WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Напрями курсу ринкових реформ - Реферат

Напрями курсу ринкових реформ - Реферат

сортів), тютюнові вироби тощо. Якщо вміло виділити зони виробництва екологічно чистих продуктів харчування, налагодити їх глибоку переробку і належне товарне пакування за допомогою сучасних технологій світового рівня, то наші продукти будуть конкурентоздатними навіть на високонасиченому європейському ринку. Для цього необхідно виробити і запровадити розумну аграрну і агропродовольчу політику, виходячи з економічних інтересів селянства, його власного вибору щодо форм і методів господарювання. Селянин повинен стати вільним господарем землі, інших засобів виробництва, продукції та доходів, тобто стати справжнім підприємцем у ринковій економіці. Система його взаємовідносин з поставщиками машин, добрив та інших промислових товарів і послуг, а також з покупцями сільськогосподарської продукції, і в тому числі з державою, повинна будуватися на принципах купівлі-продажу за паритетними цінами. які б забезпечували високу, стабільну доходність і зростання нагромаджень селянських господарств, кооперативних і державних систем.
Слід зрозуміти, що процеси реформування господарських систем на селі - це зовсім не одноразовий акт вандалізму, насильницького розвалу діючих структур і будівництва нових з нульової позначки, як це злочинно робили під час колективізації та репресій над "куркулями" диктатори під комуністичними гаслами. Це б відкинуло наше сільське господарство на рівень голоду 30-х років. Тільки на основі добровільноговибору селян, повного і високоефективного використання наявного виробничого потенціалу, його еволюційного оновлення, поступового формування нових, продуктивніших форм господарювання (включаючи конкурентоздатні акціонерні, фермерські та кооперативні господарства) буде забезпечено стабільне нарощування виробництва сільськогосподарських продуктів. Їх високоякісна і глибока промислова переробка, повне насичення продовольчого ринку стануть реально можливими на базі докорінної реконструкції та модернізації діючих і створення нових переробних підприємств з сучасною технологією безпосередньо в місцях виробництва сировини. Тут нам не обійтися без широкого залучення іноземних інвесторів і новітніх технологічних систем, для чого необхідними є відповідна державна програма та стимулювання економічного інтересу до припливу внутрішніх і зовнішніх капіталів саме в цю сферу.
Завдання забезпечення екологічної безпеки, в свою чергу, кардинально вирішується за рахунок розробки і використання ресурсозберігаючих безвідхідних технологій із замкнутим циклом. Розв'язання цієї проблеми має глобальне значення для всього людства. Захист від забруднення грунту, водного і повітряного басейнів, рослинного світу можна ефективно здійснити не за рахунок припинення науково-технічного прогресу і повернення назад, а навпаки, - на базі його дальшого прискорення, створення якісно нових виробничих систем, які б виключали негативний вплив на навколишнє середовище, сприяли зростанню продуктивності праці та поліпшенню умов життя людини. Разом з тим держава за допомогою економічних і правових регуляторів повинна активно впливати на підприємців у галузі промисловості, транспорту, сільського господарства, будівництва тощо, які порушують законодавство, забруднюють повітря, воду і землю. Крім несення Юридичної відповідальності, порушники зобов'язані повністю відшкодувати збитки, завдані народному господарству і здоров'ю людей.
Економіка України досягне сучасного світового рівня лише тоді, коли всі її ланки очолять фахівці-професіонали з глибокими знаннями проблем відтворення і ринку - не тільки внутрішнього. але й зовнішнього, коли вони розмовлятимуть з своїми закордонними колегами однією професіональною мовою. знаходитимуть з ними спільні економічні інтереси, зможуть бути конкурентоздатними у своїх економічних і організаційно-управлінських діях. Ми маємо значний корпус кваліфікованих керівників і фахівців високого класу. Їм треба створити всі умови для переорієнтації та опанування знаннями сучасного менеджменту і ринкової кон'юнктури, бізнесу в широкому розумінні цього слова. Маючи досвід управління трудовими колективами, вони зможуть у найкоротші строки стати справжніми підприємцями. Перебудовуючи економіку, було б великою помилкою нехтувати власним інтелектом і набутим досвідом, піддавати політичному і моральному терору своїх кращих керівників і фахівців великих підприємств і об'єднань, що становлять і надалі становитимуть економічний фундамент суспільства. Процеси роздержавлення і приватизації мають бути спрямовані аж ніяк не на вибухове згубне руйнування діючих господарських систем, а на їх послідовне якісне і структурне оновлення, на включення до заінтересованого господарювання кожного члена колективу, на перетворення його у безпосереднього власника і господаря, на використання величезного потенціалу науково-технічного і економічного прогресу. Під цим кутом зору треба перебудувати економічну та інженерно-технічну освіту, системи підготовки і перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності в принципово нових умовах ринкової конкуренції, навчати спеціалістів професіональних знань високоефективних дій, вмінь самостійного вибору цілей, методів і засобів їх досягнення.
У сучасних важких умовах у визначенні економічної стратегії треба бути особливо уважними, не підпасти під вплив наскільки на сьогодні модних, настільки ж легковажних ідей як економічного романтизму, так і економічного авантюризму. Ринкова економіка -це ефективна і водночас жорстка система реалізму і виживання. Вона грунтується виключно на високому рівні економічних інтересів, знань і умінь, на точних розрахунках ефективно вести господарство, організовувати безперервний процес удосконалення технології, купівлі необхідних ресурсів, продажу готових товарів і управляти ним, на об'єктивних законах ринкової економіки, на теорії функціонування в ній валютно-фінансової системи, різних форм власності в умовах конкуренції та мінливої кон'юнктури ринку.
Відкрита економіка вимагатиме від Української держави, від її Президента і уряду бути мудрими, одночасно рішучими і обережними, стійкими і гнучкими, діяти в інтересах свого народу і своєї держави, укладати вигідні для них економічні угоди з будь-якими партнерами на принципі еквівалентних відносин. У зовнішній торгівлі має бути виключений продаж власних ресурсів, товарів і послуг за демпінговими цінами - так само, як і імпорт за штучно роздутими цінами. Адже це є не що інше, як обкрадання свого народу, розтринькування його національного багатства.

 
 

Цікаве

Загрузка...