WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інституціональні аспекти інтеграції Національної Академії Наук України в сучасну соціально-економічну систему - Реферат

Інституціональні аспекти інтеграції Національної Академії Наук України в сучасну соціально-економічну систему - Реферат

фінансових коштів і обмежене використанням їх на власні потреби як основа системи мотивації;
" орієнтація на проведення обережних змін без ризику як основна межа організаційного клімату;
" орієнтація на минулий досвід і збереження організаційних центрів у відношенні до кадрів.
Проте сучасне зовнішнє середовище є таким, що швидко змінюється і важко прогнозується. Для ефективного функціонування в таких умовах ключовими моментами стратегії розвитку є: націленість на пошук глибинних потреб і їх задоволення (потреба в освіті, саморозвитку, творчості), саморозвиток і постійна організаційна адаптація з метою оптимізації потенціалу і ефективного забезпечення всебічного розвитку.
Тому система управління НАН України як інтегрованого об'єднання учасників повинна характеризуватися:
" адаптивною організаційною структурою управління;
" творчою діяльністю учасників з мінімальною регламентацією зв'язків;
" партнерською діяльністю по відношенню до зовнішніх учасників;
" зв'язками, що вільно формуються, та неформальними зв'язками;
" венчурним фінансуванням як основою системи мотивації;
" орієнтація на організаційні зміни і випереджуючу адаптацію як основну рису організаційного клімату;
" орієнтація на стратегічне мислення і творчий пошук можливостей по відношенню до формування та розвитку кадрів.
Реформування НАН України, в т.ч. перегляд цільової функції, інтеграція в суспільно-політичне і соціально-економічне середовище і реструктуризація, що передбачає створення нової адаптивної системи управління не можуть пройти одночасно. Це довгий процес організаційного розвитку, що включає: по-перше, формування відповідних взаємозв'язків з елементами середовища на зовнішньому і внутрішньому інституційному рівнях; по-друге, розробку і реалізацію інтеграційної стратегії розвитку Національної академії наук України на базі Комплексного програмно-цільового підходу; по-третє, створення організаційно-економічного механізму і набору інструментів що забезпечують формування і розвиток НАН України як гнучкого інтегрованого об'єднання.
Формування нових взаємозв'язків вимагає детального відробітку і реалізації комплексу першочергових заходів щодо напрямів інтеграції:
1. Інтеграція "НАН України - Держава":
1.1. На рівні регіону - підвищення ролі регіональних наукових центрів: додання науковим центрам статусу експертних організацій (науково-технічна комплексна експертиза); формування програм співпраці "НАН України - регіони" на якісно новому рівні, інтеграція програм в Комплексні програми розвитку регіонів; надання науковим центрам статусу генерального виконавця по реалізації науково-технічних програм, в т.ч. за кошти бюджетів.
1.2. На рівні бюджету: законодавче закріплення і забезпечення відрахувань на науку не менше 1,0% ВВП; перехід до формування пулу цільових державних і національних програм; надання НАН України реального статусу Вищої експертної організації, формування нормативно-правового поля по обов'язковій науково-технічній експертизі бюджетних програм.
1.3. На рівні центральних органів влади: створення в Президії НАН України органу по організації поточної взаємодії з КМУ і ВРУ; створення постійних сумісних засідань "Комітет з науки ВРУ - НАН України".
2. Інтеграція "НАН України - Суспільство":
2.1. Створення в рамках НАН України Суспільних рад з організації взаємодії з некомерційними громадськими організаціями і фондами, створення в Президії НАН України відповідного виконавчого органу.
2.2. Розробка стратегії взаємодії та забезпечення участі НАН України в створенні фондів і громадських організацій наукової і соціальної спрямованості.
2.3. Формування спонсорських пулів по вкладенню до фондів наукової спрямованості.
2.4. Створення нормативно-правової бази функціонування і оподаткування діяльності фондів і громадських некомерційних організацій наукової спрямованості за участю НАН України.
3. Інтеграція "НАН України - Особа": - створення системи Університетів НАН України як завершального етапу в існуючій системі вищої освіти; - створення системи аспірантур на якісно новому рівні - перехід від існуючої системи підготовки наукових кадрів до системи багаторівневої післядипломної освіти; - створення при інститутах НАН України системи післядипломної освіти і підвищення кваліфікації; розробка і реалізація національних освітніх програм професійної спрямованості.
4. Інтеграція "НАН України - Національна економіка":
4.1. Рівень галузі: створення системи наукових організацій подвійного підпорядкування з правом формування галузевих науково-технічних програм по забезпеченню науково-технічної підтримки функціонування підприємств галузі; створення в рамках галузей фондів забезпечення науково-технічного розвитку з відрахування до 0,5% від валового обороту з напрямом цих засобів на комплексні програми розвитку і науково-технічної підтримки діяльності підприємства; підвищення ролі галузевих технопарків як головних центрів інноваційної діяльності, створення при них галузевих об'єднань і систем стимулювання інноваційної діяльності і підтримки процесів комерціалізації.
4.2. Рівень підприємства: забезпечення технопаркам стабільної правової бази; створення об'єднань підприємств типу: вертикально-інтегрованих структур "інститут НАН України - крупне підприємство" на основі цілісного технологічного ланцюжка; горизонтально-інтегрованих структур "інститут НАН України - група однопрофільних підприємств" з метою забезпечення комплексної науково-технічної підтримки виробничого процесу і програм економічного розвитку; створення нормативно-правової бази створення в об'єднаннях підприємств цільових фондів, направлених на фінансування програм науково-технічної підтримки діяльності підприємств; організація системи підготовки кадрів і підвищення кваліфікації персоналу для об'єднань підприємств обох типів; створення системи стандартизації, сертифікації і експертизи в рамках об'єднань підприємств, формування нормативно-правової бази по їх функціонуванню; участь підрозділів НАН України в створенні систем управління якістю на підприємствах.
Ефективність соціально-економічних зв'язків та ефективність реалізації інтеграційної стратегії розвитку Національної академії наук України залежить від ефективності відповідного організаційно-економічного механізму інтеграції і розвитку.
Висновки. На наш погляд, саме таке бачення місця НАНУ, структури дерева цілей, структури механізмів інтеграції в суспільно-політичне і соціально-економічне середовище в умовах соціальної орієнтованої економічної системи: орієнтація на розвиток людини, перехід від механізмів стимулювання діяльності до механізмів стимулювання творчої діяльності на основі цілісного світогляду, є віддзеркаленням суті суспільної ролі НАНУ як основи забезпечення всебічного розвитку духовної і матеріальної культури народу України в сучасних умовах.
Список літератури
1. Авдашева З., Дементьев В. Акціонерні і немайнові механізми інтеграції в російських бізнес-групах. // Російський економічний журнал. - 2000. - №1.
2. Згуровський М.З. Україна ще має шанс. // Дзеркало тіжня- 2005.-28.05. - 3.06.
3. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О. Історія економічних учень. Підручник, - К.: КНЕУ, - 1999.- 564 с.
4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник.- 2-е издание, - М.: ІНФРА-М, 2001. - 480 с.
5. Міністерство освіти і науки розробило нову схему інноваційного розвитку України // Урядовій кур'єр. - 2005. - 2.06. - С. 4.
6. Мовсеян А.Г. Американські транснаціональні корпорації в сучасній світовій економіці //США, Канада: Економіка. Політика. Культура. - 2000. - №12.- С.103-117.
7. Савельєв Є., Юрій Є. Елітні університети, еліта країни, елітна країна. Криза чи нова роль університетів? // Дзеркало тіжня. - 2005. - 28.05. - 3.06
8. http://www.nas.gov.ua
9. http://beta.nas.gov.ua
10. http://www.nas.gov.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...