WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Правовий аспект створення АІС та вдосконалення системи документального контролю в контексті дерегуляції і детінізації економіки - Реферат

Правовий аспект створення АІС та вдосконалення системи документального контролю в контексті дерегуляції і детінізації економіки - Реферат

економіки.
Ст. 2. Визначення термінів.
Цивільний оборот - цивільно-правове визначення сукупного економічного обороту країни за певний період часу, що витікає з договірних і позадоговірних інститутів зобов'язального права між підприємствами, об'єднаннями всіх форм власності, установами банківської чи парабанківської системи, іншими юридичними і фізичними особами-суб'єктами цивільного обороту з приводу вилучення, успадкування, дарування, купівлі-продажу, переуступки прав власності (передачі під заставу, заклад, на збереження чи оперативне управління) майна, майнових прав, реалізації прав інтелектуальної власності, надання послуг, виконання робіт, тобто сукупність операцій, що супроводжують рух (цивільний оборот) речей, прав, дій як з використанням цивільно-правових, так і з використанням фінансово-господарських інструментів.
Суб'єкти цивільного обороту - резиденти і нерезиденти, що здійснюють цивільно-оборотні операції на митній території країни, а також державні органи і недержавні організації (комерційні банки як агенти валютного контролю, приватні нотаріальні контори і т. ін.), що беруть участь у процесах цивільного обороту речей, прав, дій.
Документообіг в Україні являє собою процес руху визначених нормами права бланків документів, що супроводжують внутрішній і міжнародний цивільний оборот країни, для яких на правовому, технічному та технологічно-обліковому рівнях визначено вільний або строго регламентований режим виготовлення, обліку та обігу.
Система документообігу бланків містить:
- комплекс нормативно-визначених форматизованих або неформатизованих, стандартизованих або нестандартизованих, уніфікованих або неуніфікованих чи з галузево-напрямковими особливостями бланків;
- правила застосування всіх видів нережимних та режимно-облікових бланків, що використовуються у внутрішньому та зовнішньому цивільному обороті країни;
- систему врахування та обігу нережимних бланків документів, а також інформаційно-аналітичну, пошуково-ідентифікаційну автоматизовану систему фіксації виготовлення, обігу та обліку режимно-облікових бланків документів.
Система режимно-облікових бланків - це нормативно-визначені правила та технічні засоби здійснення комплексу операцій, пов'язаних зі створенням, функціонуванням, використанням, наповненням відповідною інформацією і подальшим розвитком єдиної інформаційно-аналітичної та пошуково-ідентифікаційної системи "Режимно-облікові бланки та їх користувачі", а також технологічні правила раціоналізації документообігу, що обслуговує внутрішній та зовнішній цивільний оборот країни.
Автоматизована система "Режимно-облікові бланки та їх користувачі" (далі - АС РОБК) є єдиною інформаційно-аналітичною, пошуково-ідентифікаційною державною автоматизованою системою обліку, руху, пошуку та ідентифікації документів, забезпечення можливості обміну інформацією між різноманітними підсистемами:
- у складі локальної комп'ютерної мережі;
- у складі корпоративної комп'ютерної мережі;
- засобами Інтернет та електронної пошти;
- за допомогою дискет та аналогічних магнітних носіїв інформації.
Система АС РОБК забезпечує вирішення таких основних завдань:
- створення, заповнення, оперативне ведення та актуалізацію бази даних серійних номерів бланків документів суворого обліку та суворої звітності, наявних у продавців та покупців, з оперативним відстеженням усіх змін їх характеристик;
- формування необхідних звітів (у т. ч. статистичних) із відображенням їх у запропонованій формі.
АС РОБК структурно складається з таких основних інформаційних масивів:
- база даних серійних номерів бланків документів суворого обліку та звітності, що віддруковані та надані продавцям для реалізації;
- довідник продавців документів суворого обліку та звітності з їх географічними та іншими реквізитними характеристиками;
- база даних покупців бланків документів суворого обліку та звітності з можливістю контролю однозначного тлумачення назви підприємства відповідно до присвоєного ОКПО;
- база даних серійних номерів бланків документів суворого обліку та звітності, що придбані підприємствами та використовуються ними у процесі господарської діяльності.
Режимно-облікові бланки документів - це визначені нормами права стандартизовані, уніфіковані чи з галузево-напрямковими особливостями бланки документів, для яких на правовому, технологічно-обліковому рівнях визначено суворий, підконтрольний (через АС РОБК) установам Держзнаку України режим виготовлення, обліку, передачі, отримання, збереження, руху, використання, списання звітності, пошуку та ідентифікації бланків документів, що супроводжують фінансово-господарський, внутрішній та зовнішній цивільний оборот країни.
Категорії режимно-облікових бланків - "бланки суворого обліку", "бланки суворої звітності", "інформаційно-індентифікаційні бланки документів".
Бланки суворого обліку - всі види стандартизованих режимно-облікових бланків, що супроводжують фінансово-господарський оборот капіталів, внутрішній та зовнішній цивільний оборот країни, складання угод та інших дій, пов'язаних з суспільно-економічною діяльністю, і передбачають процес їх заповнення безпосередньо під час проведення тієї чи іншої прибутково-видаткової первинної чи синтезованої фінансово-господарської операції, угоди, оплати послуг і т. ін.
Бланки суворої звітності - всі види стандартизованих режимно-облікових бланків, що супроводжують фінансово-господарський оборот капіталів, процес складання угод, виникнення прав і обов'язків, інших дій, пов'язаних із суспільно-економічною діяльністю, зміст і обсяг (номінал) операції, прав і обов'язків їх пред'явника і т. ін., занесені в такі документи під час їх друку інталіо або іншим типографським способом.
Інформаційно-ідентифікаційні бланки документів - стандартизовані режимно-облікові бланки документів, які засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж, повноваження, вчений ступінь, вчене звання, акти громадянського стану і т. ін. Усі вони, окрім громадянських паспортів і військових посвідчень системи СБУ, МВС, інших воєнізованих державних органів, виготовляються під контролем Держзнаку України і підлягають включенню в єдину інформаційно-аналітичну та пошуково-ідентифікаційну систему "Режимно-облікові бланки та їх користувачі".
Режимно-облікові операції - всі види цивільно-оборотних операцій, пов'язаних з відчуженням, переуступкою прав власності, передачеюпід заставу, заклад на збереження чи в оперативне управління майна, майнових прав, реалізацією послуг, прав інтелектуальної власності чи виконання робіт, фіксація (документування) яких здійснюється у нормативно визначеному порядку на бланках, віднесених до категорії режимно-облікових.
Режимно-облікові документи - всі види документів, оформлених на бланках, віднесених до категорії режимно-облікових.
Виходячи з цілей і завдань даного дослідження, тобто визначення методологічних основ пізнання феномена "тіньова економіка" і розробки алгоритмів системи державних заходів щодо протидії тінізації суспільно-економічних відносин, з причин необхідності більш поглибленого, окремого дослідження проблем, пов'язаних з розробкою такого положення, ми утримаємось від його повного конструювання.
Разом з тим, ми вважаємо за доцільне визначити хоча б орієнтовні назви норм, які доцільно включити в такий нормативний акт, що, в певній мірі, надасть йому логіко-структурну завершеність.
Так, у ст. 2 даного проекту Положення (визначення термінів) доцільно розкрити також зміст таких

 
 

Цікаве

Загрузка...