WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз механізму економічної реалізації відносин власності в авіатранспортному підприємстві акціонерного типу - Реферат

Аналіз механізму економічної реалізації відносин власності в авіатранспортному підприємстві акціонерного типу - Реферат

управління корпорації, як фактор. Що має не менше. А нерідко навіть і більше значення, ніж фінансові показники.
Економічна реалізація відносин акціонерної власності пов'язана із присвоєнням доходу як результату даного виду підприємництва. Суб'єктами присвоєння не тільки необхідного, але й прибавочного продукту є функціональні власники як учасники відносин присвоєння акціонерного капіталу. Таким чином, акціонерна власність являє собою відносини колективно-приватного присвоєння матеріальних і фінансових активів, спрямовані на оптимізацію витрат і здійснення високоприбуткової підприємницької діяльності.
Докладний шлях механізму економічної реалізації відносин власності ми представили у вигляді послідовності й розподілили їх відповідно до етапів.
Існує певний вид праці, що виконують наймані робітники в корпорації. Наймана праця - це праця найманого робітника корпорації, власником якого він не є, що працює за договором наймання.
Праця найманих робітників іде на продуктивність певного товару або ряду товарів корпорації, що має споживчу вартість, вироблених для продажу або обміну. Від продуктивності корпорації ми одержуємо певний товар, що передаємо контрагентам на основі раніше підписаного контракту (у нашому випадку контрагенти являють собою осіб, що прийняли зобов'язання за договором, при цьому кожна зі сторін у договорі по відношенню друг до друга, тобто корпорація й контрагенти), які, у свою чергумають право його продати і/ або продати права на його власність.
У результаті продажу товару і/ або продажу права на його власність, ми одержуємо доход. Звичайно, це сума, що корпорація одержала як нагороду за зусилля (наприклад, заробіток або торговельний прибуток) або як дохід на капіталовкладення (наприклад, рента або відсоток), але в запропонованій нами схемі економічної реалізації власності це доходи, одержані в сфері матеріального виробництва, тобто це економічна вигода в грошовій або натуральній формі, що враховує у випадку можливості її оцінки й у тій мері, у якій таку вигоду можна оцінити. Дохід ми розподіляємо між трьома складовими:
а) виробничі витрати;
б) плата податків;
в) прибуток (отриманий після всіх виплат).
4. Самі по собі витрати це фактори виробництва (земля, праця, капітал, здатність до підприємництва), які потрібні для наступної продуктивності товарів корпорацією. Також це витрати на розвиток підприємства, які необов'язково приводять до появи матеріальних активів, але мають своєю метою сприяти купівлі - продажу за допомогою реклами й інших інструментів. Частина витрат іде на виплату заробітної плати менеджерам (які контролюють виконувану роботу й, безпосередньо, діяльність найманого персоналу) і найманим робітникам, що роблять товар (заробітна плата - це форма матеріальної винагороди за працю, частину вартості створеної й реалізованої продукції (послуг), що надходить працівникам корпорації. Як правило, це вартісна категорія. Плата податків має на увазі під собою виплату частини доходу, отриманого від продажу товарів державі.
5. Після виплати необхідних складових у нас залишається прибуток. Це різниця між виторгом від реалізації продукції (продаж товарів) без податку на додану вартість і акцизів і витратами на виробництво й реалізацію, що включають у собівартість продукції (робіт, послуг). У свою чергу, прибуток ми розподіляємо на реінвестиції (повторні додаткові вкладення засобів, отриманих у формі доходів від інвестиційних операцій) і дивіденди, які являють собою частину прибутку акціонерного товариства, що розподіляються щорічно між акціонерами після сплати й відрахувань на розширення виробництва, поповнення резервів, виплати відсотків по облігаціях і винагород директорам. Виплата доходів акціонерам виробляється готівкою або акціями. Розмір дивіденду варіюється для звичайних акцій і є фіксованим при придбанні привілейованих акцій. До цінних паперів, що приносять дивіденд, відносяться такі як, наприклад, акції, дивідендні сертифікати, сертифікати участі. Реінвестиції прямо вносяться в діяльність корпорації.
6. Заключним етапом механізму економічної реалізації власності, є внесок власників частини свого прибутку в корпорацію у вигляді паю (доля акціонера в АТ).
Висновки дослідження. Розроблено механізм економічної реалізації відносин власності, що враховує кругообіг коштів через ряд учасників корпорації (до яких відносяться наймані робітники, менеджери і власники), а, також, безпосередньо, через створення продукту, його реалізацію, збут, одержання прибутку. Механізм економічної реалізації відносин власності був розроблений для ідентифікації в трансформаційній економіці найбільш конфліктної стадії реалізації власності - у сфері розподілу. Несправедливий розподіл доходів від використання власності здатний повністю зруйнувати й співробітництво акціонерів. У зв'язку із цим особливе місце в розподільному механізмі мають такі економічні форми реалізації власності, як заробітна плата найманих робітників і прибуток акціонерів.
Список літератури
1. Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - Київ: Молодь, 1997. - 1000 с.
2. Булатов А.С. Экономика: Учебник. - 2 - е изд., переаб. и доп. - М.: БЕК, 1997. - 816 с.
3. Вобленко С. Имущественный бюджет // Городское управление. - 1997. - № 7. - с. 17 - 23.
4. Капелюшников Р.И. "Економічна теорія власності"
5. Коуз Р. Фірма, ринок та право. М., 1993.
6. Макаров А.М. " Ответственное взаимодействие групп интересов как условие развития предприятия"

 
 

Цікаве

Загрузка...