WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Імідж – фактор успішної діяльності. Проблеми і шляхи формування - Реферат

Імідж – фактор успішної діяльності. Проблеми і шляхи формування - Реферат


Реферат на тему:
Імідж - фактор успішної діяльності. Проблеми і шляхи формування
Термін "імідж" з'явився в Україні як і в ряді інших країн, які виникли на пострадянському просторі в першій половині 90-х років минулого століття, у політичній сфері як "імідж політика", що було викликано насамперед необхідністю проведення передвиборних компаній. У політиків і їхнього оточення з'явився попит на "гарний імідж".
Сьогодні застосування терміну "імідж" поширилося на різноманітні сфери життєдіяльності суспільства. Відповідно, в сучасній літературі поняття "імідж" має багато різних визначень, які відображають специфіку предмета дослідження. Наприклад, фахівці із соціології права трактують цю категорію як "узагальнену, емоційно забарвлену в особистій і суспільній свідомості форму відображення правової дійсності у вигляді комплексу уявлень щодо законів і методів соціально-правового впливу"[5]. Фахівець з розробки комунікативних технологій А.Б. Звіринцев під іміджем розуміє "відносно стійке уявлення про будь-який об'єкт". Фахівець у галузі соціології, управління та іміджелогії В.М. Шепель дає визначення іміджу як індивідуального вигляду чи ореолу, створюваного "засобами масової інформації, соціальною групою або власними зусиллями особистості з метою привернення до себе уваги"[6]. Маркетолог Ф. Котлер визначає імідж як "сприйняття компанії чи її товарів суспільством"[1].
Ми ж дотримуємось тієї точки зору, відповідно до якої під іміджем розуміється раціонально-емоційне сприйняття об'єкта (організації, людини, предмета) чи явища визначеною групою людей на основі цілеспрямованого чи мимоволі сформованого в їхній психіці образу. Іншими словами імідж - це відображення в психіці людини у вигляді образу тих чи інших характеристик об'єкта чи явища.
Під іміджем можна розуміти не тільки визначене відображення в індивідуальній чи масовій свідомості "тих чи інших характеристик об'єкта або явища", але й набір атрибутів організації (бренд, товарна марка, логотип, відмінні риси ділової етики та ін.).
Отже термін "імідж" містить у собі одночасно відповіді на два запитання:
- по-перше, "чий імідж" ("імідж чого")?
- по-друге, "імідж - у кого" ? ("у чиїх очах" ?);
Оскільки діяльність як окремих людей, так і організацій у будь-якій сфері життєдіяльності суспільства оцінюється споживачами їхньої продукції чи наданих ними послуг, то й відповідь на друге запитання показує, що розгляд категорії "імідж" має не лише теоретичне, а й надзвичайно важливе практичне значення.
Тому цілями публікації є аналіз проблем управління іміджем, відображення загальних підходів до його формування, а також розкриття залежності результатів діяльності окремих індивідів і організацій від їхнього іміджу.
Формування іміджу відбувається на основі об'єктивних характеристик діяльності окремої особистості чи організації. Він може складатися як природним шляхом (результат діяльності організації чи індивіда), так і в результаті цілеспрямованої діяльності з застосуванням спеціальних соціо- і психотехнічних засобів і технологій. Прикладами такої діяльності є передвиборні компанії, реклама товарів, послуг і організацій.
Якщо формування іміджу має мало спільного з реальним становищем в організації, то рано чи пізно відбувається його повне руйнування. При цьому організація неминуче розпадається. Найвідомішими прикладами формування штучного іміджу можна назвати діяльність горезвісного акціонерного товариства "МММ" початку дев'яностих років минулого століття з незабутнім "Васєй Голубковим", а також київської будівельної компанії "Еліта-Центр".
Отже: імідж, по-перше, може мати як об'єктивну так і штучну складові; по-друге, тільки імідж, сформований на основі об'єктивних характеристик діяльності особистості чи організації може стати реальним фактором їхнього успіху.
Наші подальші міркування будуть ґрунтуватися на використанні терміну "імідж", в основі якого лежать об'єктивні характеристики.
Як свідчить досвід, позитивний імідж сьогодні є надзвичайно важливим, часто вирішальним фактором у забезпеченні ефективної життєдіяльності суб'єктів (як окремих індивідів, так і організацій). На підтвердження цієї тези можна навести безліч прикладів.
Так, незмінно висока якість японських автомобілів сформувала в останні десятиліття дуже високий їхній імідж у споживачів в усьому світі, що, у свою чергу, забезпечило японським автомобільним компаніям беззаперечне світове лідерство у сфері автомобілебудування. Як наслідок - вони витіснили з цієї позиції американських автогігантів "Дженерал моторз", "Форд" і "Крайслер".
Ціна на продукцію найвідоміших у світі виробників товарів і послуг, як правило, в декілька, а іноді й у кілька десятків разів, перевищує ціну на аналогічну продукцію інших виробників (наприклад китайських), незважаючи на те, що відповідна продукція вироблена за ідентичними технологіями й на такому ж устаткуванні.
Основну частину активів багатьох транснаціональних корпорацій складають нематеріальні активи, в основі формування яких лежить бренд (товарна марка) відповідної компанії. За даними дослідницької компанії "Інтербренд" частка нематеріальних активів у вартості таких всесвітньо відомих компаній як ІВМ і "Кока-Кола" складає 83% і 96% відповідно [4].
Дійсно, щоб залучити на свою сторону виборців, продати товар, успішно конкурувати у сфері освіти, на ринку праці чи фінансовому ринку політики (політичні партії), виробники (торгові компанії), навчальні заклади, окремо узяті індивіди, банки, інвестиційні і

 
 

Цікаве

Загрузка...