WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обґрунтування прийняття управлінських рішень в системі інноваційного менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

Обґрунтування прийняття управлінських рішень в системі інноваційного менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

виробництва та постачання матеріалів, сировини та напівфабрикатів - вхідні інноваційного процесі (Хі і Ц і), перетворені новою операційною системою на її вихідні - нову готову продукцію (Уі), а також планування збутом продукції з використанням інформаційно-телекомунікаційної систем для створення іміджу оновленому підприємству;
зменшення ризиків інвестування за рахунок збільшення кількості інвесторів і зменшення часу на використання інвестицій (кругообіг інвестицій).
Поточне (оперативне) планування відображає і реалізує показники довгострокового, перспективного планування і вирішує конкретні питання теперішнього часу впровадження інноваційних проектів з врахуванням більш ефективних інноваційних показників у відповідності з бізнес-планом.
План розробки і впровадження інноваційного проекту для оновлення підприємства є детальний, узгоджений у часі з виконавцями-розробниками проекту і фінансовими структурами документ - комплексний інноваційний проект, спрямований на конкретне досягнення мети-отримання прибутку від реалізації нової конкурентоспроможної продукції (послуг), а також збуту нової продукції (послуг), використовуючи (внесений в комплексний інноваційний проект виконавцями-розробниками інноваційного проекту) бізнесово-телекомунікаційну систему для створення іміджу оновленому підприємстві в системі інноваційного менеджменту [5].
Механізм формування та реалізації прийняття управлінських рішень для проведення науково-дослідних розробок і впровадження комплексного інноваційного техніко-економічного проекту підприємства пов'язані з:
пошуками виконавців розробки і впровадження комплексного інноваційного техніко-економічного проекту оновлення підприємства, з розробкою системи інноваційного менеджменту підприємства, використовуючи наукову організацію раціонального підбору працівників (проектних, науково-дослідних організацій) по принципу конкурсної експертизи на основі експертних оцінок висококваліфікованих спеціалістів (Хі І Ці) з обробкоюдостовірної статистичної інформації, використовуючи методи математичного моделювання для побудови статистичної оптимізаційної моделі і отримання результатів(Уі);
розробкою комплексного техніко-економічного проекту, застосовуючи техніко-економічний аналіз оцінки варіантів управлінських рішень використовуючи систему показників( Х і Ці) і їх реалізацію оптимальними управлінськими рішеннями (Уі) / детальна розробка технічної документації інноваційної операційної системи, оцінка ефективності впровадження кожної складової інноваційної системи, соціально-економічні і екологічні наслідки від реалізації комплексного техніко-економічного проекту, інвестиційне забезпечення, планові показники проектно-кошторисної документації інноваційної системи, а також визначення чітких варіантів механізму реалізації комплексного інноваційного техніко-економічного проекту з очікуваними реальними показниками функціонування оновленої операційної системи підприємства і інше ).
Розробка і впровадження автоматизованої системи управління інноваційним підприємством (АСУ "Інноваційний менеджмент авіаційного підприємства") необхідна для функціонування в оптимальному, автоматизованому режимі усіх систем інноваційного підприємства (операційної, фінансової, інвестиційної, кадрової, зовнішньоекономічної і бізнесово-телекомунікаційної ), а також для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, пов'язаних з системою інноваційного менеджменту, використовуючи економіко-математичне моделювання для побудови оптимізаційних моделей і їх реалізація АСУ "Інноваційний менеджмент авіаційного підприємства".
Механізм формування та реалізації прийняття управлінських рішень, пов'язаних з системою інноваційного менеджменту підприємства являється основою для оцінки вибору оптимальних варіантів управлінських рішень для визначення яких необхідно зібрати показники управлінської діяльності інноваційного підприємства (достовірну статистичну техніко-економічну інформацію), використовуючи експертні оцінки менеджерів високої фахової підготовки.
На основі зібраного масиву достовірної техніко-економічної інформації будується статистична оптимізаційна модель показників економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою інноваційного менеджменту підприємства.
Статистична оптимізаційна економіко-математична модель показників економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою інноваційного менеджменту - це набір техніко-економічних параметрів системи, об'єднаних в єдине ціле регресійними рівняннями.
Внаслідок проведення багатофакторного регресійного аналізу (визначення коефіцієнтів регресії, залишкову дисперсію, відсів незначних параметрів рівняння регресії, використовуючи багатоступеневий аналіз і інше) одержуємо оптимальні значення показників від впровадження управлінських рішень, пов'язаних з системою інноваційного менеджменту, на основі реалізації алгоритмів визначення їх оптимальних варіантів на комп'ютерній техніці по економіко-математичній моделі. Одержання реальних (прогнозних) приростних оцінок прибутку і іншого, з врахуванням якісних показників продукції (послуг), проводиться економічне обґрунтування впровадження управлінських рішень, пов'язаних з системою інноваційного менеджменту авіаційного підприємства в умовах подолання підприємством економічних ризиків, небезпеки кризових явищ і ситуацій.
Список літератури:
1. Белінський Л.В. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник.- К., Центр навч. літ. 2005.
2. Василенко О.В., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент.- К., ЦУЛ, 2003.
3. Курочкін А.С. Операціонный менеджмент. Навч. пос. К., МАУП, 2000.
4. Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины. Монография.- К.: Издательство "Феникс", 2004. - 667 с.
5. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шпакова О.М. Менеджмент в організаціях: Навчальний посібник. К: " Кондор",2004.-598с.

 
 

Цікаве

Загрузка...