WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Імідж – фактор успішної діяльності. Проблеми і шляхи формування - Реферат

Імідж – фактор успішної діяльності. Проблеми і шляхи формування - Реферат

страхові компанії повинні мати відповідний імідж. Позитивний імідж необхідний для будь-якого виду діяльності.
Одна з ключових причин успішної діяльності тих чи інших суб'єктів (ми не розглядаємо тут рівень технологій, професіоналізму, організації праці і т.ін.) полягає у психологічному тяжінні людей (потенційних споживачів) до результатів їхньої діяльності.
Як зазначає відомий російський фахівець у сфері формування іміджу А. Ю. Панасюк, "психологічне тяжіння людини до об'єкта може виражатися або в прагненні володіти певним об'єктом, наприклад товаром, або в прагненні скористатися послугами певного об'єкта, наприклад послугою банку, або вибрати певний об'єкт, наприклад кандидата в депутати, як свого депутата" [3]. При цьому прагнення певної частини (групи) людей володіти певним об'єктом або скористатися послугами певного об'єкта викликає таке саме прагнення в інших людей. Відповідно збільшується кількість потенційних споживачів певної продукції або послуг.
Водночас формування іміджу зіштовхується з певними труднощами.
Насамперед це пов'язано з тим, що в недавньому тоталітарному минулому особливої потреби у створенні привабливого іміджу в переважної більшості суб'єктів суспільно корисної діяльності не було, оскільки мірою їхньої успішності було не стільки задоволення потреб споживачів у відповідних товарах і послугах, скільки виконання планових показників, установлених вищимиорганами. Внаслідок чого, формування іміджу сьогодні є проблемою не тільки для багатьох іміджмейкерів-практиків, але й для іміджеологів-теоретиків.
Крім того, сьогодні це пов'язано також з необхідністю враховувати стосовно тих чи інших об'єктів суперечливі і мінливі потреби й очікування як окремих прошарків і груп суспільства, що отримали в спеціальній літературі назву "аудиторії іміджу", так і суспільства в цілому.
Наприклад: імідж політика в деяких регіонах країни чи, скажімо, у пенсіонерів може бути переважно позитивним, тоді як в інших регіонах чи у студентів - навпаки, негативним; імідж уряду, що взяв курс на здійснення масштабних соціальних програм, буде поступово підвищуватись у бідних та верств населення, що потребують соціального захисту та підтримки і, відповідно, знижуватись у представників середнього і великого бізнесу; привабливість того чи іншого товару, що став значно дешевшим за рахунок певного зниження якості, може істотно зрости в осіб з відносно низькими доходами при незмінному падінні в осіб з високим рівнем доходів. Цей список можна продовжити.
Сьогодні є багато підходів розуміння механізмів формування іміджу. У найзагальнішому вигляді можна виділити три їхні різновиди.
Перший підхід, як уже відмічалося вище, полягає у формуванні іміджу природним шляхом, як результату діяльності організації чи індивіда.
Другий підхід розглядає формування іміджу як мистецтво "переконувати людей, впливати на їхні думки, підтримувати готовність до необхідних змін" [2].
При третьому підході формування іміджу спирається на застосування науково обґрунтованих і перевірених на практиці технологій(3). Реалізація такого підходу передбачає здійснення ряду послідовних етапів:
- визначення стратегії даного виду діяльності;
- вибір необхідних технологій;
- реалізація конкретних психотехнік.
Вирішальне значення тут має правильне визначення стратегії. Воно ґрунтується на вмінні мислити в міжособистісному просторі, прогнозуючи реакції інших людей і співвідносячи свої дії з цими реакціями.
У практичній площині визначення стратегії забезпечується формулюванням стратегічної мети й способів її досягнення. У загальному вигляді стратегічна мета передбачає досягнення такої ситуації, коли аудиторія іміджу ставилася б до об'єкта іміджу так, як би цього бажав (хотів) замовник. Такий підхід передбачає обов'язкове використання послуг професійних іміджмейкерів.
Проблема у визначенні стратегічної мети формування іміджу відповідного об'єкту полягає в повному усвідомленні цієї мети як самим об'єктом, так і іміджмейкером. Інакше дії, пов'язані з формуванням іміджу будуть непослідовними, хаотичними і не дадуть бажаного результату, оскільки відсутність чітко сформульованої стратегічної мети не дасть можливості правильно визначити стратегічне завдання і розробити чіткий план дій на перспективу.
Таким чином, сьогодні імідж, з одного боку, є неодмінною умовою й одним з найважливіших чинників успіху в будь-якій сфері діяльності, з іншого боку - його формування стикається з проблемами як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру.
В умовах подальшого інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційного сектору життєдіяльності суспільства, роль іміджу в забезпеченні успішного функціонування будь-якої організації чи окремо узятої особистості ще більше зростає. Імідж стає не тільки образом для визначеної аудиторії, а й надзвичайно важливим інформаційним продуктом, що є в розпорядженні всього суспільства.
Список літератури
1. Котлер Ф. Маркетинг. - М.: Просвещение. - 1990.
2. Мойсеєв В. А. Паблік Рілейшнз: Навч. посіб. - К.: "Академвидав". - 2007. - 224 с.
3. Панасюк А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. - М.: "Омега-Л". - 2007. - 266 с.
4. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра. - 2002. - 472 с.
5. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью: теория и практика. - М.: Дело. - 2003.
6. Шепель В. М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. - М.: Культура и спорт: ЮНИТИ. - 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...