WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Раціоналізація та уніфікація режимно-облікових бланків як засіб дерегуляції і детінізації економіки - Реферат

Раціоналізація та уніфікація режимно-облікових бланків як засіб дерегуляції і детінізації економіки - Реферат


Реферат на тему:
Раціоналізація та уніфікація режимно-облікових бланків як засіб дерегуляції і детінізації економіки
Як відмічалося вище, робота щодо приведення режимно-обліковуваного масиву бланків у відповідність з їх статусом тільки починається. До захищених режимно-облікових бланків можна віднести поки що тільки довіреності, бланки замовлень, квитанцій і т. ін. сфери побутових послуг, деякі інші зазначені нами вище форми захищених бланків, що будуть введенні невдовзі. Тому, починаючи класифікацію режимно-облікових бланків, ми повинні їх, перш за все, поділити на захищені і незахищені бланки.
Під захищеними режимно-обліковими бланками необхідно розуміти: стандартизовані, уніфіковані чи з галузево-визначеними особливостями бланки, виготовлені на захищених або напівзахищених видах паперу і враховані за номерами Держзнаку України у відповідних базах даних єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної та пошуково-ідентифікаційної системи "Режимно-облікові бланки та їх користувачі".
Незахищені режимно-облікові бланки - це бланки, які чинним законодавством України віднесені до режимних, але, всупереч встановленим правилам, виготовляються на власний розсуд користувача на незахищених або захищених видах паперу, але не мають номерів Держзнаку України і не включені в єдину інформаційно-аналітичну та ідентифікаційно-пошукову систему "Режимно-облікові бланки та їх користувачі".
Необхідно враховувати те, що таке групування чи класифікація бланків є не тимчасовим з таких причин.
По-перше. Масив так званих бланків "суворого обліку", визначений нормативною базою України, лише на перший погляд є невеликим, бо автори згаданих вище постанов Кабінету Міністрів України при визначенні номенклатури таких бланків не могли зпертися на науково-класифікаційну розробку, оскільки такої системної розробки з цих питань поки що немає. Але різними відомчими, іншими чинними нормативними актами бланків такої категорії визначено дуже багато. Тому пройде ще немало часу, поки весь обсяг таких бланків буде переведено в категорію реально захищених режимно-облікових бланків, тобто тих, що будуть мати дієвий механізм захисту, який відповідає змісту поняття "бланки суворого обліку", або, як ми їх назвали, "режимно-облікові бланки".
По-друге. Теорія і практика бухгалтерського обліку та механізм вдосконалення системи документообігу передбачають проведення такої роботи, як уніфікація та універсалізація тих чи інших бланків. Тому створення пропонованої нами єдиної системи "Режимно-облікові бланки та їх користувачі" з часом може надати науковцям і практикам з цієї сфери діяльності такий інформаційно-аналітичний матеріал, який дасть обґрунтовані підстави щодо уніфікації й об'єднання двох або більшої кількості тих чи інших бланків у один. А може, навпаки, - ті чи інші зловживання або якісь колізії усунути не вдасться, що потребує нового більш досконалого за формою і змістом режимно-облікового бланку, що супроводжує ту чи іншу фінансово-господарську операцію. В цьому і полягає діалектичний розвиток як самої пропонованої системи, так і документообігу в цілому. Тому навіть зараз, зробивши "заявку" на здійснення певного рівня класифікації, ми зможемо закласти тільки базові основи та визначити алгоритми такої класифікації, яка буде розвиватися з розвитком системи документообігу та системи "Режимно-облікові бланки та їх користувачі".
Необхідно відмітити, що подальше групування тих чи інших бланків буде здійснюватись при формуванні відповідних систем і підсистем баз даних у пропонованій єдиній системі "Режимно-облікові бланки та їх користувачі", залежно від технічних і програмних можливостей самої системи. На наш погляд, ці обидва аспекти є взаємопов'язаними і з накопиченням необхідної інформації будуть об'єктивно висувати перед виконавчими адміністраторами автоматизованої системи (далі - АІС) питання щодо вдосконалення як самої комп'ютерної системи, так і уніфікації та раціоналізації документообігу.
Перед тим, як перейти до основної класифікації категорії бланків, що розглядається, необхідно пояснити мотиви найменування нами цих бланків "режимно-обліковими". Поняття бланки "суворого обліку", "суворої звітності", хоч і вживаються у нормативній базі з цих питань як синоніми, є не просто синонімами. З одного боку, поняття "суворий облік" передбачає також і "сувору звітність". З іншого - до бланків суворого обліку відносяться також різні форми конкретних звітів. Тобто співзвучність понять "звіти", "сувора звітність" та близьке до них за внутрішнім змістом поняття бланки "суворого обліку" змішує співзвучні, але за своєю діалектичною природою різні терміни.
Крім того, при класифікації режимно-облікових документів ми об'єктивно прийшли до визначення поняття "ідентифікаційні документи", бланки яких називають теж як "бланками суворого обліку", так і "бланками суворої звітності". Але це також є самостійна категорія документів, яка об'єднує в собі цілий комплекс завдань, відмінних від завдань перших двох категорій документів. Цим завданням відповідає певна група ідентифікаційних документів, які ми наводили вище при класифікації таких документів. Таким чином, щоб визначити зміст цих трьох, ніби схожих за змістом, понять, їх об'єктивний поділ виникла необхідність у визначенні родового для них поняття.
Оскільки в їх основі знаходиться така родова ознака, як "режим" виготовлення бланків, "режим" їх обліку, "режим" їх передачі й отримання, "режим" їх збереження, руху, використання, списання, звітності, "режим" їх пошуку та ідентифікації (як бланків, так і учасників угоди або фінансово-господарської операції, чи документів, які учасники пред'явили, чи їх прав, повноважень і т. ін.), то ми прийшли до висновку, що найбільш вдалим є таке родове поняття, як "режимно-облікові бланки". Воно діалектично відображає всю інфраструктуру завдань, методів і механізмів вирішення проблем, що пов'язуються з введенням такої категорії бланків.
Отже, під поняттям "режимно-облікові бланки" в контексті їх класифікації на види ми розуміємо визначені нормами права стандартизовані, універсальні чи з галузево-напрямковими особливостями бланки, для яких на правовому, технологічно-обліковому рівнях визначено суворий режим виготовлення, обліку, передачі, отримання, збереження, руху, використання, списання, звітності, пошуку та ідентифікації.
Під поняттям "режим" у контексті категорії "режимно-облікові бланки" ми розуміємо нормативно визначені технологічні правила проведення всього комплексу зазначених вище операцій, що пов'язуються зі створенням, функціонуванням, використанням і подальшим розвитком єдиної інформаційно-аналітичної та пошуково-ідентифікаційної системи "Режимно-облікові бланки та їх користувачі", а також технологічні правила раціоналізації документообігу, що обслуговує фінансово-господарський оборот капіталів в економіці країни.
Отже, режимно-облікові бланки поділяються на: "бланки суворого обліку"; "бланки суворої звітності"; "інформаційно-ідентифікаційні бланкидокументів"; "напівзахищені бланки".
Бланки суворого обліку - це всі види стандартизованих режимно-облікових бланків, що супроводжують фінансово-господарський оборот капіталів, складання угод та інших дій, пов'язаних з суспільно-економічною діяльністю, і передбачають процес їх заповнення безпосередньо під час проведення тієї чи іншої прибутково-видаткової первинної чи синтезованої фінансово-господарської операції, угоди, оплати послуг і т. ін.
У свою чергу вони поділяються на:
Захищені - зараз це "довіреності"

 
 

Цікаве

Загрузка...