WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Потреба в новій стратегії та її зміст. Соціалізм чи капіталізм? - Реферат

Потреба в новій стратегії та її зміст. Соціалізм чи капіталізм? - Реферат

об'єкти приватизовано чи не приватизовано. Головне, як вони виконують свої функції, наскільки ефективніше господарюють, наскільки збільшується їх внесок у національне багатство країни. Сталінський режим свого часу вже визначав ефективність соціалістичної реформи на селі за темпами колективізації і розкуркулювання заможних селян, довівши народ України до жахливого голодомору. Ні в якомуразі неприпустимо зараз повторити те ж саме, але в зворотному напрямі. Нічого, крім ще більшої біди, від цього не буде.
Коли в Україні ще не було руйнівної гіперстагфляції, тривалість першого етапу здійснення ринкової реформи визначалася економістами в 2 - 2,5 роки. Зараз же в умовах різкого погіршення ситуації, зокрема в 1994 - 1996 рр., тривалість цього етапу прогнозується майже вдвічі більшою. Та й то, якщо реформа йтиме зважено, цілеспрямовано, з комплексною і жорсткою системою економічного управління. На цьому ж етапі треба подолати протиправну й руйнівну діяльність мафіозно-спекулятивних структур, що нахабно і відкрито діють у сферах вкрай деформованого ринку, валютно-грошового і товарного обігу, розкрадаючи і розтринькуючи ресурсний потенціал країни. Досягнення цілей першого (стартового) етапу економічної стратегії в умовах гострої дефіцитності засобів їх реалізації є найбільш складною і відповідальною справою на шляху формування високоефективної, соціальне орієнтованої економіки.
Другий етап. Ціль - перейти від економічного пожвавлення до зростання прискореними темпами, спочатку хоча б на рівні 2-3, а згодом - 3-4 відсотків на рік, з подальшим прискоренням до 5-7 відсотків, без чого неможливо подолати величезне відставання. Тільки за рахунок трудової ініціативи і активності людей, підприємців-товаровиробників і новітніх технологічних і управлінських рішень можна досягти цих результатів. Тим більше, ЩО ринкові механізми на другому етапі мають діяти вже на повну потужність. На базі високих темпів нагромадження, інвестиційної та інноваційної діяльності відбудуться докорінні зміни в структурі виробництва, товарообміну і споживання з подоланням товарної Дефіцитності на внутрішніх і широким виходом на зовнішні ринки. Мінлива ринкова кон'юнктура каталізує процес відбору й виходу на передові рубежі найбільш ефективних форм і методів господарювання, боротьби за технологічну і організаційну Досконалість. Неминуче буде збільшуватися і кількість банкрутств, поглинань економічно сильними економічно слабких, У міру розумної і дійової трансформації економіки в створювальному напрямі повинні підвищуватися як загальний рівень життя народу, так і його соціальна захищеність. Проте не виключається і подальше розшарування суспільства на багатих і бідних. Тут мають спрацьовувати сильні регулюючі функції держави за прикладом країн, де панує політика західної соціал-демократії. Інакше не знімається загроза проявів нових революційних ситуацій.
Структурна перебудова економіки на новітній основі, що повинна розпочинатися негайно вже на першому етапі, потребує багатомільярдних інвестицій (за експертними оцінками, це не менше 200 млрд. дол.), значного часу і вимагатиме, крім послідовного збільшення внутрішніх нагромаджень, зовнішньої відкритості щодо ринку капіталів, широкого залучення іноземних інвесторів. Для такої величезної країни як Україна, зовнішні інвестиції в 1-2 млрд. доларів вагомих наслідків не дадуть. Другий етап досягнення стратегічної цілі може тривати не менше 7-8 років за умов високоінтенсивних відтворювальних і обігових процесів. У зв'язку з цим випереджаючий розвиток інвестиційного комплексу виступає в цей час на перший план економічного процесу, тим більше, що не існує Інших варіантів вибору для подолання технологічного і структурного відставання, коли ступінь фізичного і морального зносу діючих виробничих фондів сягає в окремих виробничих сферах 60-70 відсотків. Саме цей етап є центральним ланцюгом всієї стратегічної політики економічного розвитку держави. Якщо не будуть знайдені необхідні ресурси й економічні інтереси інтенсивного підприємництва для його здійснення, то строки другого етапу розтягнуться ще на декілька років.
Третій етап. Мета - перехід до стабільного еволюційного економічного зростання і розвитку під забезпечення рівноваги розвинутого ринку і оптимального рівня соціального, духовного, демографічного і екологічного стану суспільства. При здійсненні розумної економічної політики, використанні системи моніторингу прогнозування сучасних і майбутніх подій, змін ринкової кон'юнктури і ресурсної забезпеченості, еволюційний розвиток можна підтримувати протягом десятиріч. Для цього потрібні гнучкі тактичні дії і своєчасні зміни у стратегічному курсі держави. Але слід також мати могутній науково-технічний потенціал, який би гарантував відповідну планомірність прогресивних зрушень, не допускаючи до бурхливих рецесій у зв'язку з неминучими змінами структури ресурсного потенціалу, ринкового попиту і пропозицій, вичерпанням невідтворювальних природних ресурсів і їх взаємодію. Не обійтися і без необхідних для цього фінансових І матеріальних резервів, а також вмілого управління соціально-економічними процесами "зверху" і "знизу". Вся система соціально-економічного устрою держави повинна бути пристосована під довготермінове еволюційне функціонування економіки.
До засобів досягнення стратегічних цілей всіх трьох етапів автори проекту нової стратегії відносять:
- по-перше, інвестиційні та інноваційні можливості держави і підприємницьких структур, ступінь Їх мотивації й активності в радикальних перетвореннях - економічних, структурних, екологічних і технологічних оновленнях. Сюди ж відноситься і проблема власного ресурсного забезпечення - фінансового, матеріального, інтелектуального, природного (енергоносії і сировина, вода, грунти, надра, атмосфера тощо), а також можливостей їх Імпорту з інших країн;
- по-друге, знання і вміння владних, економічних, банківсько-фінансових і господарських структур діяти енергійно, цілеспрямовано з точним вибором з багатьох різних варіантів найбільш ефективного варіанту стратегічного розвитку. З боку держави має бути всебічна підтримка формуванню активного ринкового середовища, пріоритетних сфер економічної діяльності, системи вагомого соціального захисту і розвитку високих духовних якостей людини;
- по-третє, входження в економічно вигідні інтеграційні й кооперовані зв'язки з іноземними партнерами, пошуки надійних інвесторів, можливостей вільного переливу капіталів, товарів, ресурсів праці між країнами, перш за все, традиційних зв'язків;
- по-четверте, вихід зі стадії економічного спаду з введенням конвертованої національної грошової одиниці, налагодженням стійкого грошового обігу під надійним державним контролем, Здійсненням науково обгрунтованої цінової, податкової, кредитної і бюджетної політики мотиваційної спрямованості щодо прогресивних економічних зрушень.

 
 

Цікаве

Загрузка...