WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз механізму економічної реалізації відносин власності в авіатранспортному підприємстві акціонерного типу - Реферат

Аналіз механізму економічної реалізації відносин власності в авіатранспортному підприємстві акціонерного типу - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз механізму економічної реалізації відносин власності в авіатранспортному підприємстві акціонерного типу
Постановка проблеми у загальному виді. Її зв`язок із важливими науковими чи практичними завданнями . На даний час велика кількість малих і фінансово малоспроможних авіакомпаній України, принципово не в змозі не тільки витримати конкурентну боротьбу зі світовими гігантами, а і витримати свою конкурентоспроможність на внутрішньому ринку України. Зважаючи на те, що Україною продекламовано політику поступового входження до Європейського Співтовариства можна чітко визначити цілі і завдання політики України у сфері розвитку свого власного ринку перевезень.
Головною довготерміновою ціллю є створення конкурентоспроможного національного авіаперевізника, або декількох авіаперевізників здатних у перспективі ефективно конкурувати на міжнародному і внутрішньому ринках авіаційних перевезень, найвірогідніше у складі одного із світових авіаційних альянсів і в режимі "відкритого неба".
Оскільки сьогодні жодна з авіакомпаній України не може задовольнити таких вимог планується у середньостроковий і короткостроковий період забезпечувати підтримання жорсткого паритету частоти руху і ємності на міжнародних авіаційних маршрутах між призначеними українськими перевізниками та авіаперевізниками інших країн у відповідності до вище укладених і діючих міжурядових угод. Однак такий стан речей не може існувати довго. Вже сьогодні багато Європейських країн, все наполегливіше піднімають питання про повну лібералізацію повітряного руху між Україною і Європейськими країнами.
Актуальністю обраної теми є те, що створення нових організаційних форм в державному секторі економіки здебільшого не змінює змісту функціонування підприємства. Тому становлення нових організаційно-правових форм мало що може дати, якщо взаємовідношення приватизованих (акціонерних) авіаційних підприємств з державою, а також відносини в самому підприємстві не будуть новими по своєму змісту. Найближчим часом прогнозується ріст корпоративних поглинань на пострадянському просторі. Для того щоб зупинити цей процес необхідно внести значні зміни в Кримінальний кодекс, а також у Законодавство України та інших країн постіндустріального простору. Необхідно підвищити якість корпоративного управління і бізнес - культури, а також необхідно ввести чіткі правила на ринку, які знижували б адміністративні бар'єри й захищали права власників. Якщо ці зміни будуть прийняті, то вони посприяють більшій прозорості в діяльності держави як кредитора в справах про банкрутство й розвиток досудових врегулювань корпоративних суперечок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв`язання даної проблеми У своїй науковій роботі Булатов А.Н. "Методичні інструменти комплексної оцінки економічної ефективності корпоративного управління на промислових підприємствах" розробив модель оцінювання ефективності корпоративного управління на основі методу розрахунку ринкової вартості корпорації.
В свою чергу, у своїй дисертації на тему "Удосконалення механізму управління власністю промислових корпорацій" Дроздов С.А. аналізував методологію управління об`єктами корпоративної власності, та розрахував ефективність управління власності в інтересах корпорації. Але механізм економічної реалізації відносин власності в авіапідприємствах акціонерного типу не був розроблений раніше.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми Для досягнення ефективності функціонування корпорації керівництву необхідно зрозуміти глибинну сутність цілей зацікавлених сторін намагатися якнайкраще узгодити їхні інтереси. Це складні завдання, оскільки між різними групами учасників корпоративних відносин виникають цільові конфлікти. Управління процесами розв'язання цих конфліктів має бути одним із головних завдань функціонування корпорації.
Процес реалізації акціонерної власності охоплює всі стадії відтворювального процесу - виробництво, обмін, розподіл, споживання. У зв'язку з тим, що в процесі виробництва створюються матеріальні блага - у результаті з'єднання праці з умовами його здійснення, зміст і результати розвитку виробництва являють собою вихідний щабель реалізації акціонерної власності.
У трансформаційній економіці найбільш конфліктною стадією реалізації власності стає сфера розподілу. Несправедливий розподіл доходів від використання власності здатний повністю зруйнувати й співробітництво акціонерів. У зв'язку із цим особливе місце в розподільному механізмі мають такі економічні форми реалізації власності, як заробітна плата найманих робітників і прибуток акціонерів. Отже, механізм реалізації власності необхідний для чіткого подання організаційної й економічної ефективності відносинами власності.
Основний розділ полягає в аналізі механізму економічної реалізації відносин власності. Для цього ми розглянули й проаналізували головні сектори механізму економічної реалізації власності. Сектори ми розділили, відповідно до їхніх характеристик: на фінансовий і не фінансовий. Це необхідно для чіткого подання організаційної й економічної ефективності.
Для фінансового сектору об'єктивною оцінкою діяльності корпорації є його фінансові показники, серед яких:
Максимізація ринкової вартості фірми;
Підвищення ліквідності активів;
Збільшення обсягів реалізації;
Мінімізація витрат;
Збільшення власних коштів корпорації;
Забезпечення рентабельної діяльності та ін.
Нефінансовий сектор розглядає стабільність, ефективність роботи органів

 
 

Цікаве

Загрузка...