WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інтегральна оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств - Реферат

Інтегральна оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств - Реферат

будується з вершини через проміжні рівні до найнижчого рівня, який, в нашому випадку, є переліком необхідних для розгляду і оцінці приватних показників. Далі показники попарно порівнюються по відношенню їх дії ("вазі" або "інтенсивності") на узагальнюючий показник, а при подальшій обробці і на загальну характеристику, тобто на інтегральний показник.
В результаті може бути виражено відносний ступінь (інтенсивність) взаємодії елементів в ієрархії, це потім виражається чисельно. У нашому випадку, формалізований вираз представленого зв'язку між аналізованими показниками якості інвестицій можна представити у вигляді адитивної моделі, тобто моделі, в яку чинники, що впливають на результат, входять у вигляді суми алгебри
Індивідуальні показники, вибрані нами згідно вимог у розрізі якості інвестиційної діяльності авіакомпанії (табл. 2).
Таблиця 2
Показники оцінки якості інвестиційної діяльності авіакомпанії
Критерії якості Показники даної групи
Управлінська складова (Уу) Коефіцієнти: - продуктивності праці (К1); - співвідношення темпів росту виручки та темпів росту заробітної плати управлінського персоналу (К2); - плинності кадрів (К3); - "Ключова фігура в управлінні, якість управління" (К4).
Виробнича складова (Ув) Коефіцієнти: - інноваційної місткості створюваних об'єктів (К5); - середнє завантаження за напрямками (К6); - фондовіддачі (К7); - задоволеності попиту на перевезення (К8).
Показники: - парку повітряних суден (К9); - обсягу перевезень пасажирів та вантажів (К10); - пропускної здатності (К11); - річного нальоту годин (К12);
Фінансова (економічна) складова (Уф) Коефіцієнти: - прибутковості капіталу, що інвестується (К13); - конкурентноздатності (К14); - самофінансування (К15); - рівня позикових коштів (К16); - вартості капіталу (К17); - вартості боргових зобов'язань (К18); - фінансової стійкості (К19); - фінансової стабільності(К20); - власності (К21).
Соціально-екологічна складова (Усе) Коефіцієнти: - рівня безпеки перевезень (К22); - рівня екологічності транспортних процесів (К23); - співвідношення середньої заробітної плати робітника з середньою заробітною платою в галузі (К24); - безпеки перевезень (К25)
Отже визначення узагальнюючих показників, які впливають на оцінку якості інвестиційної діяльності залежить від значень раніш обраних індивідуальних показників (табл. 2.), має наступний вигляд:
Уу = К1+К2+К3+К4;
Ув = К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12;
Уф = К13+К14+К15+К16+К17+К18+К19+К20+К21;
Усе = К22+К23+К24+К25
Вплив (вагу) кожного індивідуального показника на узагальнюючий показник можна оцінити за допомогою експертів, які залучаються для вирішення даної задачі.
Після визначення узагальнюючих показників необхідно визначити інтегральний показник оцінки якості інвестиційної діяльності авіакомпанії. Тому на основі аналізу оцінок провідних керівників авіатранспортних підприємств, визначено, що найбільшу питому вагу впливу на якість інвестиційної діяльності мають критерії якості фінансової складової (0,52-0,55), виробничої складової (0,31-0,35), управлінської складової (0,09-0,12), соціально-екологічної складової (0,02-0,05).
На основі даних оцінок була сформована формула інтегрального показник оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства:
Для отримання можливості гнучкішої оцінки якості інвестиційної діяльності для авіатранспортних підприємств, на основі відомих в науковій літературі характеристик стану промислового підприємства з погляду його економічної і соціальної стійкості, пропонуємо використовувати наступні види і рівні якості інвестиційної діяльності:
- критична якість - це стан авіатранспортного підприємства, при якому воно не здатне генерувати достатні грошові потоки для підтримки своєї життєздатності, що незабаром може привести до банкрутства;
- граничнодопустима якість - виявляється в тому випадку, якщо частина ознак середовища незмінна і система не має відповідних компенсаторних механізмів. При незмінному середовищі подібна система може існувати скільки завгодно довго, проте будь-яка істотна зміна ознак веде до втрати інвестиційних можливостей;
- адаптивна якість - припускає наявність у системи достатніх резервів, завдяки яким вона здатна компенсувати негативні дії зовнішніх і внутрішніх чинників і перейти в стан абсолютної якості;
- абсолютна якість - мається на увазі, що у системи є не тільки наявні достатні резерви і економічна ефективність (в першу чергу, отримання прибутків), але і ефективний механізм прогнозування, що дозволяє їй максимально передбачати негативні зміни зовнішніх і внутрішніх чинників і вживати заходів по їх запобіганню і максимізації ефектів від інвестиційної діяльності.
Для оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств пропонуються наступні нормативні значення інтегрального показника (табл.3).
Таблиця 3
Інтервально-якісна шкала якості інвестиційної діяльності
авіатранспортного підприємства
Рівні якості інвестиційної діяльності критична якість граничнодопустима якість адаптивна якість абсолютна якість
Інтервали значень рівнів (Уінтегр) 0?Уінтегр<0,33 0,33?Уінтегр<0,66 0,66?Уінтегр<1 Уінтегр?1
Висновки. Для формалізації показників оцінки якості інвестицій, запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій, тобто метод багатокритерійної (векторної) оптимізації, що надає змогу розкласти інтегральний показник якості інвестиційної діяльності на узагальнюючи показники, а ті в свою чергу на індивідуальні. На прикладі авіакомпанії наведено формування узагальнюючих показників і отримання інтегральної оцінки якості інвестиційної діяльності. Формування і відбір індивідуальних показників інтегральної оцінки авіатранспортного підприємства відбувається в залежності від основних напрямів в діяльності підприємства, основної мети і напрямку залучення інвестиційних ресурсів.
- для отримання можливості більш гнучкої оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств, на основі відомих в науковій літературі характеристик стану промислового підприємства, з погляду його економічної і соціальної стійкості, рекомендовано використовувати наступні види і рівні якості інвестиційної діяльності: критична якість, граничнодопустима якість, адаптивна якість, абсолютна якість.
Список літератури
1. Пономарьов О.В. Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств:Дис. Канд..екон. наук:08.00.04/ Національний авіаційний університет. - К., 2007. - 214с.
2. Тавер Е. И. Совершенствование действующих систем управления качеством на основе стандартов ИСО 9000 версии 2000.Опыт консалтинга // Все о качестве. Отечественные разработки. - 2002. - Выпуск 21. - С. 13-22.
3. Сич Є.М., Ільчук В.П. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності// Проблеми праці, економіки та моделювання: Збірник наукових праць, частина 1. - Хмельницький, НВП "Еврика" ТОВ, 1998. - 266с.
4. Сич Є.М., Ільчук В.П. Особливості оцінки інвестиційних проектів в умовах нестабільності економічної ситуації// Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту. - К.: КІЗТ, 1998. - №2. - С.34-38

 
 

Цікаве

Загрузка...