WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Правовий аспект створення АІС та вдосконалення системи документального контролю в контексті дерегуляції і детінізації економіки - Реферат

Правовий аспект створення АІС та вдосконалення системи документального контролю в контексті дерегуляції і детінізації економіки - Реферат


Реферат на тему:
Правовий аспект створення АІС та вдосконалення системи документального контролю в контексті дерегуляції і детінізації економіки
Правовий аспект концепції вдосконалення системи документального контролю через створення і функціонування єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної та пошуково-ідентифікаційної системи АІС "Режимно-облікові бланки та їх користувачі" в контексті його сучасних завдань полягає, перш за все, у розробці комплексного, несуперечливого, технологічно-обґрунтованого правового механізму капітало- і документообігу, взаємоузгодженого з чинною правовою системою країни.
У цьому контексті необхідно відмітити, що значну частину організаційно-технологічних, загально-правових, кримінально- й адміністративно-правових пропозицій, які до певної міри стосуються і правового аспекту концепції правового, технічного і технологічного аспектів документального контролю в сучасних умовах, ми виклали у попередніх главах роботи. Вони органічно пов'язані з даною частиною розробки теми. Тому на даному етапі дослідження проблем детінізації економіки запропоновану систему фінансово-господарського обороту інтегрувати необхідно органічно цивільно-правовий документообіг, створивши цілісну інфраструктуру документально-контрольної системи, що розробляється.
До цього необхідно додати, що правовий аспект концепції документального контролю в контексті його сучасних завдань полягає у:
- підвищенні статусу і позитивного впливу "режимно-облікових бланків" на суспільно-економічні відносини за рахунок їх переведення з суто формального (доринкового) стану бланків "суворого обліку" та "суворої звітності" в реально захищені (в технічному та технологічно-правовому плані) режимно-облікові бланки. У чому полягає суть їх захищеності та який широкий спектр проблем передбачається вирішити за рахунок переведення цієї категорії бланків у розряд "захищених", ми показали вище. Тут ми лише відмітимо, що саме від строку здійснення організаційно-правового забезпечення процесу переведення цієї категорії бланків у розряд "захищених" залежить, чи своєчасно змінимо ми їх формальний статус на новий, реальний статус захищених бланків. Саме в результаті цих змін вони можуть стати реальним, одним із важливих інструментів детінізації економіки. Якщо вони залишаться у старому, формальному статусі бланків суворого обліку, з доринковою системою виготовлення, неможливістю прослідкувати їх виготовлення, облік, рух, пошук, ідентифікацію і т. ін. (як бланків, так і підприємств-користувачів), то ми будемо й далі займатися самообманом і, тим самим, блокувати детінізацію економіки;
- наданні правових підстав створення єдиної інформаційно-аналітичної та пошуково-ідентифікаційної автоматизованої системи "Режимно-облікові бланки та їх користувачі" (далі - АС РОБК);
- правовому закріпленні принципів і технологій функціонування зазначеної системи;
- визначенні прав і обов'язків системних адміністраторів, виробників бланків (Держзнаку і Національного банку України), їх видавників (Банкнотно-монетного двору НБУ і поліграфічних підприємств Мінфіну та ін.), реалізаторів бланків (підприємств-ділерів), користувачів бланками (суб'єктів підприємницької діяльності, організацій, установ) щодо суворого дотримання ними правил збору і надання нормативно визначеної інформації, необхідної для наповнення відповідних баз даних системи "Режимно-облікові бланки та їх користувачі", а також дотримання суб'єктами цивільно-правового обороту правил ідентифікації партнерів при вступі з ними у економічні відносини, перевірки їх повноважень, прав, обов'язків та наданих ними сумнівних режимно-облікових документів;
- забезпеченні розвитку АС РОБК, її вдосконаленні, а на цій основі: раціоналізації документообігу, універсалізації й уніфікації режимно-облікових бланків документів; збільшення їх позитивного впливу на різні підвиди документообігу в сфері суспільно-економічних відносин; оптимізації капітало- і документообігу в цілому та в контексті детінізації суспільно-економічних відносин, у цілях оподаткування і підняття ефективності економіки.
Вирішити запропоновані заходи і створити за їх допомогою ефективний комплексний, несуперечливий, технологічно-обґрунтований правовий механізм, забезпечити його відповідною інфраструктурою можливо шляхом інкорпорації всього комплексу законодавчих і підзаконних нормативних актів із цих питань та системної їх переробки з урахуванням кодифікованих галузей права. Питання, що є прерогативою підзаконних актів, доцільно об'єднати в одному нормативному акті з урахуванням природних повноважень Держзнаку Міністерства фінансів України з цих проблем та правових обов'язків інших учасників цивільного обороту країни.
Таким узагальнюючим нормативним документом може бути Положення "Про організацію документообігу та систему режимно-облікових бланків в Україні", затверджене постановою Кабінету Міністрів та Національного Банку України. Концептуальна схема зазначеного Положення може мати такий вигляд:
Фрагмент проекту Положення
"Про організацію документообігу та систему режимно-облікових бланків в Україні"
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України
від _________ 199__ р. № ___________
Загальні положення
Ст. 1. Мета вдосконалення організації документообігу.
Метою вдосконалення організації документообігу, що супроводжує внутрішній та зовнішній цивільний оборот країни, є:
- створення комплексної системи протидії тінізації економіки, попередження і розкриття фактів "відмивання" доходів незаконного походження;
- підвищення статусу і позитивного впливу режимно-облікових бланків документів на обмеження криміногенного потенціалу в сфері суспільно-економічних відносин;
- документування фінансово-господарських та інших цивільно-оборотних операцій, пов'язаних з переуступкою прав власності або передачею під заставу, заклад, на збереження чи оперативне управління майна, майнових прав, або прав інтелектуальної власності, здійснених резидентами та нерезидентами на митній території України;
- надання правових підстав створення єдиної інформаційно-аналітичної та пошуково-ідентифікаційної автоматизованої системи "Режимно-облікові бланки та їх користувачі" (далі - АС РОБК);
- правове закріплення принципів і технології функціонування зазначеної системи;
- визначення обов'язків адміністраторів АС РОБК, виробників бланків (Держзнаку і Національного банку України), їх видавників (Банкнотно-монетного двору НБУ і поліграфічних підприємств Мінфіну та ін.), реалізаторів і користувачів бланками (суб'єктів підприємницької діяльності, організацій, установ) щодо суворого дотримання ними правил збору і надання нормативно визначеної інформації, яка повинна представлятись до відповідних баз даних автоматизованої системи "Режимно-облікові бланки та їх користувачі", а також дотримання суб'єктами цивільного обороту правил ідентифікації партнерів при вступі з ними у економічні відносини,перевірки їх повноважень, прав, обов'язків та наданих ними сумнівних режимно-облікових документів;
- забезпечення розвитку АС РОБК, її вдосконалення, а на цій основі: раціоналізація документообігу, універсалізація та уніфікація режимно-облікових бланків документів; збільшення їх позитивного впливу на різні підвиди документообігу в сфері суспільно-економічних і соціально-правових відносин; оптимізація капітало- і документообігу в контексті детінізації суспільно-економічних відносин у цілях оподаткування і збільшення ефективності

 
 

Цікаве

Загрузка...