WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Гроші і ціни - Реферат

Гроші і ціни - Реферат

товари і послуги всередині країни - купуватися і продаватися тільки за власні гроші, незважаючи на те, конвертовані вони чи не конвертовані. Висока вартість грошової одиниці грунтується на конкурентоспроможній товарній масі, високій швидкості оборотності і необхідних валютних резервах. Авторитет гривні може стати незаперечним в умовах постійної збалансованості надходжень товарної і грошової мас на внутрішньому і міжнародних ринках, можливості вільного обміну на іноземну валюту, купівлі за неї будь-якого товару чи послуги.
Саме стабільну валюту з високою купівельною спроможністю, яку на перших кроках нові країни здебільшого практично не мали можливості випустити через відсутність власних золотих і і конвертованих валютних запасів, могла б випускати єдина ринкова ' система країн, інтегрованиху певний союз. Друкуванням пустих паперових грошей, які без міцного вартісного фундаменту наперед приречені на знецінення, на підрив економічних підвалин господарства й ринку, займатися нераціонально. Тим більше - їх випуск обходиться дорого. З такими грішми важко включатися і в широку міжнародну торгівлю, і в спільну господарську діяльність з і іноземним капіталом. Конвертована валюта - вирішальний стрижень всієї економічної трансформації, потужний стимулюючий фактор пожвавлення економіки, вступу її у фазу піднесення і збалансованості ринкових відносин. Ринкова економіка не може І функціонувати на валюті, що не має реальної вартості і довіри як виробників, так і споживачів.
Перехід до ринку зв'язаний з об'єктивною необхідністю здійснення не тільки грошової, а й цінової реформи. Поряд з лібералізацією самого процесу ціноутворення в ринковому механізмі, ціни на "базові" товари мають залишатися під регулюючим контролем держави. Їх треба приводити у відповідність з мінливою економічною ситуацією і кон'юнктурою ринкових цін, що змінюються. Інакше базові галузі індустріального і аграрного секторів швидко зачахнуть, а спекулянт ще більше на цьому буде наживатися. Внаслідок помилкової політики держави в ціновій та валютно-фінансовій сферах економіка неминуче потрапляє в "інфляційну спіраль".
Нестримне зростання цін закономірно викликає відповідну ланцюгову реакцію зростання всіх видів витрат. Спроби уряду стримати цей процес адміністративними заходами не дають успіху. При цьому посилюється утиск соціальне незахищених верств населення, які справедливо вимагають негайного введення системи індексації зростання цін і доходів, щоб не доводити справу до остаточного зубожіння. Щодо прошарку "бізнесменів" чорного ринку, то їх економічні інтереси і поведінка зводяться до збереження і дальшого загострення ринкового дефіциту, збільшення грошової наживи, причому нерідко той самий гостродефіцитний товар або грошова одиниця вводяться в подвійний і потрійний оборот, хоча це на жоден грам не збільшує його речової маси. Звідси є очевидною економічна необхідність заборони скуповування товарів за нерідко штучно заниженими держцінами і перепродажу їх утридорога. Без глибокої цінової реформи перейти до цивілізованого ринку не вдасться.
Щонайменше дивно виглядають протести проти урядових заходів щодо упорядкування державних цін, приведення їх у відповідність з кон'юнктурою ринку. Заперечуючи проти цього тому, що дійсно ущемлюються інтереси споживачів (тим більше, якщо держава не забезпечує стопроцентного відшкодування зростання цін прибавками до особистих доходів населення), ті самі "захисники народних інтересів" пропонують повсюдно вводити "вільні" договірні ціни, які, без сумніву, в умовах наявних дефіцитів виявляться в багато разів вищими від рівня цін, який регулюється державою. Постає питання, в якому разі виграє споживач: якщо ціни підвищаться меншою мірою і з компенсацією, або ж якщо і надалі зберігатиметься незмінним рівень держцін і буде введено повну лібералізацію ринкової кон'юнктури? Не треба мудрої голови, щоб зрозуміти: перший варіант безперечно соціальне захищає споживачів, а другий - служить прямим інтересам перекупників-спекулянтів.
Таким чином, введення ринкової економіки безпосередньо пов'язане з необхідністю здійснення валютно-фінансової і цінової реформ в інтересах усіх верств населення, крім протиправних елементів. Без цього неможливі стабілізація внутрішнього господарства і ринку, широкий вихід на зовнішній ринок.
Нарощування товарного виробництва
Друга вирішальна ланка ринкової економіки - збільшення виробництва товарів і послуг, поліпшення їх структури та якості, приведення у відповідність з платоспроможним споживчим попитом. Саме по собі юридичне право на підприємництво і конкуренцію, приватизацію, на які покладаються великі надії, нічого не дасть, якщо серйозно не доповнити запропоновані ринкові програми структурною переорієнтацією і якісним оновленням господарства на макро- і мікроекономічних рівнях. Зовсім безглуздо і цинічно виглядають програми, які передбачають дальше скорочення виробництва, розвал діючого виробничого потенціалу, негайне закриття неефективних виробництв без створення більш ефективних нових, тобто доведення діючого товарного господарства до повного хаосу, що призведе до непередбачуваних соціальних наслідків і злигоднів для народу.
Процеси господарської трансформації, введення нових форм власності і господарювання тільки тоді будуть прогресивними, коли вони даватимуть на ринок товарів і послуг більше, за нижчими цінами, при кращій якості і за рахунок цього приноситимуть більше госпрозрахункових і бюджетних доходів, ніж ми маємо тепер.
Багато виробництв і підприємств є низькорентабельними і збитковими внаслідок елементарної економічної неврегульованості, Придушення адміністративно-бюрократичним пресом. Їх адміністративне закриття означало б відповідне падіння випуску і без того дефіцитних товарів. Такі підприємства повинні бути розкріпачені, поставлені в рівні економічні умови з усіма іншими і залучені в систему вільної підприємницької діяльності, де вони конкуруватимуть як з високодоходними діючими, так і новонароджуваними формами господарства, що розвиватимуться. Інакше кажучи, трудові колективи цих виробництв і підприємств у ході реформи повинні дістати рівний шанс для переорієнтації. оновлення і зайняти своє гідне місце на

 
 

Цікаве

Загрузка...