WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Визначення економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в менеджменті авіаційного підприємства - Реферат

Визначення економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в менеджменті авіаційного підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Визначення економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень в менеджменті авіаційного підприємства
Механізм прийняття управлінських рішень в операційній, інноваційній, інвестиційній, фінансовій, маркетинговій, кадровій, інформаційно- телекомунікаційній і зовнішньоекономічній системах, що діють в умовах ринкової економіки, передбачає створення умов ефективного функціонування і розвитку авіаційного підприємства. Менеджерська діяльність засновується на підготовці та здійснені необхідного управлінського рішення на основі визначення його економічної ефективності і подальшій послідовній систематизації дій або висновків, спрямованих на одержання прибутку. Ця діяльність повинна бути основана на безперервному зародженні менеджерських ідей, економічному обґрунтуванні стратегічної оцінки ідей в цілому, в тому числі визначення реальності впровадження менеджерських ідей в практику, з врахуванням своїх можливостей та в умовах подолання авіаційним підприємством економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій [1-10].
Аналіз останніх досліджень і публікацій У науковому направленні "Економічне обґрунтування управлінських рішень" є нове і недосліджене на сьогоднішній день, тому методи цього дослідження є актуальні.
Однією із невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується стаття, нами визначається необхідність реформування політики прийняття управлінських рішень на підприємствах, і в тому числі на авіаційних підприємствах, з визначенням того, що така необхідність насамперед базується на принципі визначення економічної ефективності механізму прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень і прийняття їх оптимальних варіантів на рівні, достатньому для їх впровадження, в тому числі на державному рівні, а також на засадах забезпечення обов'язковості їх реалізації на вітчизняних виробництвах [2-10].
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення науково обґрунтованого механізму удосконалення визначення економічної ефективності прийняття управлінських рішень в менеджменті авіаційного підприємства, спрямованого на забезпечення ефективної діяльності його автоматизованих підсистем управління: операційною, інвестиційною, інноваційною, маркетинговою, інформаційно-телекомунікаційною, кадровою, зовнішньоекономічною в автоматизованій системі управління авіаційним підприємством з використанням джерела формування масиву достовірної статистичної техніко-економічної інформації показників механізму прийняття управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу. Механізм прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень на авіаційному підприємстві виявляє співвідношення між попитом та пропозицією на товар, політикою цін, прогнозними розрахунками капіталовкладень, податковими відрахуваннями, одержанням прибутку і розрахунку критичної межі беззбитковості, визначення можливостей обсягу виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції і потреб систем матеріально-технічного забезпечення та управління збутом продукції, в системі матеріально-технічних запасів споживання, в операційній інфраструктурі підприємства (управління ремонтними, інструментальними, енергетичними, транспортними і складськими господарствами ), з високою якістю продукції ( послуг ) і управлінням конкурентною стратегією підприємства на перспективу 10 і більше років.[7-10].
Визначення економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень, пов'язаних з менеджментом операційної (виробничої) системи підприємства, базується на прийнятті управлінських рішень у виробничій діяльності підприємства, в управлінні системою планування, в системі матеріально - технічного забезпечення та управлінні збутом продукції (послугами), в системі матеріально-технічних запасів, в операційній інфраструктурі підприємства, а також в управлінні якістю продукції, перспективним конкурентним захистом продукції (послуг) авіаційного підприємства.
Прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, пов'язаних з фінансовим менеджментом авіаційного підприємства визначає основні функції та управлінські структурні відносин підприємства по визначенню потреб у фінансових ресурсах ; управління основними видами фінансування, джерелами фінансування та особливостями їх отримання ( зовнішнє, акціонерне, кредитне, довгострокове фінансування, фінансування за допомогою облігацій, акцій, середньострокове, короткострокове фінансування; кредити під заставу обладнання, відсоткова ставка); управління формуванням капіталу підприємства.[1-9].
Стратегія прогнозування економічного обґрунтування управлінських рішень щодо залучення фінансових коштів по розподілу та використанню фондів підприємства, основного (основні фонди, дострокові фінансові вкладення, нематеріальні активи) і оборотного капіталу (готівкові засоби, кошти боржників і складські запаси) та управління процесами формування фінансового плану підприємства основного бюджету, та його структур, з врахуванням дій комерційного ризику і виникнення небезпеки кризових явищ і ситуацій на авіаційному підприємстві.[1]
Механізм прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, пов'язаних з впровадженням на підприємстві інвестиційного менеджменту необхідне для ефективного формування основного бюджету підприємства, перетворення інвестиційних ресурсів у вкладання капіталу для ефективного використання інвестиції в підприємницькій діяльності підприємства і отримання прибутку за рахунок використання частини вартості валового внутрішнього продукту з метою збільшення активів підприємства.
Стратегічний інвестиційний менеджмент - це процес управління інвестиційною діяльністю у фінансовому управлінні поповнення бюджету підприємства за рахунок стратегічного інвестора, який у процесі інвестування коштів має стратегічну мету встановити контроль над підприємством за рахунок придбання контрольного пакета акцій в акціонерних товариствах. Економічне обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з інвестиційним менеджментом, необхідно впроваджувати підприємством для отримання ефективних інвестиційних проектів, виявлення економічних ризиків, скорочення тривалості інвестиційного періоду, що пов'язує підприємство з його контрагентами: фінансовими, кредитними, страховими установами, фінансовим ринком для залучення коштів і вкладання їх в основний бюджет і інше[9].
Прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень в умовах подолання підприємством економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій має зв'язок з бізнесом і тими подіями, настання яких може призвести до втрат великих фінансових коштів, якщо менеджер не передбачить вірогідності тих чи інших економічних ризиків, небезпеки кризових явищ і ситуацій. Механізм прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень щодо зниження ступеняпідприємницького ризику і небезпеки кризових явищ і ситуацій спонукає менеджера протидіяти причинам виникнення і подолання наслідків економічних криз і небезпеки кризових явищ і ситуацій ефективним управлінням інноваційно-інвестиційною діяльністю, особливостями стратегічного прогнозування і бюджетного планування, стимулюванням, мотивацією і ефективною працею персоналу і ін.[14].
Механізм прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень,

 
 

Цікаве

Загрузка...