WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Зміни результативності господарювання України в контексті загальносвітових тенденцій - Реферат

Зміни результативності господарювання України в контексті загальносвітових тенденцій - Реферат

загальнодержавних програм з пріоритетним розвитком енергетичного, агропродоволь-чого і технологічного комплексів, щоб забезпечити енергетичну, продовольчу і технологічну безпеку країни, вийти з конкурентоздатними національними товарами на внутрішні і зовнішні ринки;
б) спрямувати діяльність всієї банківсько-фінансової системи обличчям до економічної стабілізації і зростання, надійного фінансово-кредитного обслуговування не лише своїх безпосередніх клієнтів (юридичних і фізичних осіб), а й всього ринкового середовища, макро- і мікроекономічного відтворювального процесу. Без цього ніякого "економічного чуда" не відбудеться. Саме по собі проголошення вільного ринку, до того ж з торгівлею переважно іноземними товарами, нічого не відрегулює, як сподіваються на це деякі архіреформаторські романтики і архіринкові авантюристи. Тут потрібні, перш за все, активна інвестиційна та інноваційна діяльність, економічний інтерес до розвитку підприємництва не лише окремих бізнесменів, а всього українського народу в швидкому здійсненні високоефективних економічних трансформацій, базуючись на наукових принципах сучасної організації, жорсткого управління (менеджменту), самовідтворення фондівнагромадження і споживання, на всіх рівнях макро- і мікроекономіки. Інакше кажучи, економічна, банківсько-фінансова, внутрішня і зовнішня політика держави, її стратегія і тактика мають бути підпорядковані розв'язанню ефективних ринкових перетворень, переходу суспільства під надійним державним управлінням і регулюванням у новий якісний стан активного капіталотворення, розв'язання ініціативи у великому, середньому і малому бізнесі;
в) подолати штучно створену кризу платежів, яка заблокувала весь процес відтворення і економічного кругообігу. Уряд має відрегулювати співвідношення в русі таких найважливіших макроекономічних показників, як обсяги і структура ВВП з обсягом і структурою грошей і цінних паперів в економічному кругообігу. Це одна з першочергових функцій держави, без чого взагалі неможлива економічна стабілізація. Саме цією проблемою особливо ретельно займаються уряди і банківські структури економічно розвинутих країн світу. Оптимальна монетаризація ВВП - одна з вирішальних умов стабілізації ринкової кон'юнктури. Вибухове зростання дебіторської і кредиторської заборгованості є ознакою прояву економічної неврегульованості, дестабілізації і паралічу виробничих інтересів, стимулів до високопродуктивної праці і підприємництва. Неврегульованість обігу грошей і цінних паперів з товарним обігом є також ознакою економічної некомпетентності владних структур, що відповідають за механізм економічного регулювання;
г) налагодити постійну акумуляцію інноваційних ресурсів з усіх джерел їх надходження (внутрішніх і зовнішніх), при законодавчому введенні жорсткого порядку їх використання тільки за призначенням - на розробку і реалізацію відповідних інвестиційних програм і проектів в строки, обумовлені бізнес-планами з проектною окупністю інвестицій та поточних експлуатаційних витрат кожним господарем-підприємцем. Немає ніяких інших методів структурної трасформації економіки, крім чіткої системи організації і управління інвестиційними та інноваційними процесами. Починаються вони з фаз наукового пошуку, технологічного і економічного обгрунтування, проектування за критерієм вибору перспективних конкурентоздатних технологій, при одночасному забезпеченні проектів відповідними фінансовими і матеріальними ресурсами для спорудження нових, або модернізації діючих об'єктів та введення їх в експлуатацію. Цю загальновідому схему інвестиційної та інноваційної діяльності необхідно вкладати в жорсткий часовий графік організації і контролю виконання, завершуючи його оцінкою кінцевої результативності. Саме до цього й зводиться процес ефективних економічних перетворень. Він супроводжується обов'язковим маркетинговим прогнозуванням і моніторингом ринкової кон'юнктури з відповідною корекцією дій регулюючого механізму в напрямку спрямування підприємництва в прогресивне русло структурних і якісних зрушень, досягнення збалансованості ринкових пропозицій з платоспроможним споживчим попитом;
д) ввести принципово нову концепцію і правові основи формування і регулювання доходів і витрат державного, регіональних і місцевих бюджетів, заклавши в їх основу баланс економічних інтересів загальнодержавних, регіональних і місцевих, ефективного економічного управління і ринкового регулювання, виходячи з відповідної ієрархії інтересів і потреб. Не менш важливе значення має подолання економічної анархії, під виглядом демократизації суспільного життя, в формуванні і використанні доходів держави, з одного боку, з такими її важливішими сферами як державне управління, наука, освіта, охорона здоров'я, культура, оборона країни тощо, а з другого, - формування доходів підприємницьких структур, які б забезпечували нормальний процес відтворення. Крім того, треба більш обгрунтовано вирішити питання про формування фондів соціального утримання. Все це органічно пов'язане з темпами і обсягами економічного зростання, результативністю експортно-імпортної діяльності, участю всіх без винятку суб'єктів господарювання і бізнесу в економічному зміцненні держави і розвитку ефективного товаровиробництва.
Саме тому поділ у формуванні фондів нагромадження і споживання між державою і підприємцями має бути оптимальним, забезпечуючи максимальний простір для самовідтворювальних і обігових процесів на мікро- і макрорівнях. Вирішальні стимулюючі функції виконують при цьому політика цін і заробітної плати, реальних доходів громадян, платоспроможність споживачів, що формують місткість ринків. Вони повинні бути достатньо високими, щоб підштовхувати відтворювальну активність, прагнення людей працювати високопродуктивне і високоякісно. Ніякі інші заходи не зможуть замінити дію цього каталізуючого фактора економічного зростання. Низькі рівні оплати праці і місткості ринків паралізують товаровиробництво. Другим вирішальним фактором, як уже відзначалося, виступають інвестиційні нагромадження і використання їх за призначенням на технологічне і організаційне оновлення та відтворювальні процеси. Вся система державних, господарських і ринкових регуляторів, особливо в фазах виходу економіки з кризи, її стабілізації, пожвавлення і зростання повинна забезпечувати вирішення цієї головної проблеми - стимулювання і нагромадження, як основи прогресивних зрушень.

 
 

Цікаве

Загрузка...