WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Трансформації в контексті світового розвитку - Реферат

Трансформації в контексті світового розвитку - Реферат


Реферат на тему:
Трансформації в контексті світового розвитку
Для світової економіки кінця XX - початку XXI століть характерні прояви принципово нових явищ і тенденцій розвитку з кардинальними структурними, якісними та інституціональними змінами як локальних, так і глобальних масштабів. У дії сукупних факторів економічного оновлення, відтворення і зростання все більш вирішальну каталізуючу функцію виконують новітні наукові відкриття, що забезпечують радикальні технологічні і суспільні перетворення. Вони охоплюють тепер майже всі сфери людської діяльності. Прискорюються темпи оновлюючих процесів, включаючи відмирання старих, народження і розвиток нових держав та їх могутніх інтеграційних утворень з властивими їм якісно новими структурами, господарськими і ринковими системами, а також механізмами соціально-економічного регулювання і управління.
Докорінно змінюються виробничо-господарські і ринкові структури в їх органічному взаємозв'язку з організаційним і якісним зміцненням, формуванням все більш економічно надійних господарських систем, які могли б стійко утримуватися і розвиватися в умовах загострення ринкової конкуренції. Прискорюються темпи глобального і локального розвитку інформатики і ринкової інфраструктури, могутньої банківсько-кредитної системи з певною тенденцією до поступового Переростання її в загальносвітову. Створюються і відповідні Міжнародні структури, які так чи інакше охоплюють все більшу Кількість країн, впливаючи на їх економічні і політичні зміни.
Тенденції структурних і якісних змін. Протиборство інтеграційних та дезінтеграційних процесів
Зрозуміло, що глобальні науково-технічні і соціально-економічні перетворення, що відбуваються в сучасному світі, не можуть не впливати і на внутрішні структурно-інституціональні зміни в кожній країні. Вони стосуються економічних і правових відносин, форм власності, володіння і господарювання, всієї системи державного і ринкового регулювання і управління, включаючи інтереси різних соціальних верств населення і дії стимулюючих факторів на продуктивність праці і відтворювальні процеси.
Загальносвітова тенденція до формування все більш економічно могутніх господарських структур - величезних транснаціональних і національних корпорацій, різного роду інших виробничо-ринкових об'єднань, промислово-фінансових груп і банківських систем як міцного фундаменту і каркасу сучасної світової економіки, що уособлюють великий бізнес, очевидна. При цьому відповідно змінюються напрями і структурні співвідношення в обсягах великого, середнього і малого бізнесу.
Зводити сучасну ринкову економіку в процесі реструктуризації постсоціалістичних країн до активізації лише малого бізнесу і навіть до обов'язкової парцелізації вже сформованих і ефективно функціонуючих великих господарських структур - практично означає ніщо інше, як підштовхування їх до штучного розвалу і усунення можливого конкурента. З погляду ж економічної теорії і реальних світових тенденцій такі рекомендації не витримують елементарної критики.
Розвиток сучасної світової економіки лише за інерцією ототожнюють з моделлю ринкової економіки, на якій свого часу базувалися класичні теорії її функціонування і розвитку. Насправді ж в різних частинах світу сформувалися принципово нові економічні моделі, що грунтуються на синтезі ідей стихійно-ринкового і свідомо-державного регулювання суперечливих соціально-економічних процесів, що відбуваються в якісно новому суспільстві. Пошуки і використання оптимальних співвідношень між цими регуляторами є найважливішим елементом ефективної дії всього регулюючого механізму управління економікою держави. Цьому активно сприяє створення і використання все більш потужних і надійних інформаційно-обчислювальних систем з відповідним програмним забезпеченням.
Саме на цій базі і грунтується тенденція прискорення зрушень в напрямі все більш точного визначення і реалізації управлінських рішень, що ускладнюються, вибору з багатьох можливих варіантів найкращих за критерієм ринкової конкурентоздатності. Новітні економічні теорії базуються здебільшого на результатах модельних прогнозів і планів науково-технічних і соціально-економічних перспектив розвитку з прогнозними оцінками їх наслідків. Вони мають більш надійний фундамент для достовірних висновків і поглядів у майбутнє, створення реального моніторингу різноманітної економічної кон'юнктури.
Слід відзначити, що сучасна епоха світових зрушень характеризується, з одного боку, закономірним розвитком інтеграційних процесів за ініціативою високорозвинених країн як локомотивів світової економіки, охоплюючи величезні території і навіть цілі континенти. Яскравим прикладом інтеграційних процесів є поступове формування замкненої Європейської спільноти (ЄС), угруповання окремих країн в регіональний ринок Американського континенту, а також формування ринку країн Тихоокеанського басейну. Разом з тим, з другого боку, проявилася і прямо протилежна тенденція - вибухова дезінтеграція країн колишнього СРСР, включаючи країни Центральної Азії, Кавказу і Прибалтійських республік. Дезінтеграція охопила тут майже всю величезну Євроазійську територію колишньої "соціалістичної співдружності".
Довгострокове економічне відставання країн цього регіону, архіреволюційне здійснення ринкових реформ за ідеологією руйнівної "шокової терапії" і вибухової автаркії за національними ознаками призвело досить швидко (1991-1995 рр.) цей регіон до небувалого економічного занепаду. В ньому за цих п'ять років було втрачено близько половини ВВП з випереджаючими темпами спаду промислового виробництва. Внаслідок більшість країн опинилася тут в глибокому кризовому стані з одночасним небувалим, переважно креміногенним соціальним розшаруванням суспільства -збагачення меншості (купки верхівки) за рахунок зубожіння переважної більшості населення.
Вийти з цього досить важкого становища у чергові фази циклу - економічного пожвавлення і зростання в умовах майже повного зупинення застарілого товаровиробництва, гострої нестачі фондів нагромадження і споживання з відповідним заморожуванням інвестиційної та інноваційної діяльності виявилося справою досить складною. Зазначене, безумовно, не могло не вплинути негативно і на темпи загальносвітового економічного розвитку. Тим більше, що в ці ж роки в ряді розвинених країн темпи економічного зростання мали тенденцію до зниження і спостерігалася навіть певна стагнація.
До речі, наслідки порівняльного аналізу свідчать, що відособлені національні економіки окремих країн на сучасному етапі стали поступово втрачати внутрішні потенції свого саморозвитку. Тому не випадкові їх потяги до інтеграційних процесів, пошуків приєднання до тих або інших регіональних ринкових об'єднань. Більш того, все частіше проголошуються думки і заклики з боку деяких політиків і вчених економічно міцних країн до створення єдиного загальнопланетарного економічного організму з універсальним механізмом соціально-економічного регулювання в системі вільного підприємництва.Проте, реалізація такої ідеї перебудови всього світового устрою в напрямку формування єдиної планетарної держави суперечить національним інтересам і

 
 

Цікаве

Загрузка...