WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інноваційні процеси економічного розвитку - Реферат

Інноваційні процеси економічного розвитку - Реферат

валового внутрішнього продукту і витрати на дослідження та розробки в процентному відношенні і до ВВП. Так, при витратах 0,4% ВВП наука країни може виконувати лише функцію накопичення і передачі знань, сприяти розвитку освіти й культури, але не в змозі відігравати помітну роль в її економічному житті. Пізнавальна функція науки з визнанням окремих її результатів на світовому рівні стає більш помітною при витратах понад 0,4%, а дієво впливати на економіку починає при 1,7% і більше від ВВП [7].
Безумовно, наукові дослідження є першим етапом інноваційного циклу, тому вони найбільшою мірою віддалені від моменту одержання прибутку в процесі реалізації інноваційної продукції. Проте, здобуття знань, принаймні, вдесятеро перевищує суму витрат на науку, розробки та інновації. Фактично вУкраїні витрати на НДДКР становлять лише 1,1% ВВП, що дорівнює 0,17% витрат США і 4,3% витрат Росії. Саме тому, на відміну від розвинених країн, де інноваційна модель розвитку економіки надійно підтверджує свою ефективність ( інноваційних підприємств досягає 70% і за рахунок виробництва й експорту наукоємної продукції забезпечує до 85-90% приросту ВВП), в Україні інноваційну діяльність здійснює 1/10 підприємств, а частка інноваційної продукції в загальному обсязі промислового виробництва становить менше 7% [1]. До того ж, майже 75% інвестицій вкладається в 3-й технологічний уклад, тобто наукові високі технології, попри всі декларації, витісняються з пріоритетів держави. Переважають третій та четвертий технологічні уклади, які забезпечують майже 94% (58 і 36%) випуску продукції, а на п'ятий і шостий технологічні уклади, на які переходять постіндустріальні країни, припадає відповідно 5 і 1%. На світовому ринку високотехнологічної продукції, який оцінюється в 2,5 - 3 трлн. дол. США, частка України становить приблизно 0,05 - 0,1% [4].
В інноваційному процесі велике значення має інноваційна інфраструктура. Вона виконує роль елемента, який створює умови для плідної інноваційної діяльності шляхом надання різноманітних послуг: централізоване накопичення інформації щодо інноваційних продуктів, налагодження каналів одержання технологічної, маркетингової, комерційної і фінансової інформації, акумуляція фінансових ресурсів та їхнє використання на інноваційні потреби, формування баз даних спеціалістів, які працюють в інноваційному бізнесі, підготовка висококваліфікованого персоналу з досвідом комерціалізації інновацій тощо. Для цього необхідна велика кількість спеціалізованих організацій, насамперед венчурних та інноваційних компаній; інформаційних банків; фондів, які забезпечують зв'язок дрібного та середнього бізнесу з великими виробниками, і повноцінний розвиток усіх форм підприємництва, а також набуття майнових прав інтелектуальної власності, формування культурних традицій у сфері інновацій [8]. Підприємства-організатори інноваційної інфраструктури перебирають на себе частину функцій інноваційного підприємства і таким чином вивільняють час і зусилля для здійснення основної діяльності щодо створення і впровадження нововведень.
Висновки. Економічний розвиток залежить від ефективної дії багатьох чинників, найважливішими серед яких є науково-технічна діяльність, накопичення наукових результатів і масове застосування нововведень. До першочергових завдань формування ефективно функціонуючої інноваційної моделі економічного розвитку також належать:
розробка і законодавче ухвалення засад та стратегічних орієнтирів розбудови в Україні економіки знань і суспільства знань, формування й забезпечення реалізації державної програми підвищення інноваційної культури суспільства;
створення й удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази регулювання діяльності в інноваційній сфері і формування сприятливого для інновацій бізнес-середовища;
удосконалення системи органів управління інноваційним розвитком, створення ефективних механізмів реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності із застосуванням програмно-цільових методів, концентрації на цих напрямах наукового потенціалу, фінансових та інформаційних ресурсів; індикативного планування соціально-економічного та науково-технологічного розвитку на інноваційній основі;
формування ефективної інноваційної інфраструктури впровадження інновацій, створення за участі держави венчурного інноваційного фонду і системи регіональних венчурних фондів, удосконалення механізмів комерціалізації та трансферу технологій;
вивчення світових тенденцій науково-технологічного та інноваційного розвитку, аналіз реальних можливостей потенціалу України, формування пріоритетів і перспективних напрямів практичних дій.
Таким чином, ефективне функціонування інноваційної моделі економічного розвитку ґрунтується на відповідному інституційному забезпеченні, передбачає виважену державну інноваційну політику, поєднану з визначеними напрямами активізації інноваційної діяльності, дозволяє досягти поставлених цілей інноваційного розвитку і зайняти вищі позиції у світовому постіндустріальному економічному просторі.
Список літератури
1. Александрова В. П. Перспективи фінансування економіки знань // Економіка і прогнозування - 2004. - №1. - С 71 - 85.
2. Демьохін В. А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності // Економіка і прогнозування - 2005. - №2. - С 37 - 44.
3. Завгородня О. О. Функціональний аспект інноваційної динаміки // Економічна теорія - 2004. - №4. - С 18 - 29.
4. Крючкова І. В. Структурні чинники розвитку економіки України. - К.: Наукова думка, 2004. - 211с.
5. Малишко О. В. Вимірювання інтелектуального капіталу в європейських компаніях // Інтелектуальна власність - 2006. - №1. - С. 26 - 39.
6. Ноговіцин О., Луговський В., Волошин Н., Шкворецъ Ю., Онисъко Є. Інституційні засади вдосконалення державного управління інноваційними процесами та комерціалізацією інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність - 2005. - № 10. - С 4 - 10.
7. Орлюк О. Проблеми участі органів державної влади в інноваційних процесах // Інтелектуальна власність - 2005. - №11. - С 4 - 6.
8. Розсоха В. В. Інноваційна парадигма управлінської діяльності // Агро - інком - 2005. - №8. - С 59 - 61.

 
 

Цікаве

Загрузка...