають довгостроковою орендою [4].
На практиці основні користувачі цієї форми фінансового обслуговування авіаційні компанії. В усьому світі авіаційні компанії працюють з GE Capital Aviation Services (GECAS), яка є провідною компанією по фінансуванню й лізингу повітряних суден . По оцінці GECAS: "…стан ринку в цей час характеризується стабілізацією пасажиропотоків, хоча доходи як і раніше невеликі, пропозиція літаків набагато перевищує попит, що поставило в складне становище їхніх виробників і обрушило ціни на вторинному ринку. Багато авіакомпаній проводять реструктуризацію, ключем до конкурентноздатності стає максимальна гнучкість і здатність швидко реагувати на зміни на ринку. Аналізуючи загальний стан ринку авіаперевезень, можна відзначити, що консолідація галузі триває, конкуренція вній сильніше, ніж коли-небудь, падіння цін загострило ризик переоцінки залишкової вартості літаків, роблячи операційний лізинг найбільш привабливою формою фінансування угод з повітряними судами" [10].
Для підприємств, на наш погляд, лізинг вигідний тим, що: припускає 100% фінансування угоди; поліпшує стан ліквідності підприємств; зменшує розмір оподатковуваного прибутку за рахунок віднесення лізингових платежів на валові витрати; дає

 
 

Цікаве

Загрузка...